Bosted-ansatte tvinges til tavshed: "Vi må ikke udtale os om forholdene"

Nuværende og tidligere ansatte i Habituskoncernen tør ikke stå frem med deres kritik af bostederne. Det skyldes forhold i deres kontrakt, som kritiseres af politikere og fagforeninger.

- Jeg har kollegaer med børn. De er bange for at blive bortvist og ikke få deres næstkommende løn.

Sådan lyder det fra en anonym medarbejder på det massivt kritiserede bosted HabitusHuset Ny Mårumvej i Græsted. 

I lang tid har hun ønsket at råbe op om de svigt, som hun har været vidne til på bostedet. Men det kan hun ikke. 

- Jeg er bange for at blive retsforfulgt, hvis jeg står frem, forklarer hun.

I hendes ansættelseskontrakt - som TV 2 Kosmopol har set - står der, at hun har tavshedspligt "om alle forhold vedrørende borgere tilknyttet Habitus, og hvad du i øvrigt måtte blive bekendt med som følge af din stilling."

Hvis hun bryder tavshedspligten, kan virksomheden Habitus kræve erstatning. 

- Vi må ikke udtale os til nogen om, hvad der foregår i Habitus, siger hun.

HabitusHuset Ny Mårumvej Græsted Nordsjælland bosted
Alle beboere er nu fraflyttet til omstridte bosted, HabitusHuset Ny Mårumvej ligger i Græsted.
Foto: Niels Knuth / TV 2 Kosmopol

Talrige henvendelser om kritisable forhold

Hun er langt fra alene. 

TV 2 Kosmopol har fortalt adskillige historier om kritisable forhold på bostedet HabitusHuset Ny Mårumvej, hvor beboeren Nanna Kirstine Dahl pådrog sig alvorlige ætsningsskader. Senere mistede hun livet. Bostedet står til at blive lukket af Socialtilsyn Hovedstaden den 1. juli.

På baggrund af TV 2 Kosmopols historier har 11 nuværende eller tidligere medarbejdere fra bostedet eller andre bosteder i Habitus-koncernen henvendt sig til TV 2 Kosmopol. De fortæller alle den samme historie om kritisable forhold og svigt på bostederne. 

Men grundet tavshedsklausulen i kontrakten tør ingen stå frem.

Fagforeninger kritiserer kontrakter

Og det er stærkt kritisabelt, mener fagforeningen FOA, der har set en medarbejders ansættelseskontrakt.

- Når man oplever svigt på svigt på svigt, og man samtidigt som medarbejder oplever, at man har fået mundkurv på, hvor skal man så gå hen? siger Thomas Enghausen, der er næstformand i FOA til TV 2 Kosmopol.

Og sådan lyder det også fra fagforeningen Socialpædagogerne, som også har fået indsigt i kontrakten.

- Loyalitetsforpligtelser og fortrolighedsforpligtelser er jo ikke ment til at misbruges, så man som medarbejder ikke kan rette kritik, hvis man oplever noget fagligt uforsvarligt, siger formanden hos Socialpædagogerne, Benny Andersen, til TV 2 Kosmopol.

Det står der i kontrakten

I kontrakten står der under afsnittet ''Tavshedspligt'' blandt andet:

''Du er forpligtet til såvel under ansættelsesforholdet som efter eventuel fratrædelse at iagttage ubetinget tavshedspligt om alle forhold vedrørende borgere tilknyttet Habitus, og hvad du i øvrigt måtte blive bekendt med som følge af din stilling, og som sagens natur ikke bør komme til 3. mands kendskab.''

Videre står der:

''Brud på tavshedspligten i det løbende ansættelsesforhold betragtes som grov misligholdelse, der kan medføre ophævelse af ansættelsesforholdet. Misligholdelse kan endvidere medføre pligt til at betale Habitus erstatning for eventuelt forvoldt tab forårsaget af et brud på tavshedspligten. Tavshedspligten består også efter ansættelsesforholdets ophør.''

Med andre ord: Du må ikke udtale dig om forhold på Habitus. Hvis du gør, så kan du blive forpligtet til at betale erstatning.

- Det er 2024 med moderne arbejdspladser, og der duer mundkurve altså ikke, lyder det fra Thomas Enghausen.

quote Det er 2024 med moderne arbejdspladser, og der duer mundkurve altså ikke

Thomas Enghausen

Uklarhed om medarbejdernes sikkerhed

Men helt sådan tolker advokat med speciale i tavshedspligt, Vibeke Borberg, ikke kontrakten.

- Jeg tænker, at det vil være usædvanligt, hvis der kommer en erstatningssag fra virksomheden, fordi de går ud og fortæller om de kritisable forhold, som de har oplevet, siger hun til TV 2 Kosmopol.

Alligevel tøver fagforeningerne med at give deres medlemmer grønt lys til at stille sig frem i sager som disse. 

- Det er jo gætværk, om de kan stille sig frem offentligt og ikke anonymt, udtaler Thomas Enghausen, der mener, at der er tale om en gråzone, hvor fagforeningerne ikke med sikkerhed kan garantere, at der ikke kommer en sag ud af at udtale sig.

Foreslår lovændring

Derfor foreslår FOA nu, at reglerne skal laves om. 

- Løsningen er at kigge på den vejledning, der er på det offentlige område, pointerer han.

Offentligt ansatte har en udstrakt ytringsfrihed, og de kan derfor som udgangspunkt ikke pålægges negative konsekvenser på grund af deres ytringer. 

Men da HabitusHuset er en privatejet virksomhed, så er de ikke underlagt samme regler. Også selvom de yder en service for det offentlige og tjener deres penge på at sælge en ydelse til det offentlige. 

- Når det offentlige køber ydelser af private leverandører, bør vi så ikke sikre os, at ytringsfriheden fra det offentlige følger med? spørger Thomas Enghausen.

Thomas Enghausen fra FOA efterspørger en lovændring, så private virksomheder, der sælger ydelser til det offentlige, er underlagt offentlige regler.
Thomas Enghausen fra FOA efterspørger en lovændring, så private virksomheder, der sælger ydelser til det offentlige, er underlagt offentlige regler.
Foto: Kristian Koed Hansen / TV 2 Kosmopol

Og den holdning skaber genklang på Christiansborg, hvor SF er klar til at foreslå lovændringer på området, så private aktører, der arbejder for det offentlige, også er underlagt de samme regler.

- Vi har foreslået det før, og vi vil foreslå det igen. Desværre ser vi eksempler på, at det går helt galt på de her private bosteder, og der skal det simpelthen være muligt for private ansatte at råbe vagt i gevær, siger erhvervsordfører i SF, Lisbeth Bech-Nielsen, til TV 2 Kosmopol.

Alternativt forestiller hun sig, at kommunerne, der køber ydelser af private aktører som Habitus, skal kræve strengere regler for ytringsfriheden hos de ansatte i de private virksomheder. 

Tavs justitsminister og direktør

TV 2 Kosmopol har forelagt forslaget fra FOA og SF til justitsminister, Peter Hummelgaard (S). Han har dog ikke ønsket at medvirke til et interview, hvor TV 2 Kosmopol gerne ville have svar på, om forslagene kan blive en realitet. 

Derudover ville TV 2 Kosmopol også gerne have svar på, om medarbejderne fortsat skal frygte for økonomiske konsekvenser, hvis de stiller sig frem. Det har Justitsministeriet ikke ønsket at opklare.

TV 2 Kosmopol har i øvrigt rakt ud til HabitusHusets direktør, Martin Godske, for at spørge ham, om medarbejderne har noget at frygte ved at stå frem. 

Han har heller ikke ønsket at stille op til et interview, men svarer i stedet i et skriftligt citat:

- Vi har altid haft bestemmelsen om tavshedspligt i vores ansættelseskontrakter, så det er nyt for mig, at den giver anledning til bekymring hos medarbejderne, skriver han og fortsætter:

- Derudover er det mit klare indtryk, at medarbejderne er fuldt bevidste om, at de sideløbende med tavshedspligten har en underretningspligt efter Serviceloven, ligesom der altid er mulighed for at anvende de whistleblower-ordninger, som eksempelvis myndigheder og kommuner har.

Har medarbejderne grund til at være bekymret for erstatningssag eller lignende som følge af at stå frem i medierne med kritik af Habitus?

Nu ved jeg ikke, hvad konkrete medarbejdere har sagt. Men hvis man følger de retningslinjer, der står i ens kontrakt, har vi ingen grund til at kritisere nogen. Og generelt gælder det også, at hvis der skulle opstå tvivl, har vi overenskomst med SL, svarer direktøren.

Den anonyme medarbejder på HabitusHuset Ny Mårumvej forbliver altså anonym. Men hendes budskab står lysende klart.

- Jeg synes, at det er så uvirkeligt at være en del af en arbejdsplads, hvor vi ikke passer ordentligt på de mennesker, som vi skal passe på. Det er et symptom på, hvor dårlig en arbejdsplads der her er. Det er omsorgssvigt af borgere, siger hun.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik