Nordsjællandsk kommune under stort pres: Pengekassen er tom

I Hørsholm har Økonomiudvalget med borgmesteren i spidsen mødtes til et ekstraordinært møde mandag morgen. Her var temaet kommunens budget, som er skredet alvorligt.

Pengekassen for Hørsholm Kommunes 2022-budget er mere end tom. Faktisk mangler der hele 78 millioner kroner – og det betyder, at livremmen skal strammes gevaldigt ind i årets sidste måned.

Sådan lyder beskeden fra borgmester Morten Slotved (K) mandag.

Det årlige budget er kommet under så alvorligt pres, at politikerne i det magtfulde Økonomiudvalg nu har besluttet at stoppe for ”alle unødige driftsudgifter og ansættelser i resten af 2022”, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

- Vi er selvfølgelig i gang med at lave en hård opbremsning. Vores udfordring er, at vi har haft rigtig mange driftsudgifter i løbet af 2022. Vi sagde i starten af året, at vi ville sikre varme hænder - også selvom vi ville gå over servicerammen. Det har vi så gjort, og nu står vi i en situation, hvor vi skal holde tilbage, siger Hørsholms borgmester Morten Slotved til TV 2 Lorry, som dog holder fast i, at besparelserne ikke kommer til at ramme borgerne i kommunen:

- Nu og her tror jeg, det handler mest om snusfornuft resten af året. Det vil være vores regnefolk, som går vores ting igennem med tættekam og ser på, om der er nogle regninger, som kan udsættes til næste år.

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen.)

Her vil Hørsholm spare for at finde millioner:

Administrationen arbejder på nye initiativer, der skal nedbringe service-overskridelsen fra de aktuelt forventede 78 millioner kroner, det drejer sig om:

 • Flytte driftsudgifter til anlægsudgifter. Administrationen har identificeret 18 millioner kroner i afholdte driftsudgifter til bygningsvedligeholdelse og etablering af legeplads, som lovligt kan konverteres til anlæg. Flytningen fremlægges på Økonomiudvalgsmødet 8. december 2022 i forbindelse med drifts- og anlægsopfølgningen. 

 • Ekstra indsats for udsendelse af alle mellemkommunale regninger, som vedrører 2022, så de indgår i regnskab 2022 er igangsat.

 • Mulighed for at nogle institutioner/enheder kan udskyde større engangsudgifter fra 2022 til 2023. Institutionerne kan i nogle tilfælde blive økonomisk berørt af to procent-overførselsreglen mellem år, og i de tilfælde vil administrationen anbefale, at der i forbindelse med overførselssagen til marts 2023 dispenseres, så de ikke straffes økonomisk.

 • Stop for unødige driftsudgifter og ansættelser i resten af 2022. Det gælder dog ikke kritiske funktioner, herunder hjemmeplejen, plejecentrene, dagtilbud med videre.

Kilde: Hørsholm Kommune

De øjeblikkelige driftsstop gælder ikke for de kritiske kommunale funktioner som hjemmepleje, plejecentre, dagtilbud og skolevæsenet, der fortsætter som hidtil.

- Vi mangler medarbejdere i hjemmeplejen og børnehave og vuggestuer, så er der ansøgning her, så vil vi sige ja, for så undgår vi vikarer, siger borgmesteren.

Ifølge Morten Slotved skyldes de røde tal på bundlinjen, at kommunen har oplevet en stor stigning i antallet af plejekrævende ældre og flere borgere, som har brug for hjælp fra kommunen på specialområdet.

- Det er varme hænder, vi snakker her. Det er meget borgernært, og det er derfor, at vi ikke sagde fuldt stop i sommer, hvor vi så det her problem opstå efter corona-epidemien.

quote - Det er varme hænder, vi snakker her. Det er meget borgernært, og det er derfor, at vi ikke sagde fuldt stop i sommer, hvor vi så det her problem opstå efter corona-epidemien

Morten Slotved

Men de øgede merudgifter betyder, at Hørsholm Kommune overskrider kommunens serviceramme for i år.

Servicerammen er det samlede beløb, som kommunerne må bruge per år på serviceudgifter.

Hvert år forhandles beløbet mellem Kommunernes Landsforening (KL) og den siddende regering, og det samlede budget på servicerammen har de seneste år ligget omkring 250 milliarder kroner årligt for alle kommuner.

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen.)

Hvad er servicerammen?

Kommunernes serviceudgifter dækker driften og udviklingen af daginstitutioner, folkeskoler, kommunernes del af sundhedsområdet, udgifter til udsatte børn og voksenhandicappede samt ældre.

Derudover indgår kommunens udgifter til miljøindsatsen, veje og kollektiv trafik. Endelig er udgifter til administration også en del af serviceudgifterne.

Kilde: KL

Overskridelsen af servicerammen i Hørsholm sker endda på trods af, at kommunalbestyrelsen efter sommerferien besluttede at gennemføre en række handleplaner og opfordringer til kommunalt mådehold.

Men det har ikke været nok, og forventningen er nu, at Hørsholm Kommune ender med et stor tocifret millionbeløb i minus, når året er omme.

Alligevel skal man som borger i Hørsholm ikke frygte, at den store pengekasse er tom, forsikrer Slotved.

- Vi står ikke med håret i postkassen omkring pengene, kan man sige. Der, hvor vi bliver presset, er, at det kan give en større bøde (bøde for overskridelse af budgettet, som potentielt kan blive et tocifret millionbeløb, red.)

- Der er ikke blevet reguleret for inflation, og derfor er der tendens til, at vi går over budget.

Men er det ikke bare at udsætte problemet?

- Jo, det kan man sige. Men lige nu ser det ikke ud til, at vi går over driftsbudgettet næste år. Så der har vi 12 måneder til at rette ind, siger borgmesteren.


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik