Beredskab Øst udvikler container til brande i elbiler

Den nye maskine kan spare beredskabet for både store mængder vand og ressourcer.

Med inspiration fra udlandet har Beredskab Øst udviklet den første brandslukningscontainer til håndtering af brande i elbiler i Danmark og i hele Norden.

Indsættelsen af den nye specielle container sker med baggrund i det forventede fremtidige salg af el-biler, som ifølge Klimarådet forventes at stige markant de kommende år.

Blandt idemagerne til containeren er Beredskabsinspektør Nikolaj Lund Marquart fra Beredskab Øst.

- Jeg har i forbindelse med mit masterstudie på DTU fået interesse for dette område, hvor udviklingen sker meget hurtigt, og hvor vi i beredskabsenhederne vil stå overfor en række problemstillinger, som vi bør planlægge for.

- Jeg er glad for, at vi nu har et bud på, hvordan vi kan håndtere også denne type hændelser, siger han.

Elbiler skal vi et elektrisk spil trækkes ind i containeren
Elbiler skal vi et elektrisk spil trækkes ind i containeren
Foto: Beredskab Øst - Facebook

Brande i el-biler, hvor batteriet er antændt, er nemlig på nogle områder mere udfordrende end almindelige bilbrande.

Der anvendes store mængder vand - mellem 10 og 12 m3 fordelt på 2 angrebshold, der er risiko for genantændelse af batteriet op til 15 timer efter at branden er slukket, og indsatsen med slukningen og sikring mod genantændelse kan vare op til 24 timer.

Flere fordele

De første brande i el-biler har allerede fundet sted herhjemme, og uanset hvor i landet eller den sydlige del af Sverige en brand i el-biler måtte forekomme, vil containeren kunne forbedre opgaveløsningen, selvom køretiden er et par timer.

Helt konkret vil man via et elektrisk spil på containeren trække den brændende elbil ombord, hvor et dyssesystem vil håndtere branden i den lukkede container ved hjælp af egen pumpe og recirkulering af vandet.

Containeren vil herefter kunne transporteres til et øde område, og branden vil kunne håndteres.

Beredskabet kan spare store mængder vand med den nye container.
Beredskabet kan spare store mængder vand med den nye container.
Foto: Beredskab Øst - Facebook

Ifølge Beredskab Øst vil brandslukningscontaineren medfører en række fordele, og det glæder Nikolaj Lund Marquart.

Fordele ved brandslukningscontaineren

  • Mindre ressourceanvendelse
  • Mindre anvendelse af vand og recirkulering af den netop nødvendige mængde slukningsvand
  • Det forurenede og genbrugte slukningsvand kan herefter bortskaffes korrekt
  • Mindre påvirkning af infrastruktur, eksempelvis motorvej eller trafikknudepunkt, hvis indsatsen skulle have været afviklet over mange timer.

Kilde: Beredskab Øst

- Jeg er glad for, at vi nu har et bud på, hvordan vi kan håndtere også denne type hændelser. Nu arbejder vi videre med at finde udstyr og teknologier, som gør det muligt at trække en brændende el-bil ud af f.eks. en røgfyldt parkeringskælder, for som reglerne er nu, så er dette et ureguleret område, siger Nikolaj Lund Marquart.

Brandslukningscontaineren forventes placeret på brandstationen i Gentofte.

Brandslukningscontainer.
Brandslukningscontainer.
Brandslukningscontainer.
Brandslukningscontainer.
Foto: Beredskab Øst - Facebook

Spørg Os - Afstemning

_