Danmarks største arbejdsplads vil indføre arbejdsuge på fire dage

I en mulig forsøgsperiode skal medarbejdere i dele af Københavns Kommune kunne vælge en arbejdsuge på fire dage i stedet for de normale fem.

Danmarks største arbejdsplads vil se på muligheden for at indføre arbejdsuger på fire dage.

En enig borgerrepræsentation i Københavns Kommune har torsdag aften stemt for en forsøgsordning, hvor medarbejdere i dele af kommunen kan vælge at afvikle en fuldtidsarbejdsuge på fire dage i stedet for de gængse fem.

Det betyder, at flere afdelinger i den mere end 45.000 personer store arbejdsplads fra starten af 2024 kan indføre kortere arbejdsuger med længere arbejdsdage, såfremt flertallet prioriterer ordningen ved de kommende budgetforhandlinger dette efterår.

I første omgang er der tale om en forsøgsordning af et års varighed med mulighed for forlængelse yderligere 2025 med.

Det samlede forslag blev vedtaget uden afstemning - alle partier var altså for.

Til gengæld var der rygende uenighed blandt partierne om, hvornår ordningen skal kunne træde i kraft. Socialdemokratiet og SF ønskede, at ordningen indføres snarest, så medarbejderne allerede fra april skal kunne arbejde fire dage om ugen. Et flertal stemte dog for, at ordningen skal kunne gælde fra starten af 2024.

- I Danmark har vi en relativt høj rate af folk, der går ned med stress, og mange har generelt ondt i arbejdslivet. Det her er et forsøg på at give medarbejderne mere magt over deres eget arbejdsliv og en højere grad af selvbestemmelse, siger Troels Christian Jakobsen (Å) fra Alternativet, som står bag det forslag, der nu er blevet vedtaget.

- I kommunerne taler vi så meget om rekruttering og fastholdelse af personale, og her er det vigtigt, at vi finder ud af, hvordan vi kan gøre arbejdslivet mere attraktivt for medarbejdere. Nu laver vi det her forsøg med en arbejdsuge med færre dage og mere fleksible rammer for at se, om ikke det hjælper, siger Troels Christian Jakobsen til TV 2 Kosmopol.

Beslutningen betyder imidlertid ikke, at medarbejderne i Københavns Kommune skal arbejde færre timer end tidligere. Ifølge forvaltningen er der ikke lovhjemmel til at aflønne for det, der svarer til en fuldtidsarbejdsuge på 37 timer for 30 timers arbejde.

Dermed kan kommunens store embedsværk nu gå i gang med at udpege afdelinger og faggrupper i kommunen, hvor medarbejderne fra årsskiftet kan overgå til arbejdsuger på fire dage. 

quote Der sker et opbrud i den klassiske forståelse af arbejdsugen og en større vilje til at eksperimentere med den fra arbejdsgivernes side af

Thomas Bredgaard, arbejdsmarkedsprofessor

En del af en stigende tendens

Dermed tilslutter København sig en stigende tendens blandt offentlige såvel som private arbejdspladser i Danmark, når det kommer til mere fleksible arbejdsuger.

- Vi ser flere og flere eksempler på, at der sker et opbrud i den klassiske forståelse af arbejdsugen og en større vilje til at eksperimentere med den fra arbejdsgivernes side af, siger Thomas Bredgaard, der er arbejdsmarkedsprofessor ved Aalborg Universitet, til TV 2 Kosmopol.

- Det handler ganske enkelt om, at medarbejdere i stigende grad har et ønske om at arbejde mindre og få bedre balance mellem arbejde og familielivet. Det er så den tendens, vi nu ser kommunerne respondere på, siger han.

Ifølge professoren var det især under coronapandemien med stigende grad af hjemmearbejde, at strømningen mod kortere arbejdsuger begyndte at vinde frem.

- Og vi har siden set flere og eksempler på de kortere arbejdsuger, både i private og offentlige virksomheder. De foreløbige erfaringer er positive. Der er indtil videre ikke noget, der tyder på, at produktiviteten eller at oplevelsen af service falder. Til gengæld tyder det på, at medarbejdernes trivsel øges, siger Thomas Bredgaard.

Skal man pege på en udfordring, så kan det ifølge arbejdsmarkedsprofessoren være, at børnefamilier kan opleve problemer med at hente og bringe, hvis forældrene skal arbejde længere i fire dage for at kunne holde fri en ekstra dag om ugen.

quote Kortere arbejdsuger vil være et væsentligt konkurrenceparameter for kommuner i fremtiden

Thomas Bredgaard, arbejdsmarkedsprofessor

Gode erfaringer fra andre kommuner

Flere kommuner har i løbet af især de seneste tre år indført kortere arbejdsuger og højere grad af fleksibilitet for udvalgte medarbejdergrupper.

Blandt andet har Solrød Kommune indført en lignende ordning for administrative medarbejdere, det samme har Egedal Kommune for både administrative medarbejdere og for teknisk servicemedarbejdere.

Odsherred Kommune var blandt de første af slagsen med forsøgsordningen, der siden er blevet permanent, og her har medarbejderne selv meldt om faldende sygefravær og færre rekrutteringsproblemer.

I Esbjerg Kommune har de 520 ansatte i jobcenteret siden 2020 kunnet vælge en arbejdsuge på fire dage – en ordning, der ifølge en rapport fra forsknings- og analysecentret VIVE har været en succes blandt medarbejderne.

Netop Københavns Kommune har i visse forvaltninger haft problemer med arbejdsmiljøet. Blandt andet hos socialrådgiverne, hvor en arbejdsuge på 30 timer har været på ønskelisten i et åbent brev fra de ansatte sendt til politikerne i Borgerrepræsentationen. 

Andre vil følge trop

Spørger man Thomas Bredgaard fra Aalborg Universitet, så vil flere kommuner formentlig slutte sig til den stadig voksende liste over offentlige arbejdspladser, hvor kortere arbejdsuger er en mulighed.

- For en kommune som København kan det helt klart blive et konkurrenceparameter i forhold til at tiltrække medarbejdere, siger han.

Det skyldes ifølge eksperten, at kommunerne ofte har svært ved at konkurrere på lønnen, så i stedet må man konkurrere på arbejdsforholdene.

- Og jeg tror faktisk, at kortere arbejdsuger vil være et væsentligt konkurrenceparameter for kommuner i fremtiden. Samtidig er Københavns Kommune den største arbejdsplads i Danmark, så hvis forsøgsordningen her viser positive effekter, så kan det nemt komme til at sprede sig som ringe i vandet til de andre kommuner, siger Thomas Bredgaard.

København beskæftiger, som alle andre kommuner, et bredt udsnit af medarbejdere inden for forskellige jobområder.

Ifølge den seneste opgørelse fra Kommunernes Landsforening (KL) er de største faggrupper i landets kommuner sundheds- og pædagogisk personale efterfulgt af lærere, administration samt teknik- og servicepersonale.

Den kommende ordning definerer ikke nærmere, hvilke faggrupper i Københavns Kommune der vil kunne gøre brug af muligheden for en arbejdsuge på fire dage.

I andre kommuner har det dog især været medarbejdere inden for administration, der har skiftet til en kortere arbejdsuge.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik