Forældre til handicappede trækker sig fra råd: “Vi føler os ført bag lyset”

I protest mod Københavns Kommunes politik på handicapområdet har en gruppe forældre trukket sig fra et kommunalt nedsat råd under Borgercenter Handicap. De føler sig udnyttet og ført bag lyset.

Tilliden til politikerne og systemet er væk. Helt væk.

Det mener gruppen af forældre til børn med handicap, der sidder med i Forældrerådet under Borgercenter Handicap i København Kommune som forældrerepræsentanter.

Nu har gruppen trukket sig fra rådet i protest mod den socialpolitik, kommunen fører på handicapområdet.

I et brev til socialborgmester Mia Nyegaard (RV) skriver de otte forældre, der repræsenterer forældrene til de lidt flere end 1.700 børn med handicap med aktive sager i Københavns Kommune, blandt andet:

“Vi føler os kort sagt udnyttet og ført bag lyset,” og “vi har fuldstændig mistet tilliden til Handicapforvaltningen i Københavns Kommune.”

quote Vi har fuldstændig mistet tilliden til borgmesteren. Og så må vi sige fra

Ulla Hovgaard Ramlau, nu fhv. medlem af Forældrerådet

Familier presset i bund

Forældrerådet blev nedsat af kommunen  i 2013 som et led i en række nye initiativer fra Socialudvalget, der skulle styrke sagsbehandlingen på børnehandicapområdet. 

Forældrerådet

  • Forældrerådet er et kommunalt nedsat Råd i Borgercenter Handicap i Socialforvaltningen i Københavns Kommune.
     
  • Formålet med Forældrerådet er at understøtte og styrke borgercentrets arbejde på børne- og ungeområdet. Forældrerådet skal sikre dialogen mellem Borgercenter Handicap og familier til børn og unge med handicap.
     
  • Rådet blev nedsat  i 2013 som et led i en række nye initiativer fra Socialudvalget, der skulle styrke sagsbehandlingen på børnehandicapområdet. Det fandt sted i forbindelse med en valghandling ved et forældremøde for alle forældre med tilknytning til centret.
     
  • Forældrerådet består af ni medlemmer sammensat af otte forældrerepræsentanter og tre repræsentanter fra Borgercenter Handicap. Forældrerådets medlemmer vælges for toårige perioder, og fire forældrerepræsentanter er på valg hvert år. 

Forældrerepræsentanter: 

Berit Wellemberg
Hristina Vassileva
Julie Arildsen
Kasper Grøn Urbaniak
Kurt Nielsen
Lene Hjære Østergaard
Rie Gravesen
Ulla Hovgaard Ramlau

 

Forældrene repræsenterer blandt andet de mange hundrede medlemmer i Facebookgruppen "Børn, unge og voksne med handicap i København."
 
Ledelsesrepræsentanter fra Borgercenter Handicap: 

Mette Boskov Vedsmand (borgercenterchef)
Elly Mørkeberg (områdechef for Børneområdet)
Claus Brygger Jacobi (områdechef for Ungeområdet)
Christine Jensen (områdechef for Modtagelsen)
Erica Maria Tromp (centerchef for Center for Børn med Handicap)

 

Kilde: Københavns Kommune

Efter en storm af klager bliver det i 2014 besluttet at indføre faste sagsbehandlere til familierne. Det blev betragtet som en stor sejr for forældrene, men det er bare ikke virkelighed, mener forældrene. 

“I stedet skal familier, som i forvejen er presset i bund følelsesmæssigt og tidsmæssigt, fortsat have flere sagsbehandlere og kæmpe en urimelig hård kamp for at få den hjælp, som de er berettiget til,” lyder det i brevet, som TV 2 Lorry er i besiddelse af. 

Massive problemer

I 2017 viste et serviceeftersyn på området, at der var behov for “at arbejde med og sikre borgernes oplevelse af at have én fast sagsbehandler.”

Socialforvaltningen tog dengang blandt andet forældrene med på råd i forhold til den videre færd. 

Massive problemer gennem en årrække

2009
En undersøgelse viser, at der på handicapområdet i København har været fejl i op mod 70 procent af sagerne. 
 
2013
Forældre til handicappede børn retter kritik mod Handicapcenter København. De oplever dårlig sagsbehandling og bliver ofte mødt med mistro. Der bliver oprettet et forældreråd.
 
2014
Klagerne fortsætter. Socialudvalget beslutter at omorganisere centret, så der er faste sagsbehandlere til forældrene. 
 
2017
En rapport fra Borgerrådgiveren i Københavns Kommune viser, at der i løbet af det sidste år er kommet 800 klager fra borgere over Borgercenter Handicap.

Men forældrene mener, at Forældrerådet kun er blevet brugt til at blåstemple kommunens indsats på handicapområdet, siger talsperson for de otte forældre, Ulla Hovgaard Ramlau, til TV 2 Lorry.

- De har bygget en struktur op, som aldrig vil fungere. Vi repræsenterer også et bagland, så vi kan ikke stå inde for at være det legitimerende organ, siger Ulla Hovgaard Ramlau.

Ført bag lyset

Forældrene skriver i brevet, at “det har aldrig været meningen, at vi skulle tages med på råd, som vi blev stillet i udsigt af kommunen.” 

“Som forældre står vi tilbage med en følelse af, at vores folkevalgte politikere i København har overladt børne-handicappolitikken til embedsmænd - de selvsamme embedsmænd, som vi har samarbejdet med i over otte år uden reelt at blive hørt. Vi føler os kort sagt udnyttet og ført bag lyset,” lyder den barske kritik.

- Vi har fuldstændig mistet tilliden til borgmesteren. Og så må vi sige fra, siger Ulla Hovgaard Ramlau.

- Det drejer sig om 1.723 børn med handicap, som Københavns Kommune svigter. Det har store konsekvenser for mange familier. Hvorfor skal det være så svært at få til at fungere, og hvorfor lever kommunen ikke op til deres egen politiske beslutning?, fortsætter hun med henvisning til beslutningen fra 2014 om at indføre faste sagsbehandlere.

Men nu, hvor I trækker jer, har ingen forældre noget at skulle have sagt på det her område længere?

- Som vi er blevet behandlet indtil videre, så kommer det ikke til at gøre nogen forskel. Hvis vi skal sidde i et forældreråd, skal det have et helt andet mandat.

Hvilket mandat skal det være?

- Det har vi ikke taget stilling til, siger Ulla Hovgaard Ramlau og fortsætter:

- Men vi kommer til at fortsætte kampen i en mere aktivistisk form.

Borgmester erkender problemer

Det har ikke været muligt for TV 2 Lorry at interviewe socialborgmester Mia Nyegaard (RV). Men hun skriver i en mail:

”Jeg er virkelig ked af, at forældrerådet nedlægger sig selv," skriver borgmesteren.

Kort efter at TV 2 Lorry fredag konfronterede Mia Nyegaards pressefolk med brevet fra de vrede forældre, har socialborgmesteren oplyst, at hun har "indkaldt forvaltningens chefer til et møde senere i dag for at finde ud af, hvad der kan gøres nu og her."

Desuden oplyser hun, at Socialudvalget til oktober vil diskutere organiseringen af socialområdet. 

Samtidig skriver Mia Nyegaard i mailen til TV 2 Lorry, at hun har været i løbende dialog med forældrene i Forældrerådet, og "nedsat et nyt dialogforum for borgere og pårørende for at styrke samarbejdet med Borgercenter Handicap."

I forhold til udfordringerne omkring fast sagsbehandler, skriver Mia Nyegaard:

"Vi deler også ambitionen om, at der kun bør være én indgang til kommunen for den enkelte borger. På børneområdet er det sket, men vi er stadig ikke i mål på unge området, og det bliver der arbejdet på," skriver hun til TV 2 Lorry og fortsætter:

"Der er også et økonomisk aspekt i det her. Vi mangler penge til området også til flere sagsbehandlere. Dem vil jeg kæmpe indædt for at finde, når vi starter med budgetforhandlinger på Rådhuset i næste uge."

Strukturelle udfordringer

Mia Nyegaard erkender, at "der også er nogle strukturelle og kulturelle udfordringer, som der simpelthen skal styr på for borgernes skyld."

"Samtidig har der Borgercenter Handicap været igennem så mange forandringer, at der er en balance i forhold til at skabe ro til udvikling," skriver socialborgmesteren. 

"Jeg så gerne, at vi havde løst alle problemer i går. Men det tager tid at vende en supertanker," skriver Mia Nyegaard i mailen til TV 2 Lorry.

Spørg Os - Afstemning

_