Sparekniven svinges over børn og ældre i Gribskov: Det kan skæres væk

Der skal findes mange millioner i Gribskov, hvis maskineriet fortsat skal køre rundt. Det rammer børnene og de ældre hårdest. Få overblikket her.

Det bliver nogle tyndere år i Gribskov, end man først antog.

Der er færre penge til alt det sjove, end politikerne troede, og derfor skal den store sparekniv frem.

Fagudvalgene i kommunen er derfor blevet sat på den knapt så sjove opgave at skære ind til benet. I 2019 skal de finde 25 millioner, og det tal stiger i 2020 og frem, hvor udvalgene skal spare for 40 millioner kroner. Nu har fagudvalgene hver især fundet frem til deres bud på, hvad man mener, man godt kan undvære.

Det er især på børne- og ældreområdet, at der skal hives mange penge op af kassen.

Her mener udvalgene blandt andet, at man kan lukke et dagtilbud for demente, øge prisen for ældremad, lukke to matrikler i daginstitutionerne og reducere åbningstider i daginstitutionerne.

Borgmester frygtede statsadministration

I februar udtalte borgmester, Anders Gerner Frost, at han var nervørs for, om staten ville overtage administrationen af kommunen, hvis ikke man greb ind.

Borgmester, Anders Gerner Frost, NytGribskov, har tidligere udtalt, at han var nervøs for, at kommunen bliver sat under statsadministration, hvis ikke man finder de penge, der mangler.

- Det er vigtigt, at vi i fællesskab nu udviser økonomisk ansvarlighed og sørger for rettidig politisk handling. Vi kan se en alvorlig ubalance i kommunens økonomi i de kommende år, hvis vi ikke gør noget. Derfor opfordrer jeg hele Byrådet til at tage ansvar for kloge løsninger, som tager størst muligt hensyn til borgerne, sagde han i en pressemeddelelse forleden.

Politikerne besluttede i marts at genåbne budgettet, fordi der ikke var penge til alle de ting, som det var blevet besluttet at bruge penge på, hvis der stadigvæk skal være en buffer til uforudsete udgifter.

Når forslagene har været i høring, går de videre til økonomiudvalget, og til sidst skal de behandles i byrådet mellem august og oktober.

Forslagene er samlet i et sparekatalog, der er i høring indtil den 18 juni.

Se hele sparekataloget fra alle udvalg her.

TV 2 Lorry har samlet et overblik over, hvor de to hårdest ramte udvalg foreslår at spare:

Ældre, social og sundhed:

Ældre-, social- og sundhedsudvalget skal spare 8,7 millioner i 2019 og knapt 15 millioner i 2020.
Her er et udvalg af de foreslåede spareposter: 
 
 • Demenscentret Holbohaven Dagcenter, der åbnede i 2016, lukkes, og i stedet tager man erfaringerne fra centret med til andre demens-aktiviteter andre steder. Det forventer kommunen, at man vil spare 2,4 millioner på fra 2020 og frem.
   
 • Øget betaling for mad til ældre: I dag koster de forskellige størrelsesportioner 35, 37 og 43 kroner. I fremtiden kan de koste 38, 40 og 43 kroner. Det sparer kommunen en million på årligt.
   
 • Fordobling af kontingent på seniorcentrene: Det kan i fremtiden koste 600 kroner pr. ældre i stedet for de nuværende 600. Det sparer kommunen 276.000 på i 2020 og frem.
   
 • Færre penge til ældre på plejecentre med særlige behov: I dag bliver ældre på plejecentre med særlige behov tilset af timelønnede ansatte. I fremtiden vil man efteruddanne personalet, så de selv kan tage sig af borgere med særlige behov. Det forventer man at kunne spare 3,5 millioner på.
   
 • Derudover mener man, at man kan spare 3,5 millioner på handicap, voksen og socialoområdet ved visitere strammere, reducere prisniveau og flytte til billigere tilbud.
   
 • Se alle spareforslagene her.

Børn og familie

Børn- og familieudvalget skal spare 7,8 millioner i 2019 og omkring 12 millioner i 2020 og frem. Her er et udvalg af de foreslåede spareposter:
 • Erstatte udvidet åbningstider i to institutioner med et tilskud til en privatbørnepasser. Tilbuddet benyttes af otte børn. Det forventer kommunen at kunne spare 355.000 kroner på i 2019.
   
 • Ferielukket i kommunens daginstitutioner i to uger om sommeren og tre dage mellem jul og nytår. Tre matrikler vil være åbent for nødpasning. Det forventer kommunen at spare en million om året på.
   
 • Samlet reducere åbningstiderne i daginstitutionerne, så nogle har åbnet til senere på dagen, men til gengæld først åbner senere på morgenen. Én institution i hvert distrikt vil have åbent som i dag. Det forventer kommunen at spare 1,3 millioner på i 2018 og 1,7 millioner på i 2019 og frem.
   
 • Lukning af to matrikler i børnehuse: Man ønsker at lukke en matrikel i henholdsvis  Gilbjerg Børnehus og Helsinge Børnehus. Det forventer man at kunne spare 760.000 kroner på i 2019 og 1,2 millioner i 2020 og frem.
   
 • Besparelse på ledelse i daginstitutioner: Det forventer kommunen at man kan spare to millioner i 2019 på og tre millioner i 2020.
   
 • Se alle spareforslagene her.

 


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik