Allerød-borgmester: Her er mine løfter til borgerne de kommende fire år

Karsten Längerich (V) har en drøm om at gøre Allerød Kommune til den første i hele Danmark uden en eneste arbejdsløs indbygger.

Artikelserie: Det lover din borgmester

I denne artikelserie sætter TV 2 Lorry alle de nye som genvalgte borgmestre i hovedstadsområdet stævne for at drøfte de kommende fire års visioner, udfordringer, løfter og pejlemærker.


Borgmestrene har fået de samme ti spørgsmål og har haft mulighed for at forberede svar, der er blevet indhentet telefonisk.

Hvilke tre tiltag vil du love borgerne i kommunen, at du - og I - har opnået om fire år?

 • Udvidelsen af Blovstrød Skole er gennemført, og eleverne er rykket ind i de nye lokaler.
 • Kulturtorvet i Allerød bymidte er i gang med at blive gennemrenoveret med teater og en biograf. Vi har diskuteret det i 20 år, men nu skal der sættes handling bag ord.
 • Og så har vi bygget et nyt plejecenter, som skal supplere med tilstødende ældreboliger.


Hvad er den største og vigtigste udfordring, kommunen står over for de kommende fire år - og som er noget andet, end det du lige har nævnt?

Rekruttering af kommunale medarbejdere. Det er den største udfordring, vi står foran. Vi kan diskutere økonomi og praktik, men rekruttering er altafgørende. Det er specielt på ældre- og sosu-området, sekundært på børneområdet.

Det er fint at afsætte penge og love borgerne, at der altid er to pædagoger på job og så videre, men hvis vi ikke kan ansætte dem, så kan vi lave nok så mange løfter til ingen verdens nytte.


Hvordan vil du helt konkret arbejde på at løse det?

Vi nedsætter et udvalg, der har rekruttering som overskrift, for alle i byrådet er enige om, at det er et kæmpe problem.

Flere unge skal søge velfærdsuddannelserne, og vi skal have flere unge ind på plejecentre for at ”hygge” om de ældre medborgere med tilhørende ungarbejderløn. Det er et sted at starte.

Så skal vi blive bedre til at fastholde og videreuddanne vores medarbejdere, for det har vi indtil videre ikke været gode nok til. Her skal der en helt anden og ny tilgang til.


Hvis du skulle drømme stort, hvilket enkeltstående projekt kunne du godt tænke dig at være med til at realisere i kommunen?

Jeg drømmer om, at Allerød bliver den første kommune i landet helt uden arbejdsløse. Lige nu (februar 2022, red.) er den på 1,4 procent. Alle steder skriger på arbejdskraft, og det er svært at skaffe medarbejdere nok.

Forestil dig at CNN kom og lavede et indslag om en kommune i Norden, hvor der slet ikke er arbejdsløse. Det kunne da være for fedt.

Det ville jo nok kræve lidt dialog med Christiansborg, specielt i forhold til, hvordan vi som kommune kan henvise de sidste ledige. Men altså, for mig som borgmester finder jeg det grundlæggende spøjst, at vi med den ene hånd udbetaler dagpenge og med den anden hånd famler efter ledig arbejdskraft.

Quick fire-runden: Korte svar på komplekse spørgsmål

 • Skat: Hvad kommer der til at ske med kommuneskatten i de kommende fire år?

  Den skal være uændret. Jeg har en bred konstitution med både rød og blå blok, og det er mest realistisk, at den ikke bevæger sig. Der kan ske meget med udligningsreformen, men jeg vil kæmpe for at holde skatten lav.

 • Ældreplejen: I hvilken retning vil du tage kommunens ældrepleje?


  Jeg er tilhænger af friplejehjem, og jeg håber, at vi i Allerød kan få vores første af slagsen inden for fire år. Vi skal fortsætte ad en vej med mest mulig selvbestemmelse til de ældre. Det er vigtigt for mig, at vi som offentlig sektor ikke umyndiggør de ældre.

 • Daginstitutioner: Hvad vil du gøre for at forbedre kommunens daginstitutioner?

  Vi er en vækstkommune, så vi mangler daginstitutionspladser. Der skal etableres flere. Der skal hentes flere hænder. Vi har lige bygget to nye daginstitutioner og er i gang med at renovere yderligere en, men der kan komme behov for, at vi skal bygge flere.

 • Skoler: Hvad skal der ske med skolerne de kommende fire år?


  Vi har sindssyg flot og høj faglighed i skolerne og scorer højt i trivselsmålinger, men vi har brug for at få de sidste med. Så de kommende år skal faktisk handle mere om trivsel end faglighed. Når jeg ser på de unge mennesker og det pres, de er ude for, så er andelen af elever med gode karakterer måske høj, men der kan så alligevel være underliggende trivselsudfordringer.

  Det skal vi løse sammen med skolerne, for overordnet set er jeg tilhænger af større selvbestemmelse ude i skolerne, men det kræver en ensretning fra byrådene.

 • Klima og miljø: Hvad vil du gøre for at sætte turbo på kommunens nedbringelse af CO2-udledning?


  Vi har vedtaget en klimapolitik og en operationel klimaplan, som er en konkretisering og udmøntning af klimapolitikken. Nu skal vi i gang med rugbrødsarbejdet, hvis vi skal leve op til Paris-aftalen om 70 procents CO2-reducering i 2030. For os betyder især el, varme og transport noget.

  Vi skal snart arbejde med kommunens varmeplan, og det lyder måske lidt kedeligt, men den er vigtig. For hvis vi kan udbrede fjernvarme og være restriktive i forhold til andre opvarmningsformer, så er der meget at hente. Omvendt vil jeg heller ikke være ham, der tvinger borgerne til fjernvarme.

 • Byudvikling og natur: Hvordan vil du sikre balancen mellem byudvikling og borgernes adgang til natur?


  Nu er vi jo et stykke uden for København, og områderne her er større. Så i virkeligheden er jeg ikke abonnent på, at de to ting er være modstridende. Jeg ser ikke et modsætningsforhold. Vi kan både byudvikle og værne om vores natur på en og samme tid.

  Vil det sige, at der ikke er blevet mindre natur i Allerød om fire år?

  Vi er nok nede i promiller. Vi vil til gengæld have andre områder, hvor kvaliteten af naturen er blevet bedre. Men målt på præcise antal kvadratmeter vil jeg ikke stå og love, at der er flere kvadratmeter natur om fire år, end der er i dag.
Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik