Efter tre år i lokalpolitik: Unges perspektiv gør en forskel

Frederik, Hediye og Marcus er noget så sjældent som unge i lokalpolitik. De kommer fra hver sit parti og hver sin kommune, men har det til fælles, at de ikke bare mener noget. De handler.

Marcus Vesterager, Hediye Temiz og Frederik Germann tilhører en temmelig unik gruppe af unge, som tager et meget konkret ansvar for det lokalområde, de bor i.

De blev valgt ind som nogle af de meget få under 30 år i ved kommunalvalget i 2017.

Nogle råber op med krav om forandring, andre handler. Frederik Germann, Hediye Temiz og Marcus Vesterager bruger deres hele og halve liv på at forandre lokalt.
Nogle råber op med krav om forandring, andre handler. Frederik Germann, Hediye Temiz og Marcus Vesterager bruger deres hele og halve liv på at forandre lokalt.
Foto: Peekaboo Productions

Socialdemokraten Marcus Vesterager strøg som 26-årig ind med flotte stemmetal i Københavns Borgerrepræsentation. Hediye Temiz blev som 19-årig landets yngste udvalgsformand for de Radikale i Albertslund, og Frederik Germann var 21 år, da han red ind på en ung dagsorden for Venstre i Halsnæs.

Hermed blev de tre af de kun 48 personer under 30 år, der blev valgt i Hovedstadsområdet i det år. Det svarer til 6% af de 793 lokalpolitikere, der blev stemt ind i vores byråd og kommunalbestyrelser i 2017.

Byråd eller Kommunalbestyrelse

Byråd og Kommunalbestyrelser er to ord for det samme: 
Den forsamling af folkevalgte politikere, som har det overordnede ansvar i en kommune.
I Københavns Kommune kaldes forsamlingen for Borgerrepræsentationen.

Vores virkelighed

TV 2 Lorry fulgte de tre politikere gennem deres første halve år, hvor de filmede sig selv og fortalte med deres egne ord om mødet med realpolitik.

Videodagbøgerne dokumenterede en barsk og udfordrende start med lange dage, mange møder, svært nyt stof og meget lidt erfaring at trække på.

Mød tre unge, der ikke bare vil lade de ”gamle” bestemme alt i deres hverdagsliv og hjemkommune.

I dag føler de sig anderledes ovenpå og ved, at de har gjort en forskel. Som personer og som unge stemmer i kredsen af modne mennesker i byrådssalene. 

Den dominerende aldersgruppe er de 40-59-årige, som sidder på hele 60% af pladserne i vores byråd og kommunalbestyrelser, og naturligt ser verden fra deres livsperspektiv.

Frederik Germann er blandt andet optaget af, at det skal være attraktivt for flere unge at blive i den landlige, nordsjællandske kommune, når de flytter hjemmefra, så Halsnæs ikke mister en del unge hvert år.
Frederik Germann er blandt andet optaget af, at det skal være attraktivt for flere unge at blive i den landlige, nordsjællandske kommune, når de flytter hjemmefra, så Halsnæs ikke mister en del unge hvert år.
Foto: Peekaboo Productions

- Unge ser bare ofte tingene med nogle andre øjne, end dem der har siddet i byrådet i 30 år, konstaterer Frederik Germann.

quote Unge ser bare ofte tingene med nogle andre øjne

Frederik Germann, valgt for Venstre i Halsnæs

Han har gennem hele valgperioden har haft fokus på at gøre det bedre at være ung i den store, nordsjællandske kommune, få hjælp til at tackle udfordringer i livet, have noget meningsfuldt at tage sig til og lettere kunne komme rundt med offentlig transport. 

Marcus Vesterager bruger meget af sin politiske arbejdstid på at opsøge mennesker og undersøge forhold i byen, som han og de øvrige politikere kommer til at påvirke med deres beslutninger. Se afsnit II af dokumentaren her.

Marcus Vesterager overraskede mange ved at blive den største socialdemokratiske stemmesluger i København efter den daværende overborgmester Frank Jensen. 

Den uddannede arkitekt er i dag fuldtidspolitiker i København som partiets ordfører i Teknik- og Miljøudvalget. Det er ham, der formulerer socialdemokratiets politik om, hvordan de vil udvikle Hovedstaden i en grøn og miljørigtig retning.

Hvornår er der kommunalvalg?

Hvert fjerde år den tredje tirsdag i november.
Næste gang d. 16. november 2021.

Marcus Vesterager mener, det er vigtigt, at også unge har direkte indflydelse på den politiske dagsorden, som det sker i det lokale demokrati.

quote Det afspejler den virkelige verden meget bedre, når unge er med til at lave politik

Marcus Vesterager, valgt for Socialdemokratiet i København

- Når unge som mig får direkte indflydelse på den politiske dagsorden er lettere at få sat fokus på det, der betyder noget for os unge. Det afspejler også den virkelige verden meget bedre, når unge er med til at lave politik, så det ikke kun er voksne og gamle, der er repræsenteret i byrådene, siger Marcus Vesterager.

Hediye Temiz ser sin tyrkisk-kurdisk-danske baggrund som en styrke i arbejdet med det lokale demokrati i Albertslund, fordi hun kender til flere nuancer på integration, end det store flertal af lokalpolitikere gør.
Hediye Temiz ser sin tyrkisk-kurdisk-danske baggrund som en styrke i arbejdet med det lokale demokrati i Albertslund, fordi hun kender til flere nuancer på integration, end det store flertal af lokalpolitikere gør.
Foto: Peekaboo Productions

Hediye Temiz kom sent ind i valgkampen i Albertslund, fejede helt uventet de radikales spidskandidat af banen og blev valgt ind som partiets eneste repræsentant. 

Det betød, at hun fra dag ét fik plads i det magtfulde økonomiudvalg og blev formand for Kultur - og Fritidsudvalget. 

Rollemodeller

Hun mener, der er stor signalværdi overfor andre unge, i at hendes historie kan lade sig gøre, og at den kan være med til at give andre unge mod på at være med til at bestemme udviklingen og værdierne der, hvor de bor.

quote Jeg tror, det betyder meget, at andre unge ser mig i politik

Hediye Temiz, valgt for de Radikale i Albertslund

- Jeg tror, det betyder meget, at andre unge ser mig i politik. Jeg tror, de tænker, at så kan de også. Det er den spiral, vi skal have sat i gang, for jo flere unge, der bliver valgt ind i politik, jo mere naturligt bliver det at stille op som ung, siger Hediye Temiz.

Unge slog rekord sidst

De 18-årige førstegangsvælgere slog verdensrekord med en stemmeprocent på 75,1% ved seneste kommunalvalg i 2017. 

Derefter faldt engagementet voldsomt, og kun lidt over halvdelen af de unge vælgere mellem 22-29 år brugte deres ret til at stemme - nemlig 54,9 %.

Hovedstadsområdet har ellers en ung befolkning, og lige omkring 300.000 unge under 30 år har mulighed for at stemme ved det kommende kommunalvalg i november 2021. 

Hediye Temiz læser i en alder af 21 år til socialrådgiver, hun er lokalpolitiker og frivillig træner i den taekwondoklub, der gjorde hende til en af landets bedste i kampsporten.
Hediye Temiz læser i en alder af 21 år til socialrådgiver, hun er lokalpolitiker og frivillig træner i den taekwondoklub, der gjorde hende til en af landets bedste i kampsporten.
Foto: Peekaboo Productions

Hediye Temiz forstår godt, at det kan være svært som ung at relatere sig det lokale demokrati og tænke, at det har noget med en selv at gøre.

- Når man generelt lytter til og ser politik, tænker man, at det kun er noget for gamle mennesker, siger Hediye Temiz. 

quote Hvis personen på valgplakaten ser godt ud, så er unge mere tilbøjelige til at stemme på vedkommende

Hediye Temiz, valgt for de Radikale i Albertslund

- Der er faktisk også undersøgelser, der viser, at hvis personen på valgplakaten ser godt ud, så er unge mere tilbøjelige til at stemme på vedkommende. Jeg tror, der måske bare ikke er nok personer, der ser godt ud i lokalpolitik, smiler hun.

Kommunal-hvad?

Op til seneste kommunalvalg undersøgte Megafon for TV 2 Regionerne , hvad det var, der særligt forhindrede unge i at stemme. 

En af hovedårsagerne var, at de havde meget lidt viden om, hvad det lokale demokrati egentlig betyder for deres daglige liv. De fulgte mere med i international politik og landspolitik, defineret af mere kendte politikere.

quote Mange unge har svært ved at identificere sig med dem, der sidder i byrådene

Marcus Vesterager, valgt for Socialdemokratiet i København

- Jeg tror, at mange unge ganske enkelt ikke kan identificere sig med mange af dem, der sidder i byrådene, siger Marcus Vesterager. 

Søndag er den eneste dag, der ikke er fuldt program på i Frederik Germanns liv. I en alder af 23 år underviser han skolebørn om dagen, laver byrådsarbejde om aftenen og holder sig i form for at kunne holde til tempoet.
Søndag er den eneste dag, der ikke er fuldt program på i Frederik Germanns liv. I en alder af 23 år underviser han skolebørn om dagen, laver byrådsarbejde om aftenen og holder sig i form for at kunne holde til tempoet.

Frederik Germann blev selv ramt af stress i en periode, da han var helt ny i byrådet i Halsnæs. 

Der var utroligt meget nyt stof at sætte sig ind i, og hele måden, et byråd arbejder på, var fuld af ukendte koder. Så han forstår godt, at kommunalpolitik ikke ligger specielt højt på mange unges radar.

quote Mange unge synes det er for svært at sætte sig ind i politik, især kommunalpolitik

Frederik Germann, valgt for Venstre i Halsnæs

- Jeg er bange for, at der er mange, der simpelthen synes, at det er for svært at sætte sig ind i politik, især kommunalpolitik og regionspolitik, siger Frederik Germann.

Deltidsjob på fuld tid

Man får et honorar for at sidde i et byråd, en kommunalbestyrelse eller en borgerrepræsentation, men det er stort set kun borgmestrene, der tjener nok til, at de kan leve af det.

29-årige Marcus Vesterager er for nylig blevet far, og det har haft stor indflydelse hans tænkning og prioritering, både i privatlivet og i politik, hvor det rammer ham langt hårdere, hvis børn ikke har det godt.
29-årige Marcus Vesterager er for nylig blevet far, og det har haft stor indflydelse hans tænkning og prioritering, både i privatlivet og i politik, hvor det rammer ham langt hårdere, hvis børn ikke har det godt.
Foto: Peekaboo Productions

Marcus Vesterager er en undtagelse, fordi partiet er så stort på Københavns Rådhus, at det er et fuldtidsarbejde at være ordfører. Frederik arbejder som lærer ved siden af det politiske arbejde, og Hediye læser til socialrådgiver. 

Prisen værd

Deres politiske engagement har betydet tre år med hårdt slid, især Hediye har haft ubehagelige oplevelser med at blive udstillet i offentligheden og alle tre har måttet lave benhårde prioriteringer mellem privatliv og arbejdsliv, for at få det hele til at gå op.

Nu er det valgår igen og en anledning til at spørge, om det har været al sliddet værd. 

Frederik Germann elsker sit Halsnæs og bliver tosset, hvis nogen kalder det en skodkommune. Han stillede selv op til kommunalvalget for at handle på de områder, hvor han kunne se rum til forbedring. Se afsnit III af dokumentaren her.

- Selvom der er tider, hvor jeg nærmest arbejder i døgndrift og det er sindssygt hårdt, så har det været det hele værd, mener Frederik Germann.

quote Jeg er stolt over mange af de ting, jeg har opnået

Frederik Germann, valgt for Venstre i Halsnæs

- Jeg er blevet klogere, har lært en masse fantastiske mennesker at kende og jeg er stolt over mange af de ting, jeg har opnået. Jeg er på valg igen til november, helt klart, siger han.

Hvis du vil stille op

 • Du skal være 18 år og myndig
 • Du skal bo i den kommune, du stiller op i
 • Du er statsborger i Danmark, EU, Island eller Norge
 • Eller har boet i Danmark, Grønland eller Færøerne 4 år i streg

- Når man oplever nogle store nederlag, så kan jeg godt kortvarigt blive sådan lidt i tvivl om, hvorfor jeg overhovedet gider det her, erkender Hediye Temiz.

quote Jeg elsker det virkelig

Hediye Temiz, valgt for de Radikale i Albertslund

- Men så er der også den anden side af medaljen, hvor tingene lykkes, og man får en masse anerkendelse fra sit bagland og sin familie og venner, og så er det bare det hele værd. Jeg elsker det virkelig, siger siger hun.

På de tre år, der er gået siden seneste kommunalvalg, har Frederik, Hediye og Marcus alle sat tydelige spor i de tre kommuner, de er valgt i, ved at samle opbakning i deres partier og skabe flertal i byrådene for deres forslag.
På de tre år, der er gået siden seneste kommunalvalg, har Frederik, Hediye og Marcus alle sat tydelige spor i de tre kommuner, de er valgt i, ved at samle opbakning i deres partier og skabe flertal i byrådene for deres forslag.
Foto: Peekaboo Productions

- Jeg elsker det virkelig meget, og jeg håber i den grad, at jeg bliver valgt ind igen ved næste valg, så jeg kan fortsætte mit arbejde, siger Marcus Vesterager.

quote Jeg håber i den grad at blive valgt ind igen, så jeg kan fortsætte mit arbejde

Marcus Vesterager, valgt for Socialdemokratiet i København

- Med under et år til valget er der virkelig meget, der skal nås, siger han.

Arbejdet med at få unges virkelighed ind i det lokale demokrati er kun lige begyndt for Frederik, Hediye og Marcus. 

Og de vil gerne have mange flere unge med.

Os, der handler

Dokumentarserien og artiklen er lavet i samarbejde med Peekaboo Productions
Du kan se alle afsnit i sæson 1 og 2 på Seriesiden på tv2lorry.dkOversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik