Glostrup–borgmester: Her er mine løfter til borgerne de kommende fire år

Glostrup Kommune har fået en ny og ganske ung borgmester, Kasper Damsgaard (S), efter flere valgperioder med Venstre-manden John Engelhardt. Men hvad vil den nye borgmester med vestegnskommunen?

Artikelserie: Det lover din borgmester

I denne artikelserie sætter TV 2 Lorry alle de nye som genvalgte borgmestre i hovedstadsområdet stævne for at drøfte de kommende fire års visioner, udfordringer, løfter og pejlemærker.


Borgmestrene har fået de samme ti spørgsmål og har haft mulighed for at forberede svar, der er blevet indhentet telefonisk.


Hvilke tre tiltag vil du love borgerne i kommunen, at du - og I - har opnået om fire år?

 • Glostrup skal blive en bedre kommune for børnefamilier. Konkret skal det kunne måles ved øget tilfredshed blandt andet på vores dagtilbud og skoler.
 • Glostrup skal blive en bedre kommune for de ældre. Igen skal vi kunne spore øget tilfredshed i vores undersøgelser. Om fire år skal man kunne se, at det går den rigtige vej.
 • Mit tredje løfte, at vi får renoveret og energioptimeret vores kommunale byggerier, så vi kan få nedsat vores CO2-udledning. Jeg har arbejdet på det område i kommunen i otte år. Det handler blandt andet om at få efterisoleret, skiftet tage og gå over til fjernvarme de steder, der stadig kører på gas.


Hvad er den største og vigtigste udfordring, kommunen står over for de kommende fire år - og som er noget andet, end det du lige har nævnt?

Det er helt sikkert rekrutteringsproblemet – især på den nære velfærd. Det er så svært at skaffe nok medarbejdere. Det oplever vi både lokalt og landsdækkende, og det er nok en problemstilling, der kommer til at fortsætte et godt stykke ud i fremtiden.


Hvordan vil du helt konkret arbejde på at løse det?

Først og fremmest skal vi gøre Glostrup Kommune til en mere attraktiv arbejdsplads. Hvis man ikke kan gøre det på lønnen, så kan man måske gøre det på blandt andet faciliteterne og ved at skabe et ordentligt arbejdsmiljø med fokus på videreuddannelse af personale. Jeg tror ikke på, at lønstigninger vil give et ordentligt resultat på sigt. Et lønræs vil være som at tisse i bukserne for at holde varmen, og på sigt løser det ikke manglen på personale. I stedet kunne man måske tage flere ind, der ikke er uddannede, og så uddanne dem undervejs.


Hvis du skulle drømme stort, hvilket enkeltstående projekt kunne du godt tænke dig at være med til at realisere i kommunen?

Glostrup skal være den tryggeste kommune at bo i på Vestegnen. For mig er tryghed mange ting. Det er for eksempel, at jeg kan sende min dreng af sted i dagtilbud hver dag med ro i maven velvidende om, at han får lært de ting, han har brug for. Tryghed er også at vide, at når man bliver gammel, så er der nogle, der kan tage god hånd om en. Det er både min politiske vision, men også min drøm.

Quick fire-runden: Korte svar på komplekse spørgsmål

 • Skat: Hvad kommer der til at ske med kommuneskatten i de kommende fire år?

  Vi skal sørge for, i det omfang det giver mening, fortsat at ligge blandt de 10 kommuner med de laveste skatteprocenter. Så længe det ikke går ud over vores kommunale service.

 • Ældreplejen: I hvilken retning vil du tage kommunens ældrepleje?


  I en retning, hvor der bliver mere tid til den enkelte borger. Der skal også være mere kontinuitet i personalet; det skal være kendte ansigter, der kommer i borgerens hjem. Blandt andet ved at skabe faste teams i hjemmeplejen, så flere af de samme kører ud i de samme områder.

 • Daginstitutioner: Hvad vil du gøre for at forbedre kommunens daginstitutioner?

  Vi skal i mål med minimumsnormeringer, det er sikkert og vist. Så skal vi enten have helt nye eller nyrenoverede institutioner. Vi er i gang med at bygge en ny af slagsen allerede, og derudover er der med budget fra sidste år vedtaget renovering af flere. Og så er der hele problematikken med at skaffe personale. Det skal vi selvfølgelig tage hånd om og sørge for at få kvalificeret personale i daginstitutionerne.

 • Skoler: Hvad skal der ske med skolerne de kommende fire år?


  Vi har én skole i Glostrup bestående af flere forskellige afdelinger. Det har fyldt meget i flere år i politiske slagsmål. Men nu oplever vi, at området bevæger sig i en positiv retning. Derfor skal vi give dem lidt arbejdsro. Jeg tror på, at beslutningskompetencerne i højere grad skal ligge ude i de enkelte skoler, for den enkelte afdeling ved bedst, hvordan pengene skal bruges.

 • Klima og miljø: Hvad vil du gøre for at reducere kommunens CO2-udledning?


  Til at starte med skal vi energirenovere og optimere de kommunale bygninger. Det har vi sat flere penge af til end nogensinde før. Det taler samtidig også godt ind i at få skabt netop de her gode rammer på velfærdsområdet. Der foreligger en klimahandleplan, som blandt andet også tilsiger, at de steder der bruger naturgas skal omlægges til fjernvarme.

 • Byudvikling og natur: Hvordan vil du sikre balancen mellem byudvikling og borgernes adgang til natur?


  Glostrup er så godt som udbygget. Så vi skal i stedet være opmærksomme på at tænke de rekreative områder ind i vores byudvikling. Vi har mange projekter i de kommende år, og her skal vi være gode til at tænke de grønne områder ind i byudviklingen. Vi arbejder også på en arkitekturpolitik, der også skal tage højde for dette. Så skal vi nok også investere lidt mere i vores allerede eksisterende små, grønne oaser.

Spørg Os - Afstemning

_