Ballerup-borgmester: Her er mine løfter til borgerne de kommende fire år

Jesper Würtzen (S) vil have fokus på udrulning af fjernvarme de næste fire år - og så skal der tages mere højde for både ældre, børn og borgere med særlige behov.


Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Artikelserie: Det lover din borgmester

I denne artikelserie sætter TV 2 Lorry alle de nye som genvalgte borgmestre i hovedstadsområdet stævne for at drøfte de kommende fire års visioner, udfordringer, løfter og pejlemærker.


Borgmestrene har fået de samme ti spørgsmål og har haft mulighed for at forberede svar, der er blevet indhentet telefonisk.


Hvilke tre tiltag vil du love borgerne i kommunen, at du - og I - har opnået om fire år?

 • Vi skal være startet med udrulningen af fjernvarme i kommunen, hvor vi kan komme op på at spare 27.000 tons CO2. Det skal vi være godt i gang med om fire år.
 • Vi skal være færdige med opførelsen og udviklingen af Center Nord i Skovlunde. 
 • Og så er der Kildedal, hvor vi også skal være kommet i gang med byggeriet af de 2.000 boliger og op til 10.000 arbejdspladser der er på tegnebrættet.


Hvad er den største og vigtigste udfordring, kommunen står over for de kommende fire år - og som er noget andet, end det du lige har nævnt?

Det er et trippeldemografisk pres på vores kommune: Vi bliver flere ældre, flere småbørn og flere med særlige behov. Det er en stor udfordring.

Mange flyttede herud i 1960’erne, hvor de var unge. Nu er de så blevet ældre, og det er supergodt, men i de sidste år af ens liv, får man brug for sundhed og hjælp, og det koster penge.

Samtidig flytter rigtig mange til Ballerup, blandt andet i de boliger, hvor de ældre ikke skal bo længere. Mange af dem har børn, og det er også godt, men det koster også penge.

Og vi får også flere borgere med særlige behov, og det er både børn og voksne. Her stiger udgifterne også – og vi skal passe på specialområder ikke trækker alle ressourcer af normal områderne.

Når vi får finansieret alle de stigende udgifter, så står vi med en anden problematik : Det at der mangler arbejdskraft både inden for disse områder, men også i andre kommunale velfærdsområder.


Hvordan vil du helt konkret arbejde på at løse det?

Vi prøver at investere os ud af det ved at tiltrække flere tilflyttere, som kan agere et skattegrundlag og være med til at betale til fællesskabet. Det er blandt andet derfor, det er vigtigt at byudvikle i for eksempel Kildedal, bymidter og gamle erhvervsområder.

I forhold til arbejdskraft prøver vi at få en større del af vores unge mennesker til at tage erhvervsuddannelser – og professionsuddannelser og velfærdsuddannelser. Der er de uddannelser, som arbejdsmarkedet skriger efter. 


Hvis du skulle drømme stort, hvilket enkeltstående projekt kunne du godt tænke dig at være med til at realisere i kommunen?

Jeg drømmer om, at vi som kommune kan blive fritaget fra lovgivningen, så vi kan videreføre et forsøg, vi startede op for nogle år siden, der hedder “sammenhængende borgerforløb” eller “En plan”

Her samler man de forskellige myndighedsområders handleplaner opringning den enkelte borger i én plan i samarbejde med borgeren. Det er der rigtig gode erfaringer med. Det vil jeg gerne være med til at brede ud i alle dele af organisationen. Så ville borgeren opleve et mere positivt møde med for eksempel jobcenteret.

Quick fire-runden: Korte svar på komplekse spørgsmål

 • Skat: Hvad kommer der til at ske med kommuneskatten i de kommende fire år?

  Min målsætning er at sikre, at vi har råd til velfærden og borgerne og den grønne omstilling. Det betyder, at skatten skal holdes, hvor den er. Det gør, at vi stå imod velfærdsudfordringen og få råd til at investere i den grønne omstilling.

 • Ældreplejen: I hvilken retning vil du tage kommunens ældrepleje?


  Der skal flere plejehjemspladser til. Det er simpelthen nødvendigt. Vi skal være med til at sætte ældreområdet fri - blandt andet ved at videreføre forsøg med selvstyrende teams.

 • Daginstitutioner: Hvad vil du gøre for at forbedre kommunens daginstitutioner?

  De gode normeringer i daginstitutionerne skal fremrykkes. Det er også vigtigt, at vi får fokus på de læreplaner, som er lavet ude på institutionerne. Pædagogernes dygtige arbejde skal blive til læreplaner, som sikrer, at alle børn får den bedste start på livet.

 • Skoler: Hvad skal der ske med skolerne de kommende fire år?


  Vi er inde i en god udvikling, hvor elevernes læring og karakterer stille og roligt går den rette vej. Det vil vi fortsætte stille og roligt i dialog med skolerne, forældrene, bestyrelser, lærere og pædagoger. Vores skoler er i gang med nogle gode processer, som vi ikke skal rykke alt for meget ved.

  Vi kan nok også forvente, at der kommer noget fra statsligt hold med en ny folkeskolereform. Men det må vi tage til den tid.

 • Klima og miljø: Hvad vil du gøre for at reducere kommunens CO2-udledning?


  Vi har allerede flere tiltag i gang. Jeg vil fremhæve, at vi overgår til lavtemperaturfjernvarme senest 1. januar 2026. Det vil nedbringe udledningen en hel del. For det andet skal vi få etableret en infrastruktur for el-ladestandere kommunen.

  Opvarmning af vores boliger er jo en rigtig stor kilde til CO2, så det er enormt vigtigt at få udrullet fjernvarme snarest. Så skal vi se på grøn transport i forhold til pendling – det kan være brt-busser, selvkørende busser, sikring af ladestandere og så videre.

  Så når vil til samarbejdet med virksomheder, for klimadelen kan vi kun løse i samarbejde med dem. For eksempel vil jeg plædere for at modtage overskudsvarme fra vores mange store virksomheder og få den kørt ind i vores fjernvarmerør. Og så skal vi opsøge virksomheder som Siemens, der bor i vores kommune, som eksterne eksperter i at hjælpe os med vores egne bygningers energioptimering.

 • Byudvikling og natur: Hvordan vil du sikre balancen mellem byudvikling og borgernes adgang til natur?


  I forhold til Kildedal, så er det meste af det jo ”bare” landbrugsmarker. Lige præcis i Kildedal er der bevaringsværdige arter, og de skal selvfølgelig bevares, og det skal vi tage hånd om, inden vi vedtager et byggeri.


  Vi har fokus på, at vi skal bevare naturen. Vi ligger jo på grænsen mellem by og land. Vi er det første grønne, man kommer til, når man kører ud af København. Sådan skal det blive ved med at være. Vi skal tænke naturkvalitetsforbedring ind i vores byplanlægning, for vi har meget natur, men vi skal have mere vild natur og biodiversitet.

  Det kunne være at lade være med at slå vores græs så ofte og anlægge flere vandhuller – det kan man jo også gøre på virksomheders arealer.

  Er der flere grønne kvadratmeter i Ballerup Kommune om fire år?

  Det kommer an på, hvordan man regner Kildedal. Det, der i den enes øjne er en mark, er måske noget andet i andres øjne. Men det skal i hvert fald være sådan, at kvaliteten af vores natur er blevet højnet.

Du har læst en artikel fra TV 2 KosmopolSpørg Os - Afstemning

_Nyheder

TV-version.00_00_56_03.Still002

Stine har stor succes med sin simple mad Vi skal fjerne presset ved at invitere middagsgæster

20181215-025439-L-1920x1281we (2)

42-årig død under anholdelse på Køge-egnen

Knivstik i Roskilde

Kvindelig motionsløber identificeret i sag om knivoverfald i Roskilde

Vis mere
internationale tilflyttere København hovedstadsområdet International Citizen Days velkomstarrangement

Sidste års rekorder overgås: Boom i internationale tilflyttere til hovedstadsområdet

kort overblikket ejendomsvurderinger parcelhus

Samlet på ét kort: Nu kan du få overblik over alle ejendomsvurderinger

Vis mere