De skal passe på sårbare borgere, men personale flygter fra bosteder

Adskillige bosteder i hovedstadsområdet - herunder HabitusHuset - har problemer med at holde på de ansatte. Der er tale om en strukturel udfordring, som kan føre til, at beboere bliver selvskadende og isolerer sig, mener ekspert.

Introdag for nye medarbejdere og afskedsreception for gamle er efterhånden ikke et sjældent syn på flere Habitus-bosteder i hovedstadsområdet.

Fire ud af de seks bosteder, hvor der bor borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har således inden for nyere tid haft udfordringer med for høj personalegennemstrømning - altså for stor udskiftning blandt medarbejderne.

Og det kan få alvorlige konsekvenser for borgerne, lyder det fra Ida Marie Mundt, der er lektor i specialpædagogik på Københavns Professionshøjskole.

- Det kan være meget belastende for beboerne. De har brug for tryghed med faste relationer. Det er afgørende for at fastholde livskvalitet. 

- Når der er er flere skift, bliver de nødt til at reagere på en måde. Det kan være med udadreagerende og selvskadende adfærd, ligesom beboere kan trække sig ind i sig selv og isolere sig, siger Ida Marie Mundt til TV 2 Kosmopol.

På Habitus-bostedet Jernstøbervænget i Køge og Greve er udfordringerne med høj personalegennemstrømning ifølge Socialtilsyn Hovedstaden i gang med at blive løst, og på Habitus-bostedet Frederiksværksgade i Hillerød er høj personalegennemstrømning et såkaldt risikoparameter - det har dog ikke negativ indflydelse på driften.

Det fremgår af Socialtilsyn Hovedstadens seneste tilsynsrapporter.

På tre Habitus-bosteder - Kæderupvej i Helsinge, Søvang i Ishøj og Ny Mårumvej i Græsted - er der decideret højere personalegennemstrømning end i andre sammenlignelige tilbud, lyder vurderingen i tilsynets seneste rapporter fra de pågældende bosteder.

quote Det kan være meget belastende for beboerne

Ida Marie Mundt, lektor i specialpædagogik på Københavns Professionshøjskole

TV 2 Kosmopol har i længere tid afdækket kritisable forhold på sidstnævnte bosted, Ny Mårum i Græsted. Her er beboerne nu i gang med at finde et nyt sted at bo, for her har Socialtilsyn Hovedstaden i sinde at lukke stedet

Det sker efter sagen om afdøde Nanna Kirstine Dahl, der blev fundet med store ætsningsskader på kroppen.

Habitus Ny Mårumvej har dog også selv valgt at lukke bostedet på grund af manglende kvalitet.

Udfordringer flere steder

Men den høje personalegennemstrømning er langt fra en udfordring, som kun centrerer sig om Habitus-bosteder.

Siden årsskiftet har Socialtilsyn Hovedstaden været på kontrolbesøg på 34 bosteder i Region Hovedstaden, hvor der bor borgere med med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

I 18 tilfælde har tilsynet vurderet, at der er høj personalegennemstrømning. Det viser TV 2 Kosmopols gennemgang af rapporterne.

Ifølge lektor Ida Marie Mundt bliver 10 til 15 procent af medarbejderstaben på et bosted med normal eller god gennemstrømning udskiftet på et år.

Helt generelt er der dog i branchen en stor personalegennemstrømning, mener hun. Det skyldes blandt andet at færre uddanner sig til eksempelvis socialpædagog.

- Der kommer færre af dem. Og hvis de så har en irriterende ledelse eller har lyst til at arbejde med borgere, der har lettere handicap, så kan de shoppe videre til et andet sted, siger Ida Marie Mundt.

HabitusHuset Ny Mårumvej Græsted Nordsjælland bosted
Alle beboere er nu fraflyttet til omstridte bosted, HabitusHuset Ny Mårumvej ligger i Græsted.
Foto: Niels Knuth / TV 2 Kosmopol

Tilsynsrapporterne viser også, at der på en række bosteder er en lav grad af medarbejdere med faglig relevant baggrund. Og det kan også føre til en øget personalegennemstrømning.

- Jeg har talt med en studerende på bosted, der har arbejdet i et team, hvor de øvrige havde baggrund som bedemand og HR-medarbejder. De kan finde på at søge arbejde i egen branche efter noget tid. Andre gange kan det være unge 4.g’ere, der arbejder på bostedet, inden de skal ud at rejse, siger lektoren.

Desuden kan det have betydning, at beboerne på de pågældende bosteder kan være svære at arbejde med, og det kan få uddannet personale til at søge andre steder hen.

En ledelse til forskel

Men TV 2 Kosmopols gennemgang af tilsynsrapporterne viser også, at flere bosteder altså formår at bevare en lav personalegennemstrømning og en høj grad af medarbejdere med relevant faglig baggrund.

Forskellen kan forklares med kvaliteten på ledelsen, lyder det fra Ida Marie Mundt.

quote Hvis ledelsen er engageret i at sikre fagligheden, kan det tiltrække medarbejdere

Ida Marie Mundt, lektor i specialpædagogik på Københavns Professionshøjskole

- Hvis ledelsen er engageret i at sikre fagligheden, kan det tiltrække medarbejdere. Det kan få dem til at føle, at man gør en forskel. Det gælder også om at sikre gode introduktioner og mentorordninger eksempelvis. Det skal også være en ledelse, der løser problemerne, når de dukker op, siger Ida Marie Mundt.

TV 2 Kosmopol har kontaktet direktør i HabitusHuset, Martin Godkse, for at stille en række spørgsmål vedrørende høj personalegennemstrømning på Habitus-bosteder i Hovedstadsområdet. Han har ikke svaret. 


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik