Halsnæs–borgmester: Her er mine løfter til borgerne de kommende fire år

Hundested skal have en overhaling omkring havnen, og så skal Halsnæs Kommune ind i klimakampen. Her er borgmester Steffen Jensens (S) løfter og visioner for den kommende valgperiode.

Artikelserie: Det lover din borgmester

I denne artikelserie sætter TV 2 Lorry alle de nye som genvalgte borgmestre i hovedstadsområdet stævne for at drøfte de kommende fire års visioner, udfordringer, løfter og pejlemærker.


Borgmestrene har fået de samme ti spørgsmål og har haft mulighed for at forberede svar, der er blevet indhentet telefonisk.


Hvilke tre tiltag vil du love borgerne i kommunen, at du - og I - har opnået om fire år?

 • Den fortsatte udvikling af velfærden i kommunen. Borgerne skal kunne mærke, at der er mere nærvær i den kommunale service. Det er personligt min vigtigste dagsorden.
 • Så skal vi rykke på klimaområdet. Blandt andet ved at have renoveret bygninger og have gjort dem mere energivenlige. Vi har en klimaplan, og den skal vi være nået langt med om fire år.
 • Mit tredje løfte går på den generelle byudvikling, mere specifikt Hundested by og havn. Det har vi netop sat i søen, og om fire år skal vi være nået langt med det, så borgerne skal kunne opleve en bedre overgang mellem byen Hundested og havnen.


Hvad er den største og vigtigste udfordring, kommunen står over for de kommende fire år - og som er noget andet, end det du lige har nævnt?

Hvis jeg må, vil jeg tillade mig at nævne to.

 • Den første er mangel på arbejdskraft. Særligt lærere, sosu-assistenter, sygeplejersker og pædagoger. Mange går på pension, vi får stadig flere og flere ældre, og vi har stigende udgifter på det specialiserede område. Det kræver flere varme hænder, og dem har vi svært ved at skaffe.
 • Den anden udfordringer bliver at sikre, at der fortsat er mulighed for øget bosætning og mulighed for at drive privat erhverv. Hvis vi skal bevæge os fremad som kommune, skal vi have en god blanding mellem ressourcestærke og ressourcesvage. Velfærden skal hænge sammen, og her har man som kommune behov for at kunne tiltrække ressourcestærke familier, som kan agere godt skattegrundlag.


Hvordan vil du helt konkret arbejde på at løse det?

I forhold til rekruttering er det vigtigt, at løndannelsen foregår på statsniveau. Det ville være uheldigt, hvis vi skal konkurrere mod hinanden på lønnen, for så vil rige kommuner tage al arbejdskraft. Vi har som kommune ikke råd til at være med i et lønkapløb. I stedet skal vi sikre gode aftaler med fagbevægelsen og gøre Halsnæs Kommune til en attraktiv arbejdsplads. Det kunne være en god lokalaftale for for eksempel pædagoger.

I forhold til demografien, så skal vi udvikle relevante arealer til bosætning i kommunen uden at ødelægge naturen, mens vi skaber spændende byrum. Det er dog vigtigt at opretholde det attraktive med naturen, for det er en stor tiltrækningsmagnet. Vi skal gøre omverden opmærksom på Halsnæs' kvaliteter: Natur, men også at vi har billigere boliger i forhold til resten af hovedstadsområdet. Kan man arbejde hjemmefra med godt internet, så er Halsnæs et perfekt sted at bo. Ellers tager det kun 45-50 minutter at køre til København – men vi skal også arbejde på flere afgange med tog gennem vores kommune.


Hvis du skulle drømme stort, hvilket enkeltstående projekt kunne du godt tænke dig at være med til at realisere i kommunen?

Jeg vil holde mig til noget, man faktisk kan realisere. Jeg drømmer om at få etableret et stort oplevelsescenter nede på Nordmolen i Hundested. Det skal være et trækplaster for kommunen, men også noget, vi som borgere i kommunen kan have sammen.

Lige nu er vi ved at definere, hvordan indholdet her skal være. Bagefter skal vi se på en arkitekt, og så kan man først tage hul på fundraising.

Quick fire-runden: Korte svar på komplekse spørgsmål

 • Skat: Hvad kommer der til at ske med kommuneskatten i de kommende fire år?

  Der er ingen planer om hverken at hæve eller sænke skatten. Den skal holdes i ro.

 • Ældreplejen: I hvilken retning vil du tage kommunens ældrepleje?


  Vi skal simpelthen have mere tid og nærvær i ældreplejen, og ja, det er lettere sagt end gjort.

 • Daginstitutioner: Hvad vil du gøre for at forbedre kommunens daginstitutioner?

  Lige nu ligger vi faktisk over de minimumsnormeringer, vi fra statsligt hold er pålagt at indføre. Så vores mål bliver at fastholde det serviceniveau, vi har. Alle institutioner har fået flere voksne end for fire år siden, og den udvikling skal vi holde fast i.

 • Skoler: Hvad skal der ske med skolerne de kommende fire år?


  Vi har decentraliseret dem alle sammen over de seneste fire år, og så har vi styrket skolestarten med flere voksne. Det har gjort, at fagligheden har været i fremgang. Den udvikling skal vi holde fast i. En hovedmålsætning vil være, at flere unge, der starter i en ungdomsuddannelse, skal færdiggøre dem. Herefter kommer de fysiske rammer; her er der sat store summer af til fortsat at renovere vores skoler.

 • Klima og miljø: Hvad vil du gøre for at reducere kommunens CO2-udledning?


  Vi skal bruge tæt på en milliard kroner over de kommende 10 år på at investere i at klimaoptimere og energioptimere vores kommunale bygninger. Derefter skal vi omstille vores bilpark og sikre en ordentlig struktur for ladestandere. Vores mål er at overgå til elbiler i løbet de fire år. Når vi skifter ud, skal det være til el.

 • Byudvikling og natur: Hvordan vil du sikre balancen mellem byudvikling og borgernes adgang til natur?


  I vores kommuneplan siger vi oftest nej til at inddrage landzoner til byzoner, mens vi oftere siger ja til byfortætning. Det er den retning, vi helst vil gå. Så hellere byfortætte end at inddrage naturområder. Vi er åbne for at bygge mere i højden, end vi tidligere har set. Omvendt synes jeg heller ikke, at Halsnæs skal gå hen at blive som Hillerød med byggerier i 12 etager.


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik