Nu begynder arbejdet med ny badestrand på gammel losseplads

Den 120 meter lange badestrand i Valbyparken bliver ganske snart en realitet.

Strandløverne og badenymferne får snart et nyt område, de kan udfolde sig på.

En stejl stensats adskiller i dag Valbyparken fra havet, men den skal nu fjernes, så stranden bliver blotlagt. 

- Entreprenøren starter i denne uge på det forberedende arbejde, og i slutningen af maj forventes selve anlægget af stranden at starte, skriver Valby Lokaludvalg. 

Men der går dog lidt tid før arbejdet er endeligt færdigt. Blandt andet fordi man skal oprense den forurenede jord, der er i det område. 

Arbejdet tager flere år

- Kalveboderne er et Natura2000-område, som er et netværk af naturbeskyttede områder i EU. Det betyder, at der kun må arbejdes i perioden 1. maj –31. august for at beskytte det sårbare fugleliv, der forekommer i Kalveboderne, skriver lokaludvalget. 

Anlægsarbejdet strækker sig derfor over tre år.

Hop ikke i bølgerne endnu, lyder advarslen.

Her kan man se den kommende strand.
Her kan man se den kommende strand.
Foto: Københavns Kommune

På trods af at sandstranden bliver anlagt i 2019, vil det ikke være en god idé at tage turen i bølgerne. Det skyldes, at vandkvaliteten i Kalveboderne endnu ikke god er nok til at bade i, lyder det fra Valby Lokaludvalg. 

Stranden forventes tidligst at åbne som badezone, når anlægsarbejdet er færdigt i august 2021.

Gammel losseplads

Valbyparken er en park anlagt på en tidligere industrilosseplads. Det gør det svært at forudsige, præcis hvor forurenet jorden er, og hvor meget det vil koste at rense det op.

Projektet er derfor et projektforslag med mulighed for tilvalg af inventar og faciliteter, såkaldte optioner.

Det betyder, at anlægsmidlerne i første omgang bruges på at oprense den forurenede jord og fylde op med sand.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik