Affaldsselskab på røven - nu kan de hente skrald i udlandet året rundt

Polske papkasser, belgiske bananskræller eller tyske træpaller? Nu skal udenlandsk affald hjælpe med at varme københavnske hjem op.

Det er et paradoks af de helt store.

Da ARCs forbrændingsanlæg, Amager Bakke, åbnede i marts 2017 var det noget af det mest moderne, verden hidtil havde set (og så med en skibakke på toppen!). Nu skulle det højteknologiske affaldsanlæg tilintetgøre store mængder affald fra hovedstaden og dermed sende fjernvarme til mange tusinde hjem. 

Men allerede mens byggeriet var i gang, blev der i kommunerne sat turbo på affaldssortering og genanvendelse, så anlægget kom hurtigt til at mangle den vigtigste råvare: Affald. 

Det har ramt økonomien på anlægget, så nu har de fem ejerkommuner bag ARC vedtaget en plan, der både skal bedre økonomien og skaffe varme til hovedstadens hjem: Affald fra omkringliggende lande skal fragtes til Danmark og brændes i anlægget på Amager.

De fem ejerkommuner bag ARC - København, Frederiksberg, Dragør, Tårnby og Hvidovre har netop indgået en aftale, som giver ARC mulighed for at skrue op for importen af affald fra udlandet. Dermed kan anlægget holde kedlerne i gang, selv om danskerne er blevet lidt for gode til at sortere og genanvende affald.

Import nedsætter behov for Putins gas

Hidtil har ejerkommunerne lagt låg på ARCs muligheder for at skaffe affald gennem import, men aftalen giver en dispensation, så importen til og med udgangen af 2025 kan øges og ovnene holdes i gang. Af en pressemeddelelse fra de fem ejerkommuner fremgår det, at den øgede import også øger udledningen af CO2 - men, som det hedder: Alternativet er, at kommunerne skal genanvende mindre affald, at ARCs økonomi bliver dårligere - og sågar, at der kan blive behov for at importere gas, der blandt andet stammer fra Rusland.

- Jeg er glad for, at vi er blevet enige om en ny aftale, der sikrer ARC’s økonomi og konkurrenceevne, så københavnernes affald også i fremtiden kan blive håndteret på en grøn og bæredygtig måde. Det ikke optimalt, at vi åbner for import af mere affald, men alternativet vil være mere gas i fjernvarme- og elnettet, der bl.a. stammer fra Rusland, lyder det fra Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S).

Lokalt affald har førsteprioritet

Aftalen om dispensation til affaldsimport træder i kraft, når forbrændingsanlægget mangler dansk affald. Og ordningen bygges op, så der nu kan importeres affald året rundt. Hidtil har det kun været muligt om vinteren. Og så skal affaldet prioriteres, så der først brændes affald fra de fem ejerkommuner. Hernæst er det affald fra resten af Danmark. Så kommer turen til Europa, hvor der først brændes affald, som ikke har så stor CO2-påvirkning - og endelig europæisk affald generelt.

Importen af affald skal holde forbrændingsanlægget oppe i gear - og dermed styrkes dets økonomi. Men samtidig kommer forbrugerne i de fem ejerkommuner også til at betale mere. Det betyder, at hver borger i gennemsnit skal betale 31 kroner ekstra årligt fra 2023 og frem til 2028. Indtægten skal blandt andet bruges til udvikling af et anlæg, som opfanger CO2 fra det skrald, der brændes. Når det fungerer i fuld skala, vil det kunne indfange 500.000 tons CO2 hvert år.

Det siger borgmestrene om aftalen

Anders Wolf Andresen, Hvidovre  (SF):

 - Der skal ikke være nogen tvivl om, at miljø og klima vægter højt for os. Det er derfor ikke en ideel løsning at åbne for import af mere affald, men det er en nødvendig løsning. Man har i sin tid bygget et anlæg med for stor kapacitet, og det truer i dag økonomien i ARC, herunder Hvidovres investering, og derfor må vi reagere. Vi har valgt den mindst ringe løsning, for alternativerne med at genanvende mindre affald, bruge mere biomasse eller i sidste ende importere mere gas er slet ikke holdbare.

Allan S. Andersen, Tårnby (S):

- Jeg er glad for, at det mellem ARC’s ejere er lykkedes at finde en løsning. En løsning, som sikrer ARC's økonomi, men som også efter min opfattelse er miljømæssig god. Som borgmester i Tårnby ligger det mig meget på sinde, at vi hele tiden prioriterer klimaet og miljøet højt, og det skal vi blive ved med, men det skal også være en økonomisk forsvarlig løsning. Vi har alle en stor interesse i, at ARC kører forsvarligt videre, og det kan det gøre med den nye aftale.

Kenneth Gøtterup, Dragør (Kons.):

- ARC´s økonomiske udfordringer taler sit tydelige sprog. Om få år er der en negativ kassebeholdning og udfordringerne kalder på en langsigtet strategi for genopretning. Jeg er derfor glad for at der nu er fundet en midlertidig løsning på problemerne for et i øvrigt miljømæssigt godt anlæg. Jeg havde dog gerne set og foreslået, at vi havde givet ARC tilladelse til at importere affald, uden at tidsbegrænse import perioden. Med udgangspunkt i ARC’s økonomi og direktionens anbefalinger tilgodeses ARC’s dårlige økonomi ikke i tilstrækkeligt omfang med den nuværende beslutning. Vores nuværende regelsæt for ejerskabet er, at der skal være fuld enighed mellem kommunerne om ændringer. Jeg må konstatere at der ikke er fuld enighed om at importere affald på lang sigt. Sagen må så revurderes om nogle år og da alt tyder på, at økonomien kun kan reddes ved import af affald eller yderligere tilskud fra ejer kommunerne forventer jeg, at importaftalen over tid bliver permanent. 

Michael Vindfeld, Frederiksberg (S):

- Det giver god mening at affald, der ellers ville blive brændt på gamle og forurenende anlæg fremover kan blive udnyttet til energi i hovedstadens fjernvarmesystem. Det vil samtidig være med til at sikre, at de investeringer kommunerne i fællesskab har foretaget i et af verdens mest energieffektive og miljøvenlige anlæg til at skabe varme og el fra affald ikke er spildte. Det sikrer vi kun, hvis ARC også er en økonomisk bæredygtig forretning. Samtidig kan anlægget bruges til at fange CO2, som er en vigtig brik i at blive CO2 neutrale i fremtiden.

Line Barfod, Teknik- og miljøborgmester, Kbh (Enh.):

- Problemet er, at man i sin tid byggede et forbrændingsanlæg med for stor kapacitet. Det er ikke en grøn løsning på det problem at skrue ned for genanvendelsen og sorteringen og igen brænde mere af københavnernes affald af. Det er heller ikke en grøn løsning at lade stå til og dermed underminere ARC’s økonomi, for så kommer det til at tabe i den økonomiske konkurrence til mindre miljø- og klimavenlige anlæg. Derfor er den mindst ringe og mest grønne løsning at redde ARC’s økonomi ved midlertidigt at dispensere for loftet over import af affald, velvidende at det isoleret set vil forringe Københavns CO2-regnskab.

De fem kommuners forhandlingsresultat skal nu godkendes af kommunalbestyrelserne, og forslaget om dispensation til affaldsimport skal godkendes af ARCs bestyrelse.


 
 


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik