Hver tredje medarbejder sygemeldt på omstridt bosted

Omkring hver tredje medarbejder er lige nu sygemeldt på HabitusHuset Ny Mårumvej, hvor Nanna Kirstine Dahl, der nu er død, blev fundet med ætsningsskader. Onsdag mødes tilsyn og bosted.

Flere borgere på bostedet HabitusHuset Ny Mårumvej i Græsted er i mistrivsel, og der er samtidig "alvorlig bekymring" for borgeres sundhed.

Sådan lyder en del af Socialtilsyn Hovedstadens aktuelle vurdering af det omstridte bosted i Nordsjælland, hvor 30-årige Nanna Kirstine Dahl boede, inden hun lørdag døde efter at være blevet fundet på sit værelse med store ætsningsskader omkring en måned forinden.

Thomas Frank Sørensen bor også på HabitusHuset i Græsted, og bare ni dage før hændelsen med Nanna Kirstine Dahl, endte han på hospitalet efter at have spist cigaretter

Det kan TV 2 Kosmopol fortælle på baggrund af en aktindsigt i en indkaldelse til et såkaldt dialogmøde mellem Socialtilsyn Hovedstaden og HabitusHuset Ny Mårumvej - et møde der finder sted onsdag.

Indkaldelsen er dateret 31. maj 2024 - dagen før Nanna Kirstine Dahls død - og her begrunder tilsynet, hvorfor bostedet bliver indkaldt til møde.

Her fremgår det foruden bekymringen for borgerne også, at næsten hver tredje medarbejder på bostedet lige nu er sygemeldte. Desuden har personalegennemstrømningen i nogle teams været på "omkring 100-180 procent de seneste 12 måneder." Det vil sige, at der i visse teams været en udskiftning af samme personale mere end en gang i løbet af det seneste år. 

I gennemsnit blev over halvdelen af medarbejdere i 2023 skiftet ud, pegede tilsynet på i en tilsynsrapport fra slutningen af sidste år. Samtidig har “der ikke været stabil ledelse på tilbuddet de seneste år.”

Der står også, at 48 procent af medarbejderne er ufaglærte, og at nogle medarbejdere har “meget få kompetencer” i forhold til arbejdet med bostedets borgerne. Derudover fremgår det, at dialogen med pårørende sker med “fordrejning og forfining”.

Påvirker kvaliteten

Det er alle forhold, der påvirker kvaliteten på bostedet, lyder det.

“På baggrund af ovenstående er Socialtilsynet stærkt bekymret for kvaliteten i tilbuddet. Formålet med mødet er at få ledelsens perspektiv på denne bekymring og vil indgå i socialtilsynets vurdering af, om der ses vilje og evne til en forsvarlig drift af tilbuddet,” lyder det i mødeindkaldelsen.

I de dokumenter, TV 2 Kosmopol har fået aktindsigt i, fremgår det også, at en whistleblower har henvendt sig til Socialtilsyn Hovedstaden. Personen har “bekymring for mistrivsel hos borgere og medarbejdere, eskalering i sygemeldinger samt skældud, ydmygelse og nedladende adfærd fra tilbudsleder og en daglig leder overfor medarbejderne.”

quote På baggrund af ovenstående er Socialtilsynet stærkt bekymret for kvaliteten i tilbuddet

Socialtilsyn Hovedstaden

I et skriftligt svar til TV 2 Kosmopol siger tilsynschef Dan Holmgreen, at Socialtilsyn Hovedstaden gennem noget tid har fulgt tilbuddet tæt. Men i forbindelse med mødet onsdag kan sagen udvikle sig i markant nye retninger.

“Som tilsyn har vi mulighed for at iværksætte skærpet tilsyn, give påbud eller lukke tilbuddet. Bekymringen for kvaliteten i tilbuddet er naturligvis alvorligt skærpet med de meget voldsomme episoder, der har været i tilbuddet, og onsdag i denne uge afholdes et møde med tilbuddets ledelse, hvor vi skal afklare tilbuddets vilje og evne til fortsat drift af tilbuddet. Vi kan ikke sige noget om, hvilken afgørelse, vi vil træffe endnu, men det er en meget alvorlig sag,” skriver Dan Holmgreen til TV 2 Kosmopol.

Den store personaleudskiftning kan føre til de sager om omsorgssvigt, som den seneste tid har ramt bostedet i Græsted.

Det mener lektor i socialpædagogik ved Københavns Professionshøjskole, Ida Marie Mundt.

- Det har en stor effekt. Når der er så stor en gennemstrømning, så viser det, at det ikke er en god arbejdsplads, siger hun til TV 2 Kosmopol.

quote Det er jo så forrykt

Anonym medarbejder

TV 2 Kosmopol har også talt med nuværende og tidligere medarbejdere, der er kritiske over for personalesammensætningen. 

- Når man har stået på en tankstation, har man måske noget kundekontakt, men at gå derfra og så til at arbejde på et bosted med mennesker, der har så svære udfordringer. Det er jo så forrykt. 

- Det er butiksassistenter og mekanikere. Hovedparten er jo yngre mænd, uden nogen uddannelsesbaggrund, lyder det fra en af medarbejderne, der ønsker at være anonym. 

Du kan se flere udtalelser fra medarbejderne herunder og i vores sene udsendelse onsdag aften.

Tilsynschef Dan Homgreen understreger i et skriftligt svar, at netop den store udskiftning af medarbejdere og ledere har været en bekymring “gennem noget tid.”

“Erfaringsmæssigt så ved vi, at store udskiftninger kan have store konsekvenser for fagligheden i et tilbud, og også for borgernes oplevelse af kontinuitet og af at være i trygge hænder.”

Socialtilsyn Hovedstaden har holdt et vågent øje med HabitusHuset Ny Mårumvej i en længere periode.

Tip os

Kender du til sagen? Eller kender du til andre sager på bosteder, vi bør vide noget om?

Skriv til os på essl@tv2kosmopol.dk

“Følger tilbuddet tæt”

I konklusionerne fra deres seneste tre tilsynsbesøg den 16. maj 2023, 5. oktober 2023 og 21. januar 2024, lyder det således, at de “følger tilbuddet tæt”. Og aktuelt har Socialtilsyn Hovedstaden startet et nyt tilsyn op. Det fremgår af den afgørelse om aktindsigt, TV 2 Kosmopol har fået.

TV 2 Kosmopol har bedt Socialtilsyn Hovedstaden svare på, hvilke overvejelser tilsynet har gjort sig i den seneste tid i forhold til at reagere med afgørelser mod HabitusHuset Ny Mårumvej, og hvorfor bostedet eksempelvis ikke er under skærpet tilsyn.

Det svarer tilsynet ikke direkte på, men Dan Holmgreen forholder sig i det første svar her i artiklen til, hvilke muligheder tilsynet har.

Det er fortsat uklart for offentligheden, hvad der helt præcist er sket med Nanna Kirstine Dahl. Er det også det for jer? Og i så fald: Burde denne uklarhed ikke være tilstrækkelig i forhold til at sætte tilbuddet under skærpet tilsyn?

“I forhold til den tragiske episode, så har tilbuddet ikke været i stand til at redegøre for, hvordan episoden er sket. Det må politiets efterforskning nu afklare. Men uanset hvordan det er sket, er der tale om en borger, som ikke kan tage vare på sig selv, og det er tilbuddet, som har haft til opgave at drage omsorg for hende. Og den opgave har de ikke løst.”

Direktør svarer ikke

TV 2 Kosmopol har bedt direktør i HabitusHuset, Martin Godske, om at forholde sig til en lang række spørgsmål i forhold til kritikken fra Socialtilsynet og beskrivelserne af forholdene på HabitusHuset Ny Mårumvej.

Han skriver helt kort i en mail til TV 2 Kosmopol:

”Socialtilsynets bekymring er relevant, og vi har opfordret til at afholde et dialogmøde - dette holdes på onsdag."

Men TV 2 Kosmopol har også fået aktindsigt i et brev, som HabitusHuset den 29. maj har sendt til en af de kommuner, der betaler for at have borgere på bostedet i Græsted. Her skriver Thommas Soltau, der er driftschef i Habitus, at HabitusHusets bestyrelse vurderer, at HabitusHuset Ny Mårumvej “har haft en svær periode med ledelses- og medarbejderudskiftning, renoveringsarbejde, og dertil en ulykkelig hændelse for en borger sidst i april måned.”

“Derfor besluttede bestyrelsen sammen med tilbuddets ledelse den 15/5 2024 at hjælpe de borgere på tilbuddet, vi ikke ser os i stand til at hjælpe ordentligt, videre til andre tilbud.”

quote Hvis vi eksempelvis oplever en personalegruppe, der ikke tør udtale sig til os på tilsynsbesøg, så kan det være nødvendigt, at vi anvender andre metoder i vores arbejde.

Tilsynschef i Socialtilsyn Hovedstaden, Dan Holmgreen

I et nyhedsbrev fra ledelsen på bostedet til pårørende, som TV 2 Kosmopol har set, fremgår det, at der er tale om fire beboere, der er blevet opsagt.

TV 2 Kosmopol har også fået aktindsigt i et brev fra Martin Godske til tilsynschef Dan Holmgreen fra 21. maj, hvor direktøren erkender, at HabitusHuset Ny Mårumvej “har udfordringer,” og at han ikke vil “benægte nogle problemer.”

Men han kritiserer samtidig tilsynet for at lave “et fagligt dårligt og ukonstruktivt tilsynsforløb”, og han kritiserer også den måde, tilsynet arbejder på.

Det drejer sig blandt andet om, at medarbejdere bliver ringet op af tilsynskonsulenter, der stiller “meget hurtige, ledende og kritiske spørgsmål” om blandt andet ledelsen på stedet. Den omtalte konsulent har været medvirkende til, at nogle medarbejdere og ledere har sagt op, lyder det fra Martin Godske.

På den baggrund har HabitusHuset valgt at “klage til Socialtilsynet og Frederiksberg Rådhus,” hvor Socialtilsyn Hovedstaden har til huse.

TV 2 Kosmopol har bedt Socialtilsyn Hovedstaden svare på den kritik. Tilsynschef, Dan Holmgreen, skriver:

“I forhold til koncern Habitus’ tilbuddets kritik af Socialtilsyn Hovedstaden så har vi en pligt til at oplyse sagerne og træffe de nødvendige afgørelser, ligesom tilbuddet har oplysningspligt over for os. I tilfælde, hvor et tilbud ikke selv i fornødent omfang medvirker til at give os de fornødne oplysninger, eller hvis vi eksempelvis oplever en personalegruppe, der ikke tør udtale sig til os på tilsynsbesøg, så kan det være nødvendigt, at vi anvender andre metoder i vores arbejde. Vores valg af metoder i vores tilsynsarbejde varierer, og vi forsøger at indhente så mange perspektiver på et tilbud som muligt, når vi er bekymrede for kvaliteten."

"Vores konklusioner er fuldt ud underbyggede og fremgår af vores tilsynsrapporter, og hvis vi træffer en afgørelse om sanktioner, vil det også fremgå af afgørelsen.”


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik