Flere partier i København vil have jorden til Lynetteholm sejlet ind

Enhedslisten, SF, Det Radikale Venstre og Alternativet vil have By & Havn til at finde en anden løsning på jordtransporten til Lynetteholm end med lastbiler.

Forslaget om at sende en konstant strøm af lastbiler i jordkørsel gennem København til og fra Lynetteholm de næste 30 år er ikke en tilfredsstillende løsning.

Det mener flere røde og grønne partier i Københavns Borgerrepræsentation, der kræver, at By & Havn finder en anden løsning på transporten af de omkring 80 millioner tons jord, der skal fyldes i Øresund og danne den kunstige ø Lynetteholm.

Gruppeformændene for partierne Enhedslisten, SF, Enhedslisten og Alternativet er alle utilfredse med de løsningsforslag og beregninger på transportmuligheder, der indtil videre foreligger.

I to forundersøgelser har rådgivningsvirksomhederne COWI og Rambøll lavet beregninger på, hvordan man kan fragte de mange millioner tons jord til Refshaleøen, hvorfra Lynetteholm skal anlægges.

COWIs beregninger viser, at jordtransport med lastbiler vil kræve 72 lastbilkørsler i timen, ti timer om dagen, 250 dage om året i 30 år. Rambøll anslår, at det vil kræve 112 lastbiler i timen, ti timer om dagen, 200 dage om året i 23 år.

- Vi er meget indstillede på at finde alternativer, så det ikke er de enkelte beboere, der skal bære hele byrden. Vi skal finde måder, der er til mindst mulig gene, siger Enhedslistens gruppeformand, Karina Vestergård Madsen.

- Sådan som scenarierne er udlagt lige nu, er uspiseligt for os. Hvis vi gerne vil have en grøn by, som vi jo har lovet københavnerne, er det svært at få den vision til at harmonere med, at der skal 72 lastbiler i timen gennem byen. Hvis vi sender de her mange tusinder af lastbiler gennem byen, så bliver det ikke den by, vi har lovet københavnerne, siger Mette Annelie Rasmussen, gruppeformand for De Radikale.

- Vi er meget kritiske over for Lynetteholm som udgangspunkt. Vi ved slet ikke, om vi vil støtte projektet. Vi vil en noget andet byudvikling end de andre partier, der vil bygge mere, højere, tættere og hurtigere. Vi er kritiske, indtil vi får mere dokumentation for, at Lynetteholm bliver mere CO2-neutralt, bilfrit og bæredygtigt, siger Fanny Broholm, gruppeformand for Alternativet.

Mette Annelie Rasmussen (RV), Klaus Mygind (SF), Fanny Broholm (Å) og Karina Vestergård Madsen (EL) kan ikke acceptere løsningen med lastbiler gennem byen.
Mette Annelie Rasmussen (RV), Klaus Mygind (SF), Fanny Broholm (Å) og Karina Vestergård Madsen (EL) kan ikke acceptere løsningen med lastbiler gennem byen.
Foto: Københavns Kommune

Hælder mod vandvejen

På sin Facebook-side skriver Klaus Mygind, der er gruppeformand for SF, at han vil have jorden sejlet ind:

- 72 lastbiler i timen, 10 timer om dagen i 30 år. Det er omfanget af jordtransport, der skal til for at skabe den nye ø Lynetteholmen. Det skal gøres anderledes. Transporten må ske med skib, skriver Klaus Mygind (SF).

Samme tilbøjelighed har de andre partier også, der dog opfordrer til, at By & Havn undersøger mulighederne for jordtransport på pram yderligere.

- Vi har svært ved at se, at vi kan tale for andet end vandvejen. Men det er By & Havns opgave nu at få lavet en VVM-undersøgelse med udgangspunkt i, hvilken by vi gerne vil være. Og det står meget klart for Det Radikale Venstre, at vi ikke skal have mere trafik gennem byen. Tværtimod, siger Mette Annelie Rasmussen (RV).

- Vi bliver nødt til at se et grundigt på CO2-regnskabet på de forskellige løsninger, men det virker som den bedste løsning at få sejlet jorden dertil i forhold til ikke at genere borgere, i forhold til larm og trængsel og i forhold til udledning, lyder det fra Alternativets Fanny Broholm.

Tideway-projektet langs Themsen i London har modtaget en miljøpris for at nedbringe forurening ved at erstatte hundredetusinder lastbilkørsler gennem byen med jordtransport på pram.
Tideway-projektet langs Themsen i London har modtaget en miljøpris for at nedbringe forurening ved at erstatte hundredetusinder lastbilkørsler gennem byen med jordtransport på pram.
Foto: Tideway / PR

Økonomien må ikke være afgørende

I London har konsortiet bag et stort byggeprojekt langs Themsen valgt at fravælge flere hundrede tusinde lastbilkørsler gennem byen for i stedet at sejle jord via pramme. Det har haft en ekstra omkostning på 470 millioner kroner.

Spørger man de fire partier, så må økonomien ikke have lov at blive det vigtigste parameter, når transportvejen skal besluttes.

- Det skal ikke være økonomien, der styrer det. Det væsentlige er at finde den løsning, der belaster klimaet mindst muligt og er mest hensynsfuldt over for beboere og københavnere. Det kan sagtens være, at både er pram og lidt med lastbil, hvis det er det bedste på de parametre, siger Karina Vestergård Madsen (EL).

- Da vi skulle vedtage byggeriet af Sydhavnsmetroen ønskede SF, at jorden blev transporteret med skib fra Sydhavnen til Nordhavnen. Det blev undersøgt og resultatet var, at det blev for dyrt. Nu må vi prøve igen og regnskabet skal ikke kun være økonomisk. Det skal også have de sociale og miljømæssige omkostninger med, skriver Klaus Mygind (SF) på sin Facebook-side.

Overborgmester: Søtransport klart til mindst gene

Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), har også tidligere udtrykt opbakning til jordtransport via Øresund.

I et brev, som har tidligere har sendt ud til 15 bekymrede beboere og brugere af området i nærheden af Refshaleøen, skriver overborgmesteren, at han langtfra vil afskrive transport via vandvejen som en mulighed.

“Derfor arbejder jeg også for, at der kan findes alternative løsninger. Transport via vandvejen vil naturligvis være til mindst gene og jeg er meget glad for at By & Havn undersøger den mulighed, ” skriver Frank Jensen i brevet, som TV 2 Lorry er i besiddelse af.

Frank Jensen henviser til, at By & Havn, der står bag det omfattende byggeri, i den netop overståede høring af transportveje også pegede på at undersøge mulighederne for at sejle de store mængder jord til Lynetteholm.

By & Havn, der står for udviklingen af den kunstige ø Lynetteholm, er et selskab med opgaven at byudvikle i København. By & Havn er ejet af Københavns Kommune (95 procent) og staten (fem procent).

Selskabet forventer, at anlægsarbejdet med at etablere Lynetteholm går i gang i 2021. Først skal øens afgrænsning konstrueres. Herefter begynder man at fylde ”rammen” op med jord.

Herunder kan du se et TV-indslag, vi tidligere har bragt, hvor beboere i trafikkorridoren mod Lynetteholm reagerer på prognoserne om 72 lastbiler i timen.

Det er én af de løsninger, der lige nu er på bordet i forhold til at få transportereret en enorm mængde jord til den nye kunstige ø: Lynetteholm.

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik