"Nu igen": Jens og over 300 andre beboere hives i retten af udlejer

Uenigheder om en kendelse i huslejenævnet får Frederiksberg Boligfond til at slæbe alle deres lejere i Den Sønderjyske By på Frederiksberg i retten.


Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det har stormet godt og grundigt omkring Den Sønderjyske By på Frederiksberg de seneste tre år efter kampe med kapitalfonden Blackstone og Frederiksberg Boligfond, der ejer bygningerne.

Men lige som beboerne havde vundet deres seneste kamp i huslejenævnet, hvor boligfonden blev påbudt at udbedre en række vedligeholdelsesmangler, er der skår i glæden.

quote Jeg er så vred, fordi jeg synes, det er usmageligt

Jens Gade, beboer i Den Sønderjyske By

Frederiksberg Boligfond har nemlig besluttet at stævne alle 303 lejemål. 

Det fremgår af et opslag, der er hængt op i alle opgangene, og som TV 2 Lorry er kommet i besiddelse af.

Artiklen fortsætter under billedet

Beboerne kan på en seddel i opgangen læse, at de snart vil modtage en stævning.
Beboerne kan på en seddel i opgangen læse, at de snart vil modtage en stævning.
Foto: Privatfoto

- Da jeg så sedlen, tænkte jeg "åh nej, nu skal vi til det her igen", og hvad betyder det? Vi har allerede været igennem det med Blackstone, siger Jens Gade, der er en af de beboere, der nu bliver stævnet.

Bekymrede beboere

Han fortæller, at beboerne i mandags var til et orienteringsmøde, hvor de fik forklaret, hvad stævningen kommer til at betyde for dem, og hvad der sker, når man får sådan en stævning.

Det er nemlig langt fra alle beboere, der har prøvet at blive stævnet før, og det kunne mærkes på mødet, forklarer Jens:

- På mødet var der mange ældre mennesker, der var bange for, hvad for en situation, de nu vil stå i. De risikerer jo en høj advokatregning, hvis ikke de kan få fri proces eller retshjælpsdækning gennem deres forsikring.

Artiklen fortsætter under billedet

Selvom Jens Gade, der har boet i Den Sønderjyske By i 11 år, er kastet ud i endnu en kamp, så nægter han at flytte.
Selvom Jens Gade, der har boet i Den Sønderjyske By i 11 år, er kastet ud i endnu en kamp, så nægter han at flytte.
Foto: Privatfoto

Af sedlen fremgår det, at Frederiksberg Boligfond er uenige i afgørelsen fra huslejenævnet, der påbyder dem at foretage 11 vedligeholdelsesmangler i Den Sønderjyske By inden for otte måneder fra afgørelsens modtagelse.

Beslutningen om at stævne beboerne kommer 30 dage efter huslejenævnets afgørelse. Den er truffet efter rådgivning fra boligfondens administration DEAS og fondens advokater, fortæller formanden for Frederiksberg Boligfond, Flemming Brank (K), til TV 2 Lorry:

- Afgørelsen var 2-1 i huslejenævnet, og i og med det ikke var en enig afgørelse, så har vi fulgt den ekspertrådgivning, vi har fået, der går på, at der ikke er tale om vedligeholdelsesopgaver i alle punkter.

Blackstone-spøgelset

Beboerne i Den Sønderjyske By havde i første omgang indbragt deres udlejer for huslejenævnet, fordi de mente, at der var en række vedligeholdelsesopgaver, der skulle udføres i anledning af, at boligfonden havde påbegyndt udlejning af istandsatte lejligheder til en højere pris efter Boligreguleringslovens § 5, stk. 2.

quote Der er mange holdninger, men her er vi enige om at stævne lejerne

Flemming Brank (K), formand for Frederiksberg Boligfond

En paragraf der senere er blevet strammet op - det såkaldte "Blackstone-indgreb" - af regeringen i 2020 for at få boligspekulanter ud af udlejningsmarkedet.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

Blackstone-paragraffen

Det såkaldte "spekulantstop" går ud på, at der skal gå mindst fem år fra en ejendom skifter hænder, til en ny ejer må renovere ejendommen efter boligreguleringslovens paragraf 5.2.

Den paragraf hedder også Blackstone-paragraffen, fordi udenlandske kapitalfonde som eksempelvis amerikanske Blackstone har udnyttet paragraffen til at hæve huslejen kraftigt i de udlejningsejendomme, de har opkøbt og renoveret.

Den Sønderjyske By lagde indbragte sagen med påstand om udbedring af vedligeholdelsesopgaver, fordi Frederiksberg Boligfond havde moderniseret 11 lejligheder efter boligreguleringslovens paragraf 5, stk. 2.

To af tre repræsentanter i huslejenævnet mente efterfølgende, at boligfonden skulle udbedre en række vedligeholdelsesopgaver på baggrund af dette.

Til at vurdere omfanget af vedligeholdelsesopgaverne blev et rådgivende ingeniørfirma i 2015 hevet ind til at gennemgå bygningerne. Efterfølgende blev 14 punkter indbragt for huslejenævnet, der gav beboerne medhold i 11 af dem.

Men eksperternes vurdering huer ikke boligfonden, der altså er uenig i afgørelsen.

- Der er punkter, vi vurderer er kosmetiske mangler. Sådan noget som puds, der er slået i stykker i kælderen, og noget rust på nogle af de rør, der løber på ejendommen. Det er ting, som boligfonden udbedrer løbende, som det kommer og ikke nødvendigvis kræver handling med det samme, mener Flemming Brank.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

Her er huslejenævnets afgørelse

Det er nedenstående punkter, som Frederiksberg Boligfond og deres eksperter mener er svært ved at forstå, hvad det præcist er, huslejenævnet mener, der skal laves på ejendommen.

 • at meddele udlejer påbud om at udbedre ejendommens kældervægge der, hvor puds er faldet af rundt om kælderdøre og hvor der er huller i vægge og loft. (Dissens)

 • at meddele udlejer påbud om at udskifte ejendommens vandinstallationer, hvor disse er rustne med tæring, samt hvor der er foretaget utilstrækkelige reparationer. (Dissens)

 • at meddele udlejer påbud om at foretage reparation – og om nødvendigt, udskiftning af ejendommens faldstammer, hvor disse fremtræder med større rustangreb, tæring og begyndende brud.

 • at meddele udlejer påbud om at påmontere manglende afdækninger på alle el-tavler. (Dissens)

 • at meddele udlejer påbud om at montere manglende dæksler på loftsudtag i ejendommens fælleslokale. (Dissens)

 • at meddele udlejer påbud om at reparere og om nødvendigt udskifte columbustryk i opgangen MVH 20.

 • at meddele udlejer påbud om at foretage følgende i hovedtrappeopgangene:

  • Reparation, herunder maleristandsættelse, af afslået puds på samlingerne i loftet (f.eks., men ikke udelukkende, ved indgange i ADJ 14 og MHV 12), samt afslag i puds mellem væg og trappevange (f.eks., men ikke udelukkende, SJA 23 ml. 1. og 2. sal).

  • Reparation, herunder oppudsning og maleristandsættelse af nederste del af væggene ved siden af hoveddørene i ejendommens opgange hvor disse har fugtskader, så de er velvedligeholdte uden skader i pudsen og afskallende maling (f.eks., men ikke udelukkende, MHV 12 og SJA 23).

  • Reparation, herunder maleristandsættelse, af henholdsvis vindueskarme og lysninger (f.eks., men ikke udelukkende, ADJ 15 og HMV 10 mellem stuen og 1. sal).

 • at meddele udlejer påbud om at foretage udbedring af lunker i asfaltbelægningen på følgende placeringer på ejendommen: (Dissens)


• Gård 1 ved tidligere sammenfaldet og repareret brønd.

• Gård 2 på hjørnet mellem bygning C og F ved ADJ 8 og 18.

• Gård 2 ved afløb midt for garagebygningen ved MHV.

• Gård 4 langs kantsten på hjørnet mellem bygning F og H.

 • at meddele udlejer påbud om at foretage reparation af betontappenedgangene til garageanlægget i gård 2, så gelænderne er stabile og fastgjorte.

 • at meddele udlejer påbud om at foretage følgende arbejder på garageanlægget i gård 3:

  • reparere murværket, manglende fuger og puds, hvor dette er forvitret og med skader. Påbuddet gælder hele bygningen, men særligt i gavlene ved affaldsrummene overfor henholdsvis SJA 7 og 9, samt HMV 8 og 10. (Dissens)

• Reparere garageanlæggets høje tag (saddeltaget), så det er tæt og uden manglende tagsten.

• Reparere utætte tagrender på bygningen.

 • at meddele udlejer påbud om at påmontere isolering på ejendommens varmerør. (Dissens)


Kilde: Huslejenævnet

Samtidig mener boligfonden, at det er svært at afgøre præcist, hvad huslejenævnet mener, der skal laves på ejendommen. 

Den opfattelse forstår formanden for beboerrepræsentationen i Den Sønderjyske By, Christine Rasmine Johansen, dog ikke meget af.

- De punkter, vi har fået medhold i, er punkter, som fonden selv har haft på deres vedligeholdelsesplaner, siger hun og uddyber:

- Jeg synes jo ikke, den (afgørelsen, red.) er upræcis. Jeg undrer mig over, hvad der er utydeligt i afgørelsen. Det er meget utrygt, at de nu vælger at stævne os for de punkter, de selv har haft med på vedligeholdsplanerne igennem flere år.

Tæt på konkurs

Tidligere på året blev Frederiksberg Boligfond reddet af Frederiksberg Kommune fra en truende konkurs, da parterne blev enig om, at kommunen beholdte sin forkøbsret.

Men før aftalen kan træde i kraft, og fonden igen kan optage nye lån, skal der være fundet en afslutning på den retssag, som er er anlagt af en gruppe lejere i en anden af foreningens ejendomme - Svalegården.

Den sag skulle have fundet sin afgørelse i marts, men er siden blevet udskudt til en gang i 2023. Så lang tid har boligfonden måske ikke igen, da de risikerer at løbe tør for penge inden da, lød det i en orienteringsskrivelse fra boligfonden til lejerne i august i år. 

Derfor afsøger man i øjeblikket at frasælge tre ejendomme, oplyser Flemming Brank.

Hvorfor ikke vente med at stævne beboerne til man ved, om lejlighederne er solgt, og om der er økonomi til at udbedre vedligeholdelsesopgaverne?

Det er et godt spørgsmål, men svaret er forholdsvis nemt. Hvis vi skal tage penge ud til vedligeholdelsesopgaver i Den Sønderjyske By, som den her afgørelse lægger op til, så er der andre ejendomme, hvor vi ikke kan komme i gang med de vedligeholdelsesopgaver, de skal have lavet, siger Flemming Brank.

quote Det er meget utrygt, at de nu vælger at stævne os for de punkter, de selv har haft med på vedligeholdsplanerne igennem flere år

Christine Rasmine Johansen, formand for beboerrepræsentationen i Den Sønderjyske By

Jens Gade er godt klar over, at fonden fattes penge, men han synes, det er under al kritik at hive over 300 lejere i retten.

- Jeg er så vred, fordi jeg synes, det er usmageligt. Nogen vil måske sige, det er politik, men jeg synes også, der er noget etik i det her. Folk taler jo om det her, så det er noget, der fylder.

I opslaget, der er hængt op i opgangene i Den Sønderjyske By, beklager Frederiksberg Boligfond situationen.

Er det ikke på tide, at beboerne får ro efter al det, de har været igennem med Frederiksberg Boligfond de sidste tre år?

Vi sidder som fondsbestyrelsesmedlemmer, og vi er der for at repræsentere fondens interesser, og det er ikke i fondens interesse, at forfordele nogle lejere frem for andre i Frederiksberg Boligfond.

I bestyrelsen er vi enige om, at vi lytter til den rådgivning, som vi får. Den stiller vi os ikke over. Der er mange holdninger, men her er vi enige om at stævne lejerne, lyder det fra Flemming Brank

Du har læst en artikel fra TV 2 KosmopolSpørg Os - Afstemning

_


Vis mere
Rotte

Rotteekspert: Skraldekoks i København kan inden længe blive et problem - særligt et sted er sårbart

AR

Lever for blå blink:
Hvordan kan 112-fotografer være fremme før politiet?

Vis mere