Kritik af døgninstitution for unødvendige magtanvendelser mod anbragte unge

En døgninstitution ejet af Københavns Kommune får kritik. En tidligere medarbejder fortæller, at de anbragte unge på stedet bliver udsat for unødvendige magtanvendelser. En rapport fra Socialtilsyn Hovedstaden bakker påstanden op.

- Jeg er altid gået ind for, at vi skal gøre det bedste for de unge, men det har vi ikke altid gjort.

Sådan lyder det fra pædagogen Dennis Stender Kristjansen, der i knap ti år har arbejdet med anbragte unge på døgninstitutionen Nexus i Jægerspris.

Han fratrådte sin stilling på Nexus i starten af året, og nu står han frem og fortæller om forholdene på stedet. 

- Der har nok været hundrede unge mennesker igennem, mens jeg har arbejdet på Nexus eller måske lidt mindre. De næste hundrede skal have det bedre, end de har haft det, siger han.  

Når man spørger ham, om der foregår unødvendige magtanvendelser på Nexus, svarer ham:

- Det har der gjort ja, det har der gjort.

Det er en påstand, der bakkes op af en rapport fra Socialtilsyn Hovedstaden.

TV 2 Lorry har desuden fået hele Dennis Stender Kristjansens fortælling bekræftet af to personer, der ligeledes har været ansat på Nexus. De ønsker dog at være anonyme. 

Dennis Stender Kristjansen har arbejdet på Nexus fra 2011 og frem til starten af 2021.
Dennis Stender Kristjansen har arbejdet på Nexus fra 2011 og frem til starten af 2021.
Foto: Niels Knuth / TV 2 Lorry

Dårligst mulige bedømmelse

Nexus er et anbringelsessted ejet af Københavns Kommune for udsatte og kriminelle eller kriminalitetstruede drenge og piger. De er primært i alderen 14 til 18 år.

Der er både en åben og en delvist lukket afdeling, og i alt er der 14 pladser.  

Det er Socialtilsyn Hovedstaden, der fører kontrol med Nexus, og i en tilsynsrapport fra januar 2020, som TV 2 Lorry har fået aktindsigt i, får stedet kritik. 

quote Socialtilsynet finder det kritisabelt, at tilbuddet ikke har formået at nedbringe antallet af magtanvendelser

Tilsynsrapport

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at Nexus ikke lever op til kvalitetskriteriet om at forebygge magtanvendelser. I rapporten står der: 

"Socialtilsynet finder det kritisabelt, at tilbuddet ikke har formået at nedbringe antallet af magtanvendelser. Kritikken skal ses i lyset af, at socialtilsynet ved gennemgangen af magtanvendelserne vurderer, at en række af dem kunne være undgået, eller at der ikke er beskrevet forebyggende handlinger eller tiltag, der kunne være egnede til at forebygge konflikten og magtanvendelsen."

I tilsynsrapporten bliver forskellige indikatorer bedømt på en skala fra et til fem, hvor et betyder, at en indikator i meget lav grad er opfyldt, mens fem betyder, at en indikator i meget høj grad er opfyldt.

Under indikatoren "tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser så vidt muligt undgås" får Nexus den dårligst mulige bedømmelse - nemlig et. 

Fremprovokering af magtanvendelse

Fysisk magtanvendelse kan som sidste udvej være acceptabelt på en døgninstitution som Nexus, hvis alle øvrige socialpædagogiske muligheder er udtømt og består i enten at fastholde eller føre den unge væk.

Kort fortalt om fysisk magtanvendelse:

  • I voksenansvarsloven står der, at det er en betingelse for fysisk magtanvendelse, at barnet eller den unge udviser en adfærd, herunder vedvarende chikane, der er til fare for barnet eller den unge selv, de øvrige anbragte børn og unge, personalet eller andre, der opholder sig på anbringelsesstedet.

Dennis Stender Kristjansen mener dog, at man på Nexus til tider fremprovokerer magtanvendelser mod de anbragte unge. Her er et eksempel:

- Vi havde på et tidspunkt en dreng på 13 år, som var rømningstruet - det vil sige, at han ville stikke af fra institutionen. Han havde det svært. Der fik man at vide, at man skulle stille sig i vejen og lade ham lave et udfald. Når han så lavede et udfald, så kunne vi lave en magtanvendelse. Så man fremprovokerede en magtanvendelse.

Dennis Stender Kristjansen fortæller også om magtanvendelser i morgenvækningen, når de anbragte unge ikke vil stå op. Han mener, magtanvendelserne kunne være undgået med en anden tilgang til de unge. 

- Men her der blev det sådan, at så skulle sengen vendes og dynen trækkes af og de her ting, og så kommer der et udfald fra de unge, og så ender det ud i magtanvendelse, fortæller han. 

I Socialtilsyn Hovedstadens tilsynsrapport om Nexus fra januar 2020 står der:

"Socialtilsynet vurderer endvidere på baggrund af magtanvendelsesindberetningerne, at medarbejderne i flere tilfælde optræder konfliktoptrappende, og at fysiske magtanvendelser synes at få en karakter af at være opdragende eller nærmest straffende i relation til en uønsket adfærd hos den unge og dermed ikke er begrænset til at finde sted, når den unge er til fare for sig selv eller andre."

Der står også, at:

"Såvel unge som forældre til anbragte unge har en relativt enslydende kritik af tilbuddet, der handler om, at visse medarbejdere misbruger deres magt, og at medarbejdere og ledelse understøtter et højt konfliktniveau i tilbuddet."

Brug for et sted som Nexus

Nexus hører under Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge i Socialforvaltningen i Københavns Kommune, så TV 2 Lorry ville gerne have spurgt socialborgmester Mia Nyegaard (RV), om hun kan stå inde for forholdene på døgninstitutionen, men hun har ikke ønsket at stille op til interview.

TV 2 Lorry ville også gerne have interviewet lederen af Nexus, men også han har takket nej. Han oplyser dog i et skriftligt svar, at der i den seneste tid er sket et fald i antallet af magtanvendelser på Nexus. TV 2 Lorry har fået bekræftet, at det er en forbedring, der også vil fremgå af en kommende tilsynsrapport om Nexus fra Socialtilsyn Hovedstaden, der dog understreger, at de vurderer, at problemerne endnu ikke er løst. 

Det håber Dennis Stender Kristjansen, at de snart bliver. Selv arbejder han i dag et andet sted. I efteråret skrev han nemlig under på en fratrædelsesaftale, fordi ledelsen på Nexus ønskede at bortvise ham.

TV 2 Lorry har fået aktindsigt i Dennis Stender Kristjansens personalesag, og her kan man læse, at det blandt andet skyldtes et brud på beredskabsplanen, idet Dennis Stender Kristjansen stod for tæt på en kollega i coronatiden.

Selv mener han, at ledelsen bare ville af med ham.

Når man spørger Dennis Stender Kristjansen, om det er en hævnaktion, at han står frem og fortæller om unødvendige magtanvendelser på Nexus, svarer han: 

- Nej, det er det bestemt ikke. Havde man kunne gøre det, mens man var ansat og stadig have beholdt sit job, så havde jeg gjort det dengang. Det her er hundrede procent for, at jeg på et eller andet tidspunkt kan få et indtryk af, at det går bedre for de næste hundrede unge på Nexus. For er der én ting, der er helt sikkert, så er det, at Københavns Kommune - og hele landet - har brug for et sted som Nexus. Det har man.

En tidligere medarbejder står frem og fortæller, at anbragte unge på Nexus bliver udsat for unødvendige magtanvendelser.

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik