Stevns-borgmester: Her er mine løfter til borgerne i de kommende fire år

Den nye Stevns-borgmester Henning Urban Dam (S) står over for en stor udfordring med at få genoprettet landkommunens trængte økonomi.

Artikelserie: Det lover din borgmester

I denne artikelserie sætter TV 2 Lorry alle de nye som genvalgte borgmestre i hovedstadsområdet stævne for at drøfte de kommende fire års visioner, udfordringer, løfter og pejlemærker.


Borgmestrene har fået de samme ti spørgsmål og har haft mulighed for at forberede svar, der er blevet indhentet telefonisk.


Hvilke tre tiltag vil du love borgerne i kommunen, at du - og I - har opnået om fire år?

 • Stevns er blevet en grønnere kommune. Helt konkret har vi et bedre CO2 regnskab end i dag. Vi har udskiftet en del af vores kommunale bilpark til grønne biler, og så har vi investeret i vedvarende energiløsninger.
 • Som kommune er Stevns vækstet. Vi er blevet flere Stevns-borgere, og vi fortsætter med at kunne tiltrække borgere.
 • Om fire år er vi også nået langt i vores store satsning på turisme. Stevns Klint og hele området omkring klinten har fået et løft. Besøgscenteret skal stå færdigt, og de andre visioner med blandt andet pyramiden er også blevet realiseret til den tid. Resultatet skal være, at vi som kommune har flere besøgende.


Hvad er den største og vigtigste udfordring, kommunen står over for de kommende fire år - og som er noget andet, end det du lige har nævnt?

At skabe balance mellem Stevns Kommunes indtægter og udgifter. Vores kommunale økonomi er udfordret, og det resulterede jo også i, at vi hævede skatten med en procent sidste år. Det står jeg og vi ved. Men når vi når frem til 2026 skal vores økonomi være i balance.


Hvordan vil du helt konkret arbejde på at løse det?

Via en genopretningsplan. Vores ambition er, at man som borger ikke mærker det, men dermed ikke sagt, at det ikke kan få konsekvenser, for det er en bunden opgave at få skabt den balance.

Et konkret tiltag er, at vi har investeret syv millioner i smarte løsninger, der skal være med til at effektivisere vores drift. Vi har blandt andet ansat en opsøgende medarbejder, der specifikt tager sig af dem af vores borgere, der har det mest vanskeligt, og skal være med til at bringe langtidsledige i arbejde.

Hver måned sætter jeg mig ned med kommunaldirektøren og laver faste opfølgninger, så vi meget fastlagt kan måle på de tiltag, vi sætter i gang. Det vil jeg fortsætte med, indtil økonomien er bragt helt i balance.


Hvis du skulle drømme stort, hvilket enkeltstående projekt kunne du godt tænke dig at være med til at realisere i kommunen?

Nogle gange skal man investere sig til en bedre fremtid. Og lige nu har vi en ambition om at skabe en eller to boligudviklingsprojekter, som vi kalder for Stevnslandsbyen. Der er to områder udpeget – et i Hårlev og et i Rødvig.

Her er visionen, at der bliver bygget en slags landsby i byen, hvor der er et øget fokus på bæredygtighed og fællesskab. Præcis hvilke boliger, det skal være, har jeg ikke et bestemt ønske til. Det vigtigste er bare, at disse boligområder skal kunne noget anderledes end det, vi ellers har meget af her på Stevns – landejendomme og parcelhuse.

Jeg tør ikke love, at det står færdigt i 2026, men jeg drømmer om, at vi er nået langt med disse alternative boligfællesskaber.

Quick fire-runden: Korte svar på komplekse spørgsmål

 • Skat: Hvad kommer der til at ske med kommuneskatten i de kommende fire år?

  Skatten kommer til at stå uændret. Vi har jo lige hævet den. Så ingen yderligere stigninger, det tør jeg godt love.

 • Ældreplejen: I hvilken retning vil du tage kommunens ældrepleje?


  I denne periode skal vi have indført selvstyrende teams i hjemmeplejen og på vores plejecentre. Du kan godt kalde det for en slags decentralisering af området. Det skal give større ansvar til den enkelte medarbejder. Det skal vi i mål med.

 • Daginstitutioner: Hvad vil du gøre for at forbedre kommunens daginstitutioner?

  Vi skal sætte endnu mere fokus på børnenes motoriske og sproglige udvikling. Det er afgørende for, at børnene kommer godt af sted til skolen. Det kan være, vi som kommune skal investere i efteruddannelse af personalet eller indkøbe værktøjer til det.

 • Skoler: Hvad skal der ske med skolerne de kommende fire år?


  I dialog med skolerne skal vi sætte øget fokus på den praktiske læring og erhvervsuddannelser. Skolerne skal være med til at vise vores unge, at de kan tage den vej. Det gør vi sammen med vores lokale erhvervsråd, og fra politisk hold vil jeg være med til at sætte en dagsorden, der tilskynder, at skoleelever i højere grad vælger en erhvervsuddannelse.

 • Klima og miljø: Hvad vil du gøre for at reducere kommunens CO2-udledning?


  Et håndgribeligt sted at starte er vores hjemmeplejebiler. Lige nu leaser vi dem, og de kører på benzin. Når den kontrakt udløber, skal flåden erstattes af elbiler. Så skal vi også have kigget på nogle intelligente styresystemer og have mere fokus på det klimarigtige i vores indkøbspolitik.

  Vi er slet ikke kommet i gang med at investere i vedvarende energi i vores kommunale bygninger, så det skal vi også have gjort. Og så har vi også en ambition om at få vedtaget en klimahandleplan.

 • Byudvikling og natur: Hvordan vil du sikre balancen mellem byudvikling og borgernes adgang til natur?


  Vi er jo en landkommune, hvor over 70 procent af vores areal er landbrugsjord. Det betyder, at vi faktisk kun kan få lov at byudvikle Stevns fire steder, som det er lige nu. Og her mener jeg ikke, at byudviklingen på nogen måde clasher med naturen; nogle borgere vil måske være uenige med mig.

  Store dele af Stevns er også beskyttet af landzonen, og så er naturområder som Tryggevælde Ådal og Stevns Klint perler, der giver vores indbyggere adgang til unikke naturoplevelser.


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik