Nationalpark er i fuld gang med første naturprojekt nogensinde

På en mark i Karlebo i Nordsjælland er der i de her dage ved at blive etableret fire vandhuller. Det er bare første step i et større naturprojekt.

Bestyrelsen i den to et halvt år gamle Nationalpark Kongernes Nordsjælland har indtil nu brugt tiden på blandt andet at lægge en plan for, hvad der skal ske med området.

Men nu er de nået til et punkt, hvor de rent faktisk kan realisere nogle af projekterne.

Det første er de i fuld gang med i de her dage. Det er et naturgenopretningsprojekt i et område i Karlebo.

Hvad og hvor er nationalparken?

Nationalparken strækker sig fra Helsingør i øst til Hundested i vest, fra Hornbæk i nord og til Hillerød i syd.

 

Nationalparken strækker sig over 263 km2 og er Danmarks næststørste.

 

Halvdelen af nationalparken er dækket af skov, næsten en fjerdedel er dækket af søer, og ca. 8 pct. dyrkede marker og ca. 8 pct. lysåben natur. Resten består af by- og sommerhusområder, golfbaner m.v.

 

Nationalparken er en statslig fond, der ledes af en bestyrelse på 15 medlemmer udpeget af miljøministeren. Bestyrelsen er nedsat for en 4-årig periode (2018-2022).

 

Kilde: Nationalpark Kongernes Nordsjælland

En privat lodsejer har givet lov til, at der bliver genetableret fire vandhuller på hans grund, der skal være til glæde for både frøer, salamandre og guldsmede.

Bestyrelsen i nationalparken håber, at dyrene allerede tager vandhullerne i brug til næste år.

- Vi graver gamle dræn op af jorden og laver huller, hvor vandet så naturligt vil finde vej tilbage. Vand er en mangelvare i vores nationalpark, og det er godt for biodiversiteten med lave vandhuller, siger bestyrelsesformanden, Carl Frederik Bruun.

 Planen er, at der også skal være flere vilde blomster i området til glæde for insekter, og et rørlagt vandløb skal åbnes op.

Naturgenopretningsprojektet i Karlebo er bare det første af en stribe lignende projekter i nationalparken - i hvert fald hvis det står til bestyrelsesformanden:

- Vi håber jo, at vi med det her projekt kan få flere private lodsejere til at interessere sig for det og gå med i den slags projekter. Vi er klar, siger han.

TV-indslag fra den 29. maj 2018, da Nationalpark Kongernes Nordsjælland blev indviet.

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik