Kommune sætter vagter ind over for unge bøller i idrætshal

Børn helt ned i ni-årsalderen har skabt så meget uro og utryghed i Bellahøjhallerne, at Københavns Kommune midlertidigt har måtte indsætte vagter. Formand for lokal håndboldklub efterlyser mere permanent løsning, hvis trygheden skal opretholdes.

Flere københavnske idrætsanlæg har siden årsskiftet været løbende plaget af grupper af utryghedsskabende børn og unge.

Det gælder især Bellahøjhallerne ved Brønshøj, hvor trænere og børn fra den lokale håndboldklub Freja er blevet udsat for grove tilråb og chikane under deres træning fra grupper af unge.

Sagen blev tilbage i midten af maj omtalt i flere medier, da trænere fra håndboldklubben stod frem og fortalte, at deres børn og unge var bange og utrygge, og at man flere gange havde været nødt til at tilkalde politiet.

Det fik dengang DGI Storkøbenhavn til at rette kritik af Københavns Kommune, som har afskaffet halinspektørerne på byens idrætsfaciliteter, så de i stedet er overgået til at være bemandingsfri.

Unge på ni år skaber utryghed

Som konsekvens af de unges uro indsatte kommunen fra den 22. maj privat vagtpersonale i hallen fra om eftermiddagen til om aftenen, så håndboldklubbens børn og unge kunne få lov til at træne i fred og ro.

I tiden der fulgte eskalerede problemerne ved Bellahøjhallerne dog yderligere, viser et notat fra den 3. juni fra Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning.

Her fremgår det, at gruppen af unge, som har skabt uro og utryghed i hallen, vurderes at være helt unge og børn i aldersgruppen 9-13 år.

”Der har været tilbagemeldinger fra området om, at de unge kommer fra hele byen – ikke specifikt fra Bellahøjhusene,” skriver forvaltningen.

quote Det svarer til, at man har en butik og fyrer alle de ansatte ved kassen. Så begynder folk at pille ved kassen og rode butikken til

Lars Pedersen, bestyrelsesformand i Freja Håndbold

Københavns Kommune oplyser til TV 2 Lorry, at uroen i Bellahøjhallerne er aftaget over de seneste 8-10 dage, og at kommunens vagtpersonale i øjeblikket højest henvender sig et par gange per vagt til personer i hallen.

Træner frygter for fremtid uden fast bemanding

Lars Pedersen, som er frivillig træner og bestyrelsesformand i Freja Håndbold, bekræfter over for TV 2 Lorry, at uroen er aftaget i Bellahøjhallerne, efter at der er blevet indsat vagter.

Men da der ifølge Lars Pedersen blot er tale om en midlertidig løsning frem mod sommeren, hvor klubben går på sommerferiepause, bekymrer han sig for, at problemerne vil vende tilbage på den anden side af ferien. 

- Lige nu sidder vi lidt med en fornemmelse af, at det er et holdkæftbolsje fra kommunen. Vi får nogle vagter og så tier vi ellers stille, siger Lars Pedersen.

Han mener, at der er brug for at en mere permanent løsning i Bellahøjhallerne, og at det vil kræve en eller anden form for fast personalebemanding, hvis trygheden skal opretholdes.  

- Førhen var der folk i hallen i løbet af dagen, som holdt øje med, at tingene var i orden. Det kan irritere mig, at man ikke forstår, at når man fjerner 'frontlinerne' i hallerne, så fjerner man også folks opfattelse af, at der er service til stede.

- Det svarer til, at man har en butik og fyrer alle de ansatte ved kassen. Så begynder folk at pille ved kassen og rode butikken til, siger han med henvisning til gruppen af unge, som skaber utryghed og uro.

Arkivfoto.
Arkivfoto.
Foto: Københavns Kommune

”Vi kan ikke leve med, at ungerne ikke tør komme her”

Han fortæller, at det er tale om mindreårige drenge med indvandrerbaggrund, som dukker op i flok i hallen, selvom de ikke noget ærinde der. 

quote Vores børn er blevet udsat for tilråb, og de tager cykler med ind i hallen og cykler rundt ind på banen, mens der trænes.

Lars Pedersen, bestyrelsesformand i Freja Håndbold

- Der er bare for mange af dem. Når de er 20 stykker, er det et problem. De råber og skriger, og der kommer sådan en påfugle-effekt, hvor de forsøger at gejle hinanden op til at være smarte, siger han og kommer med en række eksempler på drengenes utryghedsskabende adfærd.

- Vores børn er blevet udsat for tilråb, og de tager cykler med ind i hallen og cykler rundt ind på banen, mens der trænes. De har også fundet ud af, at vi har sådan et bluetoothanlæg, og så overtager de det og spiller høj musik, når vi spiller kamp. Det sker også jævnligt, at vi må ud og rydde op på toiletterne, fordi de putter papir i håndvasken og tænder for vandhanen, så vandet løber ud over det hele, fortæller han.

Ifølge Lars Pedersens oplysninger har der ikke været tilfælde med vold mod klubbens medlemmer, men mange af børnene har alligevel været så bange, at de ikke har turde forlade træningen uden at blive fulgt ud af en voksen.

- De kan finde på at gå tæt på vores unger, og i et tilfælde pressede de dem med, at de skulle betale dem for at gå væk, siger Lars Pedersen.

- Vi kan ikke leve med, at ungerne ikke tør komme her. Det slår vores klub ihjel. Enten vil man have frivillige idrætsklubber i København, eller også vil man ikke have dem. Og hvis vi skal kunne fortsætte, kræver det først og fremmest, at vi kan færdes trygt i hallerne.

Han og flere og af de andre voksne trænere har flere gange tidligere forsøgt at påtale de unges adfærd og få dem til at forlade hallen, men det har sjældent ønskede effekt.

- Jeg er blevet kaldt en kvindelig prostitueret, men med et andet udtryk, siger han.

Ansvarlig borgmester lover handling

Københavns Kultur- og Fritidsudvalg mødes onsdag, hvor de blandt andet skal diskutere, hvordan kommunen i fremtiden kan sikre, at idrætsudøverne kan være trygge, når de dyrker sport i kommunens idrætsfaciliteter.

- Jeg er gået i gang med at drøfte med forvaltningen, hvordan vi løser det her. Vi har et punkt på vores udvalgsmøde i morgen (onsdag, red.), så vi kan forsøge at finde en langsigtet model, som vi kan have med til budgetforhandlingerne i september, siger Københavns Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å) til TV 2 Lorry.

quote Som det er nu, vil vagterne være til stede indtil der igen er fuldstændig styr på situationen – også efter sommerferien, hvis der er behov for det

Franciska Rosenkilde, Københavns Kultur- og Fritidsborgmester, Alternativet

Hun påpeger samtidig, at hverken Lars Pedersen eller andre frivillige, trænere eller udøvere i de københavnske idrætsanlæg skal være bekymrede for, at situationen igen vil eskalere.

- Som det er nu, vil vagterne være til stede indtil der igen er fuldstændig styr på situationen – også efter sommerferien, hvis der er behov for det, lyder det fra borgmesteren.

Kritiserer bred politisk spareplan

Borgmesteren har nu indset, at situationen med afviklingen af de faste og permanente halinspektører er uholdbar, og derfor vil hun kæmpe for, at der igen findes penge til området.

Men de omfattende procedurer, som både forvaltning og politikere i udvalget skal igennem nu, sker kun, fordi et bredt flertal af politikere i budgetaftalen for 2013 besluttede, at de bemandede haller skulle afvikles over en årrække.

Den beslutning kritiserer Kultur- og Fritidsborgmesteren, som nu vil finde penge til området.

- Jeg synes, det er uhensigtsmæssigt, at der er foregået de her besparelser i hallerne, som der er.

- Det kræver et politisk flertal at finde penge til området igen. Det er en bred politisk beslutning, man har truffet, om at der skulle spares, siger Franciska Rosenkilde.

Borgmester: Bemanding kommer tilbage – i en eller anden form

Franciska Rosenkilde har tidligere afvist, at kommunen igen ville indføre bemanding i hallerne, efter det kom frem, at flere haller oplevede stigende utryghed som følge af de faste inspektører.

- Det er en politisk beslutning fra 2013, og det er ikke noget, der står foran at kunne blive rullet tilbage. Det er ikke et nyt politisk initiativ. Så det kan jeg ikke arbejde for, sagde borgmesteren til TV 2 Lorry den 16. maj 2019.

Men de gentagende problemer og sagens eksalering har betydet, at Franciska Rosenkilde ikke ser anden udvej end at genindføre fast bemanding "i en eller anden form".

quote Jeg har svært ved at se, at løsningen er en anden end den, som kræver fast bemanding.

Franciska Rosenkilde, Københavns Kultur- og Fritidsborgmester, Alternativet

- Jeg har svært ved at se, at løsningen er en anden end den, som kræver fast bemanding. Jeg kan ikke være helt konkret, for det er noget, vi arbejder på nu. Og det skal være en langsigtet løsning. Vi er nødt til at se de konsekvenser, det har udløst, og finde en løsning på de problemer, vi har set eskalere i løbet af det sidste halve år.

- Det skal være trygt og rart for børn at gå til idræt og bruge vores haller, siger borgmesteren.

Model fungerer andre steder

Selvom hun nu vil kæmpe for penge til bemanding, påpeger hun, at de bemandingsfrie haller fungerer andre steder i kommunen.

Derfor bliver modellen med bemanding i hallerne heller ikke den samme som før, hvis borgmesteren kan få det sidste ord i sagen.

- Det fungerer jo fint i flere af hallerne. Så jeg forestiller mig ikke, at det bliver genindsat som tidligere.

Derfor vil borgmesteren nu gå i dialog med både frivillige og brugere af hallerne for at finde frem til den bedste løsning, forklarer hun.

- Jeg tager situationen meget alvorligt, siger Franciska Rosenkilde til TV 2 Lorry.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik