Amager Fælleds Venner kæmper videre – trækker nævn i retten for at stoppe byggeri

Amager Fælleds Venner har ikke opgivet kampen om at få stoppet byggeriet på Amager Fælled.

Amager Fælleds Venner er klar til at gå rettens i kampen for at stoppe byggeriet på Amager Fælled.

Det står klart, efter foreningen onsdag har stævnet Miljø- og Fødevareklagenævnet ved Københavns Byret.

Miljø- og Fødevareklagenævnet underkendte sammen med Planklagenævnet Amager Fælleds Venners klager midt i december 2021 og gjorde det derved klart, at man stadfæstede Københavns Kommunes tilladelse til at bygge på området Lærkesletten på Amager Fælled.

Men den tilladelse bør ikke være gyldig, lyder det fra Amager Fælleds Venner, der mener, at klagenævnet har begået en fejl.

- Det, der er i spil, er, at domstolene kan sige, at den kendelse, som nævnene kom med, ikke er OK. Og at sagen dermed bør sendes tilbage til kommunen, siger Knud Erik Hansen fra Amager Fælleds Venner til TV 2 Lorry.

I afgørelsen fra december slår Miljø- og Fødevareklagenævnet fast, at undersøgelserne, som forvaltningen i Københavns Kommune havde modtaget, ikke var grundlag nok for en godkendt VVM-tilladelse, fordi kommunen ”ikke havde et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere projektets påvirkning af stor vandsalamander”.

Men med de nye oplysninger, som kommunen og Fælledby indsendte i forbindelse med klagesagen, var dokumentationen for forholdene bragt i orden, lød det i afgørelsen.

Advokat: Nævn handlede i strid med regler

Det er i strid med reglerne, mener Amager Fælleds Venners advokat Johan Løje, som derfor ønsker en behandling på ny.

- Det kan man ikke. EU-domstolene har sagt, at det materiale, man har indsendt fra starten af, skal være godt nok. Konsekvensen er ellers, at man må lave en ny høring og træffe en politisk beslutning på ny, når VVM ikke er god nok. Man kan ikke reparere på det.

- Det viser sig blandt andet nu, at de afværgeforanstaltninger, man oprindeligt godkendte, har man lavet om nu. Og det gør i sig selv, at man ikke kan godkende det. Det er kommunen og Borgerrepræsentationen, der skal træffe beslutningen – ikke et nævn, siger Johan Løje til TV 2 Lorry.

Ifølge advokaten er det første gang, at en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet skal prøves for retten.

Men det får ham ikke til at ryste på hånden.

- Der findes flere EU-domme, som er meget klare omkring, at man ikke kan sagsbehandle på bagkant i denne slags sager, siger Johan Løje.

Forening håber, at sagen skal gå om

Ifølge Knud Erik Hansen fra Amager Fælleds Venner er håbet, at man endnu en gang kan få stoppet byggeriet på Amager Fælled.

- Vi håber, at sagen kommer til at gå om, og den skal til fornyet politisk behandling. Der er mange partier, som har sagt til os, at de ville genoverveje, hvis det kom dertil. Og hvis grundlaget har været helt forkert fra starten, så tror jeg flere partier er klar til at stemme imod projektet.

Byggeriet på Amager Fælled blev standset midlertidigt i august 2021.

Det skete efter en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet fra Dansk Naturfredningsforening og Amager Fælleds Venner, som fik opsættende virkning, indtil nævnene havde undersøgt sagen til bunds.

Amager Fælled-sagen - kort fortalt

I 1994 blev det besluttet, at en del af Amager Fælled skulle sælges til byggegrunde for at være med til at betale for byggeriet af metroen i København.

Den oprindelige plan var at bygge på Strandengen på Amager Fælled, men den plan smuldrede kort før kommunalvalget i 2017 efter massive protester og borgeropstand.

Kritikerne mente dengang, at området var fyldt med uerstattelig natur, og efter at have fastholdt byggeplanen, mens flere partier efterhånden ville revidere den, måtte Borgerrepræsentationens største parti, Socialdemokratiet, med daværende overborgmester Frank Jensen i front sande, at et byggeri på Strandengen ikke blev en realitet – om end det ikke huede ham.

I september 2018 blev Socialdemokratiet, Radikale, SF, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance enige om at udpege Campinggrunden - også kaldet Lærkesletten - som nyt byggeområde sammen med Stejlepladsen i Sydhavnen og Selinevej på Kalvebod Fælled.

Campinggrunden har tidligere været fredet, men fredningen blev ophævet i foråret 2019, så byggeplanerne på stedet kunne realiseres.

Adskillige borgere og organisationer som Amager Fælleds Venner og Danmarks Naturfredningsforening har siden kæmpet for at overbevise beslutningstagerne om, at et byggeri på Amager Fælled blandt andet ville true arten vandsalamander.

I februar 2021 blev byggeriet på grunden endelig stemt igennem i Københavns Borgerrepræsentation.

I juli 2021 standsede Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet projektet, og i august 2021 var det Københavns Byret, der satte en stopper for byggeriet.

I december 2021 forkastede både Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet klagerne fra Amager Fælleds Venner og Dansk Naturfredningsforening. Dermed kunne byggeriet på Fælleden igen starte.

Den 2. februar 2022 oplyste Amager Fælleds Venner, at de stævner Miljø- og Fødevareklagenævnet for Københavns Byret, da de mener, at nævnet har handlet i strid med loven ved at medtage eftersendt dokumentation fra Fælledby og Københavns Kommune, som ikke er en del af den oprindelige VVM-redegørelse. Hvis foreningen får rettens ord på, at nævnet har handlet forkert, skal hele sagen om byggeriet gå om.

Kilde: TV 2 Lorry

_


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik