Gladsaxe-borgmester: Her er mine løfter til borgerne de kommende fire år

Trine Græse (S) drømmer om at overdække motorvejene, der drøner gennem Gladsaxe og anlægge rekreative områder oven på.

Artikelserie: Det lover din borgmester

I denne artikelserie sætter TV 2 Lorry alle de nye som genvalgte borgmestre i hovedstadsområdet stævne for at drøfte de kommende fire års visioner, udfordringer, løfter og pejlemærker.


Borgmestrene har fået de samme ti spørgsmål og har haft mulighed for at forberede svar, der er blevet indhentet telefonisk.

Hvilke tre tiltag vil du love borgerne i kommunen, at du - og I - har opnået om fire år?

Vi har forbedret samarbejdet med både forældre, pårørende, handicappede og ledige og alle, der har en sag i kommunen, så de i større omfang føler sig hørt og inddraget. Heri ligger en erkendelse af, der er nogle sager, der ikke fungerer, men mange føler sig også hørt og hjulpet og inddraget, men en del gør ikke.

Vi har fået en grønnere kommune med flere gode, grønne byrum, som inviterer til ophold med bytræer og bynær natur. Om fire år skal man opleve, at når man færdes i byen, møder man flere inviterende byrum, hvor man også får lyst til at sætte sig ned og drikke en kop kaffe.

Vi skal være enten færdige med eller være kommet meget langt med de mange anlægsprojekter, som vi har i gang eller i støbeskeen. Hvis ikke vi er færdige med Letbanen, så er vi tæt på. Hvis vi ikke er færdige med Sundheds- og Beskæftigelseshuset, så er vi tæt på. Vi skal være færdige og have taget det tidligere Blågård Seminarium i brug. Derudover er vi kommet et skridt nærmere en helt ny skole i Bagsværd med idrætsfaciliteter ved siden. Den står der nok ikke om fire, men vi er i hvert fald kommet et stort skridt nærmere.

Hvad er den største og vigtigste udfordring, kommunen står over for de kommende fire år - og som er noget andet, end det du lige har nævnt?

Støj og trængsel.

Vi er gennemskåret af to motorveje og er den mest støjramte kommune i landet. Det er efterhånden veldokumenteret, at det giver helbredsmæssige problemer, men også problemer med livskvalitet, at man ikke kan sidde i sin have uden en konstant motorvejssummen i baggrunden. Det bliver hele tiden værre, for der kommer flere og flere biler. Det seneste infrastrukturforlig gør det heller ikke bedre for lige præcis Gladsaxe Kommune.

Samtidig forhindrer det også udviklingen af vores by. Det er for eksempel svært at finde et sted, hvor vi kan bygge et nyt dagtilbud, hvor grunden ikke er voldsomt generet af støj.

Hvordan vil du helt konkret arbejde på at løse det?

Der skal for det første lægges et konstant og vedvarende pres på Christiansborg for at få politikerne til at tage ansvaret for den motorvej, de har lagt i vores by.

Selv har vi gang i projekter, hvor vi opbygger viden om støjprojekter, blandt andet sammen med Furesø og Realdania, hvor dygtige folk undersøger, hvilke støjdæmpende tiltag der har størst effekt – og hvad de koster. Den undersøgelse skulle vi gerne have i hænde i løbet af dette år.

Så er vi lykkedes med et lille skridt i form af, at staten nu vil lave en fuld kortlægning af støjen fra Motorring 3 samt pege på mulige løsninger. Når vi har den, bliver det svært for politikerne på Christiansborg at sidde det overhørig.

Til sidst skal vi også selv gøre vores for at gøre incitamentet for privatbilisme mindre, blandt andet ved at styrke incitamentet for kollektiv transport og cyklisme.

Hvis du skulle drømme stort, hvilket enkeltstående projekt kunne du godt tænke dig at være med til at realisere i kommunen?

Jeg drømmer om at overdække motorvejene og skabe rekreative arealer ovenpå. Det bliver nok ikke inden for de næste fire år, men hvis Folketinget kunne tage en beslutningen om at gøre det nemmere, så har vi taget et godt skridt på vejen.

Motorvejene skærer vores by midtover, så det ville jo være så fedt, hvis man på cykel kan køre over dem.

Der var by her, før der kom motorvej – og nu er det på tide, at byen tager pladsen tilbage.

Quick fire-runden: Korte svar på komplekse spørgsmål

 • Skat: Hvad kommer der til at ske med kommuneskatten i de kommende fire år?

  Medmindre der kommer noget udefra, så skal den ikke ændres. Man kan aldrig vide med udligning eller noget andet.

 • Ældreplejen: I hvilken retning vil du tage kommunens ældrepleje?


  Vi skal arbejde på at gøre pårørende en stor del af livet på plejehjemmene med et endnu bedre samarbejde med alle vores pårørende, for det gavner borgeren. Vi har allerede gode plejeboliger, men de skal udvikles yderligere, så de bliver mere et hjem og ikke en institution.

  Og så er vi er ved at opnormere på antal medarbejdere i vores ældreområde, for vi skal tage os godt af de ældre. Vi har udfordringer med rekruttere, men vi tror på, at en arbejdsplads med flere medarbejdere på ældreområdet gør det mere attraktivt at søge job hos os.

 • Daginstitutioner: Hvad vil du gøre for at forbedre kommunens daginstitutioner?

  Vi har opnået minimumsnormeringer, men børneområdet er meget andet end det, og det har vi arbejdet længe på. Med rekrutteringsvanskelighederne, vi har lige nu, falder pædagogandelene, ikke fordi vi ønsker det, men fordi vi simpelthen ikke kan få nok.

  Som kommune skal vi gøre os selv mere attraktive for at få flere ind i faget, og så er vi nødt til at snakke om lønnen til pædagoger.

 • Skoler: Hvad skal der ske med skolerne de kommende fire år?


  Der skal bygges en ny skole. Men den store og generelle udfordring er problemstillingen med, at for mange unge af den ene eller anden grund ikke trives. Her er der brug for en særlig indsats. Vi skal styrke arbejdet med de støttekrævende børn ved at flytte ressourcer fra specialområdet og helt ud på skolerne. Man skal kunne mærke, at vi kan gøre en tidligere indsats og forebyggende, så der ikke er så mange, der kommer ud i svær mistrivsel.

 • Klima og miljø: Hvad vil du gøre for at reducere kommunens CO2-udledning?


  Gladsaxe har vedtaget en strategi og en handleplan for grøn omstilling, som vi skal have i fokus. Den skal implementeres. I første omgang har vi tre hovedelementer. Transport: Færre biler, mere kollektiv transport og flere cykler. Energioptimering: Både hvad angår vores egne bygninger, men også at få ladeinfrastrukturen til at fungere. Cirkulær økonomi: Vi skal genbruge mere og minimere affaldet.

 • Byudvikling og natur: Hvordan vil du sikre balancen mellem byudvikling og borgernes adgang til natur?


  Der er ingen planer om at bygge i de grønne områder, vi har. Der, hvor vi bygger, har det i forvejen ligget bebyggelse. Og så gør vi det på en måde, hvor der faktisk bliver mere grønt, end der var før.


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik