LLO kræver handling i sag om byggesjusk i Nordsjælland

Efter afsløring af byggesjusk kritiserer Lejernes Landsforening Gribskov Kommunes rolle i sagen. De kræver mere handling fra kommunen.

- Kommunen risikerer jo at stå med en ejendom, hvor folk brænder inde.

Sådan lyder det fra Claus Højte, der er direktør i Lejernes Landsorganisation.

Kommentaren kommer på baggrund af flere afsløringer om byggesjusk i Grønnely Parken i Gilleleje. En ejendom som Gribskov Kommune har solgt til bygge- og boligudlejningsfirmaet, Grønnely A/S. 

- Jeg kan bare sige, at loven er ret klar. Kommunen ved godt, hvad de skal, forklarer han.

Et af mange eksempler på elinstallationer, der ikke er i orden.
Et af mange eksempler på elinstallationer, der ikke er i orden.
Foto: Foto: Privatbillede

Sikkerhedsstyrelsen har fundet 20 ulovlige elinstallationer i lejligheder og kælder i ejendommen og vurderer, at elinstallationerne skaber fare for stød og brand. På baggrund af dette mener Claus Højte, at kommunen skal erklære ejendommen for ubrugelig.

- Det er jo objektivt, det der står i bygningsloven. Hvis der er sundhedsskadelige forhold, og det er der, hvis der er brandfare, så skal kommunen kondemnere. Og det gør de ikke.

Frasagde sig ansvar

Tirsdag fralagde Gribskov Kommune sig ansvaret i sagen. I et skriftligt svar til TV 2 Lorry skrev de blandt andet:

"Gribskov Kommune har ikke hjemmel – det vil sige lovgrundlag – til at gå ind i sagen, da ansvaret ligger hos bygherre/ejer. Byggeriet er opført med certificeret brandrådgiver, og Gribskov Kommune har udført færdigsyn på byggeriet, uden at fejl og mangler kunne registreres ved gennemgangen. Bygherre og ejer har ansvaret for, at byggeriet er udført efter gældende lovgivning."

Det fik Claus Højte og Lejernes Landsorganisation til at reagere, da de mener at kommunen løber fra sit ansvar.

- Det er selvfølgelig rigtigt, at det er bygherre og ejer, som skal sørge for at tingene bliver lavet. Men det er kommunens ansvar at påse, at det sker, og det har de redskaber til. De kan give bøder, de kan kondemnere, og de kan give påbud om en kondemnering (erklære ejendommen for ubrugelig, red.), siger han.

Kommunen vurderer om de skal gribe ind

TV 2 Lorry har igen spurgt Gribskov Kommune ind til sagen, og i et nyt skriftligt svar lyder det, at kommunen ''i forbindelse med pressesagen, blevet informeret om, at Sikkerhedsstyrelsen imidlertid har besigtiget ejendommen og på den baggrund fundet forhold, som ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarlige.''

Derfor vil Gribskov Kommune nu forsøge at indhente rapporten fra Sikkerhedsstyrelsen med henblik på at vurdere, om kommunen skal gribe ind. 

Tilmed skriver kommunen:

''Konkret har vi en aktiv sag på ejendommen, idet vi har modtaget en henvendelse vedrørende skimmelsvamp i kælderen den 12. oktober 2021. Der blev på baggrund heraf foretaget tilsyn vedrørende skimmelsvamp den 10. november 2021 og efterfølgende sendt partshøring til ejer den 15. december. Administrationen afventer at svarfrist udløber den 1. marts 2022.''

Kræver hurtigere handling

Grundet de sundhedsskadelige forhold i ejendommen savner Claus Højte, at kommunen handler hurtigere og forkorter tiden på svarfrister.

- Når der er tale om så alvorlige ting, som der er her, så må man skære ned på tiden. Hvis der er noget, der er brandfarligt, så skal man reagere med det samme, fastslår han.

Lejerne i Grønnely Parken i Gilleleje har henvendt sig til Danske Lejere for at søge juridisk og politisk rådgivning. De mener også, at kommunen skal gribe ind.

- I sidste ende så skal det være kommunen, der står og har styr på de her ting. Andet kan de ikke være bekendt overfor deres lejere, siger Rune Skovbjerg Krog, cand.jur. hos Danske Lejere.

- Det signal kommunen får sendt lige nu, det er, at de faktisk er lidt ligeglade med deres lejere, uddyber han.

Lejernes Landsorganisation ønsker, at Gribskov Kommune i fremtiden skal spille en mere aktiv rolle og være mere opsøgende

- Min opfordring til Kommunen er at de skal blive ved med at tage fat i udlejer, og så skal de have meget korte frister, så hvis der ikke sker noget, så må de kondemnere ejendommen, fastslår Claus Højte.

Herunder kan du se TV 2 Lorrys indslag om sagen fredag:

De seneste dage har vi fortalt om kritisable forhold for lejere og ansatte hos bygge- og udlejningsfirmaet Grønnely A/S. Men kommunerne har også et ansvar i den slags sager, lyder det i dag fra Lejernes LO

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik