"Stedet er som forvandlet": Kaserne har taget imod over 2.000 ukrainere

Center Sjælsmark i Hørsholm har været igennem en omstilling for at kunne tage imod mange af de ukrainere, der ankommer til Danmark.

Krigen i Ukraine har forandret hverdagen for mange - også her i hovedstadsområdet. 

Det gælder blandt andet for Eigil Brock og Louise Holmer, der begge arbejder som institutionsmedarbejdere for Kriminalforsorgen på Center Sjælsmark. 

Stedet er gået fra at være udrejsecenter primært for afviste asylansøgere til nu hovedsageligt at være modtagecenter for ukrainske krigsflygtninge. 

- Det kom jo lige fra den ene dag til den anden. Det har været en kæmpe omvæltning, for rigtig meget skulle omstruktureres, fortæller Louise Holmer. 

Der er plads til 700 indkvarterede på Center Sjælsmark, men der opholder sig for det meste mellem 250 og 400 af gangen. 

En gammel gymnastiksal er blevet omdannet til sovesal med sengepladser til 100 mennesker, hvis der pludselig ankommer mange ukrainere, men det har endnu ikke været nødvendigt at tage den i brug. 

Det er dog ikke ensbetydende med, at der ikke har været noget at se til på Center Sjælsmark. 

- Lige i starten der kom der jo mellem 100 og 150 mennesker af gangen i kæmpe busser. Det var helt vildt, fortæller Louise Holmer.

I den seneste tid er det stilnet lidt af. I øjeblikket kommer der flere mindre busser med nye beboere i løbet af en dag. 

- Nogle gange kommer der bare en enkelt person, og andre gange kommer der en storfamilie med to voksne og seks børn, fortæller Eigil Brock.

Fakta om Center Sjælsmark

Kriminalforsorgen er efter kontrakt med Udlændingestyrelsen operatør på Center Sjælsmark, der indtil for nylig har fungeret udelukkende som udrejsecenter for primært afviste afsylansøgere.  


Nu er størstedelen af beboerne flyttet til andre udrejsecentre, og Center Sjælsmark fungerer nu hovedsageligt som modtagecenter.


Kriminalforsorgen løser opgaverne på Center Sjælsmark i tæt samarbejde med Røde Kors.

Gør en forskel

I løbet af de seneste cirka to måneder har over 2.000 ukrainere været indkvarteret på Center Sjælsmark.

Flygtningene kommer først til Sandholmlejren, der ligger et par kilometer væk i nabokommunen Allerød. Her bliver de asylregistrerede, og derefter kommer en del af dem så videre til Center Sjælsmark. Det sker, fordi der ikke er plads til alle i Sandholmlejren. 

Opholdet på Center Sjælsmark er kun kortvarigt - efterhånden typisk kun mellem en og fem dage - hvorefter ukrainerne bliver sendt videre til asylcentre i resten af landet. 

- Det er hurtigt ind og hurtigt ud igen. Førhen havde vi en anden form for omgang med beboerne, der jo var her i lang tid. Vi talte meget med dem og hjalp dem med en masse ting. Ukrainerne taler ikke dansk, og vi taler ikke ukrainsk, så det er svært at kommunikere, lyder det fra Eigil Brock.  

På trods af det har omstillingen også ført meget positivt med sig. 

- Stedet er som forvandlet. Der har været meget tomt herude i en periode, efter familierne rykkede ud herfra. Nu er der familier igen og masser af børn. Mange beboere og meget liv, fortæller Louise Holmer. 

Begge institutionsmedarbejdere fortæller, at de bliver mødt med meget taknemmelighed fra ukrainerne, og at de føler, at de er med til at løse en vigtig samfundsopgave. 

- Vores arbejde har altid været meget meningsfyldt. Det er det også nu. Jeg føler, at vi gør en forskel, afslutter Eigil Brock.  


Spørg Os - Afstemning

_