Enhedslisten og Alternativet forlader budgetforhandlinger i København

Både Enhedslisten og Alternativet har forladt dette års budgetforhandlinger i København, da de ikke ønsker at bakke op om en østlig ringvej til Lynetteholmen.

Mens regeringen i dag har præsenteret sit forslag til en ny finanslov, sidder også Socialdemokratiet i København i disse dage for enden af store økonomiske forhandlinger.

Således er de kommunale budgetforhandligner i landets største kommune i fuld gang - men fremover bliver det uden både Enhedslisten, der er kommunens næststørste parti, samt Alternativet.

quote Det er simpelthen dybt usagligt.

Karina Vestergård-Madsen (EL), Budgetordfører, København

Partierne er i mod at anlægge en Østlig Ringvej, også kendt som en havnetunnel til den nye ø  Lynetteholmen, som ifølge dem har været et krav fra Socialdemokratiet, at partierne skulle støtte, hvis de ville være en del af dette års budgetforhandlinger. 

- Det er simpelthen dybt usagligt. Næste års kommunebudget er blevet taget som gidsel af overborgmester Frank Jensen for at sikre partiernes tilslutning til socialdemokraternes fikse ide om en biltunnel under vandet og bygningen af den kunstige ø Lynetteholmen, siger Karina Vestergård-Madsen (EL), der er budgetordfører for sit parti.

- Vi har slet ikke kunnet komme til at gå i gang med de egentlige budgetforhandlinger om Københavns økonomi for næste år, tilføjer hun.

Også i Alternativet er forklaringen på, hvorfor man ikke længere er en del af forhandlingerne, at man ikke kan støtte ønsket om at anlægge en Østlig Ringvej i København.

- København står med et valg – vil vi den grønne vej eller vil vi have mere motorvej? I Alternativet vil vi ikke lægge stemmer til et kæmpe projekt, som skaber dyre boliger og gør det mere attraktivt at tage bilen gennem København. Det er slet ikke i tråd med byens klima- og miljømål. Man kan undre sig over, at sådan et projekt overhovedet kan komme på tale i 2020. Det ligner noget fra de bilglade 60’ere, siger Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (AL)

quote Vi har for meget trafik, der kører gennem københavn, som vi gerne vil have skubbet et andet sted hen. Og det er derfor, det vil give nogle helt andre muligeder med en østlig omfartsvej til Lynetteholm.

Jonas Bjørn Jensen (S), Politisk ordfører, København

Partikollega og gruppeforperson Fanny Broholm (AL) uddyber:

- Det er bredt anerkendt indenfor trafikforskningen, at hvis man bygger mere motorvej, så får man flere biler og hermed mere CO2-udledning, støj og partikelforurening. Dertil kommer der enorme mængder CO2-udledning i anlægsfasen. Med den forestående klimakrise er dette her projektpolitisk helt uansvarligt, lyder det.

Delaftale på plads

Tilbage er et fortsat stort flertal på 39 ud af 55 medlemmer af Borgerrepræsentationen i København, der nu er blevet enige om en delaftale for dette års budget, hvor Lynetteholmen er i centrum.

- Budgetforhandlingerne er altid der, hvor vi kigger fremad. I øjeblikket er det stort set umuligt at kigge frem uden at kigge på de mange udfordringer i vores by, som Lynetteholmen skal løse. Det er byens udvikling i det hele taget, hvor vi skal klimasikre vores havn mod nord, samt få gjort noget ved det stigende boligbehov, siger Jonas Bjørn Jensen (S), der er politisk ordfører i København, til TV 2 Lorry.

Med i den nye aftale er Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og partiet Fremad. Det bliver også de partier, der fremover skal blive enige om det samlede budget for Københavns Kommune i 2021.

- Vi har for meget trafik, der kører gennem københavn, som vi gerne vil have skubbet et andet sted hen. Og det er derfor, det vil give nogle helt andre muligeder med en østlig omfartsvej til Lynetteholm. Vi vil gerne have mere Metro til København, og skubbet biltrafikken ud af byen. Særligt den tunge lastbiltrafik vil vi gerne have ud af byen, siger Jonas Bjørn Jensen (S) til TV 2 Lorry.

Vil have grundigere undersøgelser

Ifølge Enhedslisten siger planloven dog, at omfattende ny byudvikling skal indgå i en grundig og sammenhængende planlægning, hvor offentligheden inddrages - og det, mener de ikke, er tilfældet nu:

- Frank Jensen og hans flertal har taget stilling til en ekstrem kompleks sag uden et samlet overblik over dens betydning for hele Hovedstadsområdet. Der er ingen reel viden om, hvor meget projektet vil belaste klima og miljø. Overblik og faglighed er sat til side ved at tage beslutningen i samme ombæring som Københavns budget for året 2021, siger miljøordfører Gorm Anker Gunnarsen (EL).

Også løsgænger Niko Grünfeld, der blev valgt ind for Alternativet og tidligere har siddet som Kultur- og Fritidsborgmester, har forladt forhandlingerne, da han ikke støtter en Østlig Ringvej.

Men ifølge Socialdemokratiet har det været vigtigt at få fundet en løsning, så man kan sende overborgmester Frank Jensen godt afsted til de næste forhandlinger med staten.

- Hver gang vi træffer store beslutninger i den her by, vil Enhedslisten gerne have, at man kan få svaret på alle detaljerede spørgsmål, før man træffer en beslutning. Hvis det havde stået til dem, havde vi aldrig fået en metro i København, så vi er nødt til at sætte en retning og så tage stilling til de forskellige ting, som de kommer, siger Jonas Bjørn Jensen.

Politisk aftale om etablering af Lynetteholm:

Parterne er enige om, at Københavns Kommune skal arbejde for en aftale med staten om anlæg af Lynetteholm inden for følgende rammer:

 

- Lynetteholm anlægges som et væsentligt bidrag til stormflods- og klimasikringen af København mod nord, samtidig med at Københavns Havne bibeholdes som levende og aktive havne.

 

- Lynetteholm skal metrobetjenes. Der igangsættes en VVM-undersøgelse med udgangspunkt i metrolinje M5 eller M5 Vest på en sådan måde, at byudviklingsområder bliver metrobetjent.

 

- Lynetteholm skal vejbetjenes af Østlig Ringvej. DEr igangsættes en VVM-undersøgelse af Østlig Ringvej anlagt som sænketunnel langs Amager Strandpark.

 

- Ved anlægget af Østlig Ringvej skal der tages hensyn til havmiljøet, herunder f.eks. genplantning af ålegræs og etablering af stenrev.

 

- Parterne er enige om, at det i forbindelse med VVM-undersøgelsen af Østlig Ringvej skal undersøges, hvordan partikelforureningen i tunellen begrænses.

 

- Lynetteholm anlægges med et kystlandskab på cirka 60 hektar med rekreative faciliteter og natur. Københavns Kommune stiller garanti for finansiering af landskabet svarende til 400 mio. kr., så kystlandskabet kan indgå i en anlægslov.

 

- Lynetteholm er et fælles projekt med staten, og finansieringen af infrastruktur skal afspejle dette.

 

Kilde: Københavns Kommune


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik