Overblik: Sådan udvikler fjernvarmepriserne sig i din kommune

Flere kommuner varsler prisstigninger på fjernvarme. TV 2 Lorry har samlet de nyeste priser på samtlige kommuner i vores sendeområde i denne store fjernvarmeguide.

Fjernvarme er blevet en varm kartoffel. 

Naturgas har længe været i rampelyset på grund af de høje prisstigninger, flere danskere har oplevet. 

Men nu har inflationen for alvor ramt fjernvarmen. Flere kommuner i TV 2 Lorrys sendeområde varsler prisstigninger, og det er ikke småbeløb. I nogle kommuner er der tale om fordoblinger eller tredoblinger af regningen.

 Ifølge Tue Patursson, fagekspert ved Videncentret Bolius, er der en helt særlig grund til, at priserne på fjernvarme nu ryger i vejret. 

Udfordringen ligger nemlig i, at nogle fjernvarmeselskaber kun har en enkelt energikilde at skabe varme ud fra. Og det rammer forbrugerne på pengepungen. 

- Der er den lille – for nogle ret store – ulempe, at det ikke er alle fjernvarmeselskaber, der har mange strenge at spille på, siger Tue Patursson til TV 2 Lorry og fortsætter:

- Derfor har der været historier om, at nogle forbrugere har oplevet voldsomme prisstigninger, fordi deres selskab har været koblet op på eksempelvis naturgas. Når prisen så stiger, så kan de ikke bare bruge solenergi, og derfor bliver de rigtig hårdt ramt økonomisk.

Uafhængig af Putin

Der er dog stadig flere fordele end ulemper ved fjernvarme, understreger Tue Patursson. 

De fleste fjernvarmeanlæg kan nemlig producere varme ud fra flere forskellige varmekilder eksempelvis sol-, vindenergi og naturgas.

Foruden det faktum, at de nævnte varmekilder kan levere både vedvarende og bæredygtig energi, så betragter Tue Patursson det som en stor fordel, at varmeselskaberne ikke er afhængige af en bestemt energikilde.

En fordel, der er særlig stor, som verden ser ud nu.

- Så er man ikke afhængig af, hvordan Putin opfører sig, om man kan fragte kul, eller om gassen bliver svær og dyr at få fat på. Man vil kunne trække på nogle andre kilder, hvis der opstår et problem og man kan styre ud fra, hvad man har størst overskud af, siger Tue Patursson.

Forbrugerne vinder

En anden ting, der gør fjernvarme til en fordelagtig energikilde, er den måde, fjernvarmesystemet er bygget op på, forklarer Tue Patursson.

- Fjernvarme er lavet i en opbygning, hvor prisen styrer ud fra, om man har over- eller underskud. Der er ingen ejer, der skummer fløden, fordi det hele går nemlig tilbage til forbrugerne.,

Det er blandt andet det man, hvad man i øjeblikket oplever i Hvide Sande, hvor tre vindmøller giver så billig strøm, at hele årets fjernvarme allerede er betalt.

En tredje og afsluttende fordel, som Tue Patursson vurderer, der er ved fjernvarme er det faktum, at det ikke er forbrugerne men derimod fagfolk, der tager sig af driften.

- Ved varmepumper er man afhængigt af, at folk vedligeholder dem rigtigt. Men ved fjernvarme sidder der professionelle folk og styrer det.

Tue Patursson anslår, at lidt over to tredjedele af de danske boliger i dag har indlagt fjernvarme – et tal der formentlig vi stige i fremtiden.

Han vurderer, at tallet med tiden vil stige til omkring 80 procent.

- Der er begrænsninger for de folk, der bor tilpas isoleret. Her vil det være for dyrt og besværligt at føre rørledninger hen til dem, slår han fast. 

Det koster fjernvarmen i din kommune

1

Albertslund


Albertslund Varmeværk har ikke opdateret deres priser i forbindelse med energikrisen. 


De nyeste offentliggjorte priser på fjernvarme er dermed fra januar 2022, og her kostede fjernvarmen  615 kroner per megawatt-time. 


Det svarer til 10.882 kroner om året, hvis du bor i en lejlighed på 75 kvadratmeter. Hvis du har et hus på 130 kvadratmeter, ville prisen være 13.804 kroner årligt. 


Det er 14 procent billigere end priserne i januar 2019. 


Det meste af fjernvarmen i Albertslund bliver produceret af overskudstræ og restprodukter fra skoven. 

2

Allerød


Der er tre forskellige fjernvarmeselskaber i Allerød Kommune: AK Fjernvarme, Farum Fjernvarme og Norfors. 


AK Fjernvarme har fra 1. august 2022 hævet priserne på fjernvarme, da deres varmeproduktion er 100 procent baseret på naturgas, som er blevet en dyr vare i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine. 


AK Fjernvarme koster nu 1.728,38 kroner per megawatt-time. Hvis man bor i et hus på 130 kvadratmeter svarer det til en regning på 31.283,68 kroner om året. Derudover kommer en årlig abonnementspris på 7.101,90 kroner. 


Det er mere end en fordobling fra AK Fjernvarmes pris per 1. januar 2022. Her kostede fjernvarmen 600,30 kroner per megawatt-time. 


Farum Fjernvarme har senest hævet prisen 1. maj 2022. Fjernvarmen koster nu 1.821,25 kroner per megawatt-time. 


Prisen hos Farum Fjernvarme er dermed tredoblet siden 1. januar 2022, hvor prisen var 613 kroner per megawatt-time. 


Norfors Fjernvarme har ifølge deres hjemmeside ikke opdateret deres priser siden 1. januar 2022. Fjernvarmen koster her 743,75 kroner per megawatt-time. 

3

Ballerup


I Ballerup kommer fjernvarmen fra Vestforbrænding, hvor fjernvarmeprisen er delt op i to, en fast og variabel. Den faste pris er baseres på det beløb, det forventes, at en husstand bruger, mens den variable pris er det, husstanden faktisk bruger. 


Som udgangspunkt er prisen på fjernvarme dermed 664,14 kroner per megawatt-time. Men jo større et forbrug af fjernvarme, du har, jo større rabat får du på prisen. Hvis du bruger mere end 8.000 megawatt-timer om året, vil prisen falde til 543,97 kroner per megawatt-time. 

4

Brøndby


I Brøndby kommer fjernvarmen fra Brøndby Fjernvarme. 


Brøndby Fjernvarme har ikke meldt noget ud om prisstigninger. Per 1. januar 2022 kostede fjernvarmen 410 kroner per megawatt-time. 


Har man et hus på 130 kvadratmener, vil det koste omkring 10.740 kroner om året i fjernvarme. 


Fjernvarmen fra Brøndby Fjernvarme er hovedsageligt baseret på overskudsvarme fra elproduktion og udnyttelse af varmen fra affaldsforbrænding. 

5

Dragør


Der er på nuværende tidspunkt slet ikke fjernvarme i Dragør Kommune. 


70 procent af dragørborgerne har gasfyr. 

6

Egedal


Egedal Fjernvarme meldte i februar ud, at de holdt fast i varmepriserne fra januar 2022, og de har ikke meldt andet ud siden. 


Fra 1. januar 2022 har en del af beboerne i Egedal Kommune fået en regning, der er 34 procent højere end i 2021, da disse beboere får deres fjernvarme fra naturgas. 


Resten af Egedal Kommune har ikke oplevet prisstigninger på fjernvarme som det ser ud nu. 


Alt efter, hvor i kommunen man bor, har Egedals borgere derfor betalt 460 kroner per megawatt-time eller 837,5 kroner per megawatt-time. 

7

Fredensborg


I Fredensborg er det Nofors, der står for fjernvarmeforsyningen. 


De har ikke opdateret deres fjernvarmepriser siden 1. januar 2022. 


Her koster de 993,75 kroner per megawatt-time i Fredensborg. 


Nofors' fjernvarme bygger på affaldsforbrænding. 

8

Frederiksberg


Frederiksberg Forsyning leverer fjernvarmen til borgere på Frederiksberg. 


Her kommer varmen fra kraftvarmeværkerne, der producerer el ved hjælp af fossile brændstoffer, naturgas, biomasse og vindkraft. Det kommer fra forbrændingsanlæg, der brænder affald af. Og så kommer det fra spildvarme fra industrien. 


Prisen er ikke blevet ændret siden starten af året, og fjernvarmen koster dermed 571 kroner per megawatt-time. 


Det svarer til 13.333 kroner årligt, hvis du bor i et hus på 130 kvadratmeter. 


9

Frederikssund


Frederikssund får fjernvarme fra intet mindre end fire forskellige varmeværker. 


Frederikssund Varmeværk og Slangerup Varmeværk får deres varme fra E.ON, der er et af Europas største, privatejede energiselskaber. 


E.ON har per 1. september hævet prisen på fjernvarme, så den nu koster 1.744,59 kroner per megawatt-time. 


E-ON's fjernvarme kommer fra eldrevne varmepumper, flis, træpiller, overskudsvarme og naturgas. 


Frederikssund får også fjernvarme fra Jægerspris Kraftvarme, der har varslet prisændringer per 1. oktober 2022, da de hovedsageligt opvarmer med naturgas, og prisen på gas er steget. 


Jægerspris Kraftvarmes priser vil fra oktober dermed være 2.500 kroner per megawatt-time. I januar var prisen 775 kroner per megawatt-time. 


Kommunens fjerde varmeselskab er Skuldelev Energiselskab, som har opdateret deres priser per 1. juli 2022. Nu koster fjernvarmen 798 kroner per megawatt-time, fordi selskabet oplever prisstigninger på blandet andet naturgas, el og flis. 


I januar 2022 kostede fjernvarme fra Skuldelev Energiselskab 484 kroner per megawatt-time. 

10

Furesø


Tre varmeselskaber forsyner Furesø Kommune med fjernvarme: Farum Fjernvarme forsyner den nordlige del af Furesø Kommune, Værløse Varmeværk forsyner områder i Værløse og Vestforbrænding forsyner dele af Værløse og forventes at forsyne den sydlige del af kommunen. 


Farum Fjernvarme har senest hævet prisen 1. maj 2022. Fjernvarmen koster nu 1.821,25 kroner per megawatt-time.


Prisen hos Farum Fjernvarme er dermed tredoblet siden 1. januar 2022, hvor prisen var 613 kroner per megawatt-time. 


Værløse Varmeværk har ikke ændret prisen på fjernvarme siden 1. januar. Den koster fortsat mellem 604 og og 664 kroner per megawatt-time alt efter, hvor højt et forbrug man har. Dog er stikledningsbidraget blevet hævet med 5.000 kroner per 1. august, så det nu koster 12.500 kroner. 


Hos Vestforbrænding er fjernvarmeprisen delt op i to - en fast og variabel. Prisen har ikke ændret sig siden januar 2022. 


Den faste pris er baseres på det beløb, det forventes, at en husstand bruger, mens den variable pris er det, husstanden faktisk bruger.


Som udgangspunkt er prisen på fjernvarme dermed 664,14 kroner per megawatt-time. Men jo større et forbrug af fjernvarme, du har, jo større rabat får du på prisen. Hvis du bruger mere end 8.000 megawatt-timer om året, vil prisen falde til 543,97 kroner per megawatt-time. 

11

Gentofte


Borgere i Gentofte får deres fjernvarme fra Gentofte Fjernvarme. 


De oplyser på deres hjemmeside, at de endnu ikke kender de nye priser for fjernvarme. De vil oplyse om de nye priser på deres hjemmeside, så snart de ved mere. 


Det er derfor fortsat priserne fra januar 2022, der er gældende, og de svinger fra 630 til 688 kroner per megawatt-time alt efter forbrug. 

12

Gladsaxe


Gladsaxe får deres fjernvarme fra to forskellige selskaber: Gladsaxe Fjernvarme og Vestforbrænding. 


Gladsaxe Fjernvarme oplyser på deres hjemmeside, at de endnu ikke kender de nye priser for fjernvarme, og at de vil oplyse de nye priser på deres hjemmeside, så snart de ved mere. 


Det er derfor fortsat priserne fra januar 2022, der er gældende, og de ligger på mellem 610 og 701 kroner per megawatt-time alt efter forbrug. 


Hos Vestforbrænding er fjernvarmeprisen delt op i to - en fast og variabel. Prisen har ikke ændret sig siden januar 2022.


Den faste pris er baseres på det beløb, det forventes, at en husstand bruger, mens den variable pris er det, husstanden faktisk bruger.


Som udgangspunkt er prisen på fjernvarme dermed 664,14 kroner per megawatt-time. Men jo større et forbrug af fjernvarme, du har, jo større rabat får du på prisen. Hvis du bruger mere end 8.000 megawatt-timer om året, vil prisen falde til 543,97 kroner per megawatt-time. 

13

Glostrup


Det er Glostrup Fjernvarme, der står for fjernvarmen i Glostrup. 


Glostrup Fjernvarme har ikke opdateret deres priser siden januar 2022. Prisen ligger dermed på 691 kroner per megawatt-time. 

14

Greve


Der er tre lokale fjernvarmeselskaber i Greve Kommune, som forsyner forskellige dele af kommunen: Greve Fjernvarme, Tjørnelyparken Varmecentral og Mosede Fjernvarmeværk. 


Greve Fjernvarme har ikke opdateret sine fjernvarmepriser siden januar 2022. Fjernvarmen koster derfor fortsat 307 kroner per megawatt-time, hvilket svarer til 10.535 kroner årligt, hvis man bor i et hus på 130 kvadratmeter. 


Tjørnelyparken Varmecentral har heller ikke varslet prisstigninger på deres hjemmeside. Her koster fjernvarmen 68,94 kroner per gigajoule, svarende til 246,2 kroner per megawatt-time. 


Mosede Fjernvarmeværk skriver på deres hjemmeside, at de forventer at kunne fastholde varmeprisen i 2022, men varsler om muligt stigning på 10 procent i 2023. 


Fjernvarmen koster 800 kroner per megawatt-time, som det ser ud nu. Det svarer til en årlig pris på 15.982 kroner, hvis man har et hus på 130 kvadratmeter. 

15

Gribskov


Gribskov Kommune har fire forskellige varmeselskaber, som forsyner borgerne med fjernvarme: Helsinge Fjernvarme, Græsted Fjernvarme, Gilleleje Fjernvarme og Vejby-Tisvilde Fjernvarme. 


Helsinge Forsyning har ikke ændret sine priser siden januar 2022. Hos dem koster fjernvarmen 500 kroner per megawatt-time. 


Hos Græsted Fjernvarme koster fjernvarmen 550 kroner per megawatt-time. De varsler dog prisstigninger i 2023. Her vil prisen stige til 740 kroner per megawatt-time. 


Hos Gilleleje Fjernvarme stiger prisen også per 1. januar 2023. De skriver på deres hjemmeside, at prisen stiger med 10-15 procent. I dag koster fjernvarmen 531,25 kroner per megawatt-time. 


Vejby-Tisvilde Fjernvarme varsler prisstigninger, der vil være gældende fra 1. juli 2022, men hvor første opkrævning vil falde 1. september 2022. Prisen stiger fra 750 til 1.500 kroner per megawatt-time. 

16

Halsnæs


Halsnæs Kommune har to varmeselskaber: Halsnæs Forsyning og Hundested Varmeværk. 


Halsnæs Forsyning har ikke skrevet noget på deres hjemmeside om, at priserne på fjernvarme stiger på nuværende tidspunkt. Prisen er dermed fortsat 480 kroner per megawatt-time. 


Hundested Varmeværk har varslet prisstigninger per 1. august. Her steg prisen fra 906,25 til 1.475 kroner per megawatt-time. Den høje pris skyldes varmeværkets brug af gas. 


Hundested Varmeværk forsøger nu at udfase brugen af gas for at spare penge. 

17

Helsingør


I Helsingør samarbejder kommunen med Forsyning Helsingør om varmeforsyningen. 


Forsyning Helsingør har på nuværende tidspunkt ikke varslet prisstigninger på fjernvarme. Den gældende pris for 2022 er dermed 437,50 kroner per megawatt-time. 

18

Herlev


Størstedelen af borgerne i Herlev Kommune varmer deres hjem op med olie eller gas. De, der bruger fjernvarme, får varmen fra Vestforbrænding. 


Hos Vestforbrænding er fjernvarmeprisen delt op i to - en fast og variabel. Prisen har ikke ændret sig siden januar 2022.


Den faste pris er baseres på det beløb, det forventes, at en husstand bruger, mens den variable pris er det, husstanden faktisk bruger.


Som udgangspunkt er prisen på fjernvarme dermed 664,14 kroner per megawatt-time. Men jo større et forbrug af fjernvarme, du har, jo større rabat får du på prisen. Hvis du bruger mere end 8.000 megawatt-timer om året, vil prisen falde til 543,97 kroner per megawatt-time. 

19

Hillerød


Hillerød Kommune får sin fjernvarme fra Hillerød Forsyning. 


Den 20. juni varslede Hillerød Forsyning prisstigninger per 1. oktober. Deres fjernvarme bliver produceret af cirka to tredjedele biomasse og en tredjedel gas, og det presser nu budgettet for meget til at holde fast i priserne fra januar, oplyser de. 


Det betyder, at prisen kommer til at stige med 68 procent. 


Prisen stiger fra 661,5 til 1.112,5 kroner per megawatt-time. 

20

Høje-Taastrup


Omkring halvdelen af varmen i Høje-Taastrup Kommune kommer fra fjernvarme, mens 27 procent kommer fra naturgas. 


Fjernvarmen kommer fra Høje-Taastrup Fjernvarme. På nuværende tidspunkt har de ikke meldt noget ud om stigende priser. Prisen er dermed fortsat 526,58 kroner per megawatt-time. 

21

Hørsholm


I Hørsholm Kommune kommer fjernvarmen fra Norfors. 


Norfors Fjernvarme har ifølge deres hjemmeside ikke opdateret deres priser siden 1. januar 2022. Fjernvarmen koster her 743,75 kroner per megawatt-time. 


Størstedelen af kommunen er opvarmet af naturgas. 

22

Hvidovre


Hvidovre Kommune har to fjernvarmeselskaber tilknyttet: FD Hvidovre og Avedøre Fjernvarme. 


FD Hvidovre har ikke opdateret deres fjernvarmepriser siden januar 2022. Prisen på fjernvarme er dermed fortsat 344,09 kroner per megawatt-time. 


Avedøre Fjernvarme varsler heller ikke prisstigninger. Her er prisen på fjernvarme 350,51 kroner per megawatt-time. 

23

Ishøj


Ishøj Varmeværk forsyner Ishøj-borgerne med fjernvarme. 


Fjernvarmen er ikke steget i pris siden januar 2022 og koster 325 kroner per megawatt-time. 


Dermed koster det 12.924 kroner om året at få varmet sit hus op, hvis det er omkring 130 kvadratmeter stort. 

24

København


I København er det Danmarks største fjernvarmeselskab, Hofor, der holder stuerne lune. 


Hos Hofor koster fjernvarmen 610,40 kroner per megawatt-time. Det har den gjort siden 1. januar 2022. 


Hofor skriver dog på deres hjemmeside, at de netop er i gang med at regne på, hvad de kan forvente af fjernvarmeprisen i de kommende år. De oplyser, at det fortsat er vanskeligt at sige noget om, hvad der kommer til at ske med priserne, da situationen er i konstant forandring. 


25

Køge


I Køge Kommune får borgerne fjernvarme fra Borup Varmeværk og Køge Fjernvarme. 


Borup Varmeværk har ikke opdateret deres priser siden januar 2022. Fjernvarmen koster dermed fortsat 461 kroner per megawatt-time, hvilket svarer til 12.542 kroner om året, hvis du bor i et hus på 130 kvadratmeter. 


Køge Fjernvarme har valgt at lade priserne stige på en helt bestemt gruppe af deres kunder. Det drejer sig om de, der har indgået en fjernvarmeaftale før 2019, hvor der udtrykkeligt står, at deres fjernvarmepris altid vil ligge 10 procent under naturgasprisen. Det har Køge Fjernvarme ikke længere råd til at love denne gruppe kunder. 


For den konkrete kundegruppe vil prisen i gennemsnit stige fra 656 kroner per megawatt-time til 1.375,2 kroner per megawatt-time. 


For resten af Køge Fjernvarmes kunder koster fjernvarmen fortsat 623 kroner per megawatt-time. 

26

Lejre


Størstedelen af Lejre Kommune er varmet op med gas og varmepumper. 


De, der har fjernvarme, får den fra Hvalsø Kraftvarmeværk. De har ikke øget priserne endnu, men råder deres kunder til at spare på varmen, da inflationen kan mærkes. 


Prisen på fjernvarme er fortsat 735 kroner per megawatt-time. Det svarer til en årlig regning på 16.131 kroner, hvis du bor i et hus på 130 kvadratmeter. 


27

Lyngby-Taarbæk


I Lyngby-Taarbæk er fjernvarmenettet netop i gang med at blive udvidet. Det er Vestforbrænding og Holte Fjernvarme, der forsyner kommunen med fjernvarmen. 


Holte Fjernvarme varslede tilbage i april prisstigninger fra 1. august 2022. Prisen steg fra 391 til 762,94 kroner per megawatt-time. 


Hos Vestforbrænding er fjernvarmeprisen delt op i to - en fast og variabel. Prisen har ikke ændret sig siden januar 2022.


Den faste pris er baseres på det beløb, det forventes, at en husstand bruger, mens den variable pris er det, husstanden faktisk bruger.


Som udgangspunkt er prisen på fjernvarme dermed 664,14 kroner per megawatt-time. Men jo større et forbrug af fjernvarme, du har, jo større rabat får du på prisen. Hvis du bruger mere end 8.000 megawatt-timer om året, vil prisen falde til 543,97 kroner per megawatt-time. 

28

Roskilde


I Roskilde er der på nuværende tidspunkt fjernvarme i Svogerslev og det meste af Roskilde by, hvor henholdsvis Svogerslev Fjernvarme og Fors A/S står for forsyningen.


Svogerslev Fjernvarme har ikke ændret sine priser i 2022. Her koster fjernvarmen 587,50 kroner per megawatt-time . Varmeselskabet varsler dog prisstigninger i 2023 på fem procent.


Hos Fors A/S koster fjernvarmen i Roskilde 477,50 kroner per megawatt-time. I forhold til 2021 er det en prisstigning på 5,7 procent.

29

Rudersdal


Fjernvarmen i Rudersdal Kommune leveres af Norfors Fjernvarme og Holte Fjernvarme.


Norfors Fjernvarme har ikke opdateret deres fjernvarmepriser siden 1. januar 2022. Her koster det 743,75 kroner per megawatt-time.


Kunderne hos Holte Fjernvarme oplevede den 1. august 2022 en prisstigning. Her koster det nu 762,94 kroner per megawatt-time.

30

Rødovre


Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning forsyner borgerne i Rødovre med varme. Her er fjernvarmeprisen delt op i to - en fast og variabel. Prisen har ikke ændret sig siden marts 2022. 


Den faste pris er baseres på det beløb, det forventes, at en husstand bruger, mens den variable pris er det, husstanden faktisk bruger.


Som udgangspunkt er prisen på fjernvarme dermed 468,75 kroner per megawatt-time. Men jo større et forbrug af fjernvarme, du har, jo større rabat får du på prisen.


Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning køber deres fjernvarme fra VEKS, hvor varmen især kommer fra overskudsvarme fra affaldsforbrænding og bæredygtig biomasse

31

Solrød


Solrød Fjernvarme står for fjernvarmeforsyningen i Solrød Kommune. Her er fjernvarmeprisen delt op i to, en fast og variabel. Den faste pris er baseres på det beløb, det forventes, at en husstand bruger, mens den variable pris er det, husstanden faktisk bruger.

Som udgangspunkt er prisen på fjernvarme dermed 500 kroner per megawatt-time. Men jo større et forbrug af fjernvarme, du har, jo større rabat får du på prisen.

I nye udstykningsområder, der er udlagt som lavenergiområde, gælder, at der ikke betales fastafgift, men i stedet betales et vedligeholdelsesbidrag. Denne takst afhænger af boligtypen og størrelse. 

32

Stevns


Der er i dag ingen fjernvarmeselskaber i Stevns Kommune. Men kommunen oplyser på sin hjemmeside, at man blandt andet drøfter mulighederne for at etablere et selskab med KLAR forsyning.


75 procent af husholdningerne i Stevns Kommune har ifølge Energistyrelsen naturgas. 

33

Tårnby


Fjernvarmen i Tårnby Kommune leveres af Tårnby Forsyning. På nuværende tidspunkt er der udlagt fjernvarme i områder nord for Øresundsmotorvejen, lufthavnen og et mindre område omkring Vestamager Idrætsanlæg.


Tårnby Forsyning har ikke opdateret deres priser siden januar 2022. Her var  prisen på fjernvarme 335 kroner per megawatt-time. 

34

Vallensbæk


I Vallensbæk Kommune leveres fjernvarme af VEKS, og fordeles til brugerne via Vallensbæk Fjernvarme Nord, der har ansvaret nord for Holbækmotorvejen, og af Vallensbæk Fjernvarme Syd, der dækker syd for Holbækmotorvejen.


Vallensbæk Fjernvarme Nord har ikke ændret deres priser siden 1. januar 2022. Her var deres pris 513,75 kroner per megawatt-time. Hos Vallensbæk Fjernvarme Syd har prise siden 1. januar 2022 været 500 kroner per megawatt-time. 

Kilder: Forsyningstilsynet, dingeo.dk og samtlige varmeselskabers og kommuners hjemmesider. 


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik