Her er planerne: Det skal du vide om Københavns nye ø

TV 2 Lorry har samlet et overblik over planerne i det enorme byudviklingsprojekt.

Københavns Havn vil forandre sig markant i løbet af de næste 50 år.

Det står klart, efter regeringen sammen med Københavns Kommune fredag formiddag præsenterede planerne for et storstilet projekt, hvor en helt ny bydel skyder op på en kunstig ø ud for Refshaleøen.

Lynetteholmen bliver navnet på den nye bydel.

TV 2 Lorry har her samlet et overblik over alt det, du skal vide om det kolossale byudviklingsprojekt.

Lynetteholmen som byggeprojekt

Lynetteholmen anlægges som en ny ø ved at opfylde et areal på cirka to millioner kvadratmeter i Øresund i forlængelse af Refshaleøen og Lynetten.

Lynetten skal forbindes med en havnetunnel og kobles på metrolinjerne.
​​​
Byggeriet på Lynetteholmen vurderes at kunne påbegyndes fra omkring år 2035, og bydelen ventes fuldt udbygget og beboet omkring 2070. 

Lynetteholmen anlægges efter sammen principper som arealudvidelserne i Nordhavn med spuns, hvor arealet inden for spunsen etableres gennem modtagelse af jord fra eksempelvis byggepladser - herunder fra udgravningen af tunnellen.

Lynetteholmen som boligprojekt​​​​​

Den nye bydel skal kunne rumme omkring 35.000 beboere, hvilket gør bydelen større end eksempelvis Hillerød.

Ligeså forventes det, at der også vil etableres omkring 35.000 arbejdspladser på den kunstige ø.

Lynetteholmen forventes i sig selv at kunne rumme mellem to og en halv til tre millioner etagemeter bolig- og erhvervsbyggeri.

​​​​​Som det er kravet i København vil en fjerdedel af boligerne være almene boliger.

Lynetteholmen som infrastrukturprojekt

Som en del i byudviklingen af det nye område skal der etableres ny infrastruktur, der sikrer, at man ​​kan komme til og fra øen.

Lynetteholmen får en metroforbindelse, der på øen får gennemkørsel til Amager, Christianshavn og Nordhavn.
​​​​​​
Der skal også etableres en havnetunnel under øen, der skal forbinde Nordhavn med Amager.

Denne tunnel skal samtidig være en del af en større Østlig Ringvej, der går hele vejen ud til motorvejen på Amager.

Ifølge regeringen og Københavns Kommune vil der med al sandsynlighed blive tale om en betalingsvej, hvor bilister betaler et beløb for at anvende havnetunnellen.

Lynetteholmen som kystsikringsprojekt

Den nye bydel skal også tjene som en klimasikring af København.

Idéen er, at Lynetteholmen skal fungere som en dæmning fra Nordhavn og ned til Refshaleøen.

Dermed vil Lynetteholmen sikre København mod fremtidig stormflod som følge af havvandsstigninger og mere voldsomt vejr, så man undgår at skulle afskærme udsigt og adgang til vandet i Københavns inderhavn med høje kajanlæg.

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik