Oversigt

Seneste nyt

Alternativet blokerer mulig lukning af institutioner i København

Nu er det Københavns Borgerrepræsentation, der skal tage stilling til, hvor mange københavnske institutioner, som lukkes på grund af faldende børnetal.

Oprindeligt stod 33 institutioner til at blive helt eller delvist lukket. På et møde i Børne- og Ungdomsudvalget onsdag forsøgte et flertal bestående af Venstre, SF og Enhedslisten sig med et forslag, som ville redde 14 af de 33 institutioner, men efterfølgende benyttede Alternativet sig af standsningsretten. 

Det er en vidtgående beskyttelse af mindretallet, der sikrer det enkelte udvalgsmedlem ret til at standse udførelsen af en beslutning.

Det betyder, at sagen nu i stedet skal behandles af hele Københavns Borgerrepræsentation. Det sker enten på et ekstraordinært møde i løbet af sommeren - eller efter sommerferien.

- Vi mener, der er behov for en markering her og en principiel diskussion. Skal vi lade Excel-arks-tyranniet dominere og spare løs på forebyggende småbørns-velfærd? Eller skal vi faktisk prioritere forebyggelsen blandt de små? I Alternativet har vi foreslået at droppe lukningerne. Og så foreslår vi konkret, at man finder de 60 millioner kroner gennem budgetforhandlingerne efter sommerferien og ved at sætte taksterne på KKFO'en op. Det kan man sagtens, siger partiets medlem af udvalget, Emil Sloth Andersen.

Emil Sloth Andersen påpeger, at der er kommet over 1000 høringssvar fra forældre, der er ekstremt utilfredse med, at man ikke har kigget på de enkelte dagtilbuds kvalitet.