Hvordan er kritisk infrastruktur forbundet med energi? Få hele overblikket her

El, gas, olie og telenet er vigtige for at opretholde de vigtigste funktioner i samfundet.

Gaslækket på Nordstream 1 og 2, som myndighederne med sikkerhed betegner som bevidste sprængninger har fået Energistyrelsen til at hæve beredskabsniveauet til næsthøjeste niveau, som er ”orange”. 

Det betyder, at forsyningsvirksomheder med gas og el skal være opmærksomme på sikkerheden omkring deres anlæg.

Der bliver talt om at beskytte vores kritiske infrastruktur, men hvad er kritisk infrastruktur helt præcist – og hvor sårbar er vores adgang til energi lige nu? Det har TV2 Lorry sat sig for at finde ud af.

Se listen over kritisk infrastruktur længere nede i artiklen.

I Danmark har vi ikke fælles en definition af kritisk infrastruktur, der bruges af alle myndigheder. Men overordnet set er det systemer, der er centrale for at samfundets kan fungere. Hvis infrastrukturen svigter eller ikke virker, har det store konsekvenser for hele samfundet.

Det kan være hospitaler, transport og betalingsnettet, for bare at nævne et par eksempler.

Men hvordan er kritisk infrastruktur forbundet med energi? 

Philipp Alexander Ostrowicz er koordinator ved Copenhagen School of Energy Infrastructure på Copenhagen Business School. Han peger på kraftværker, transformatorstationer og ”pipelines” med gas samt centrale ledninger for internet og telenet som centrale dele af kritisk infrastruktur.

- Kritisk betyder i denne sammenhæng, at hvis disse centrale dele ikke fungerer, så er vi konfronteret med for eksempel et black out. Kritisk energiinfrastruktur er relateret til hele samfundet, det vil sige til mange borgere på en gang eller industri. Det gælder altså ikke, hvis det for eksempel kun er ledningen til dit eget hus, men et svigt af kritisk infrastruktur betyder, at det går ud over mange borgere, siger han. 

I listen herunder kan du læse om, hvilke kritiske funktioner i samfundet, der er afhængige af energiforsyning.

Hvad er kritisk infrastruktur

1

Strøm til hospitaler og fødevareopbevaring

Arkivfoto: Rigshospitalet har nødgeneratorer i tilfælde af alvorlige strømsvigt. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

El er et af de områder, der i tilfælde af nedbrud kan have størst virkning i samfundet, skriver Energistyrelsen


El bruges blandt andet til at holde hospitaler, fængsler, myndighedsinstitutioner og fødevareopbevaring kørende. Derudover er størstedelen af vores betalingsnetværk afhængig af el.


Og elnettet det mest konkrete eksempel på kritisk infrastruktur, forklarer Rasmus Dahlberg, der er lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, og som har forsket i beredskab.


- Det, at kunne levere strøm til danskere, er en vigtig samfundsmæssig funktion. Vi har et stort højspændingsnet, der transporterer strøm derhen, hvor der er brug for det. Hvis det bryder ned, så får vi problemer med at flytte strøm ud til kritiske funktioner, siger han.


Energistyrelsen har en plan over, hvilke funktioner, der skal have strøm i en tid med mindre adgang til strøm, ligesom der er nødgeneratorer på hospitaler, hvis vi i perioder er helt uden strøm.


Fordi vi i Danmark får strøm fra flere forskellige kilder, så er vi mindre sårbare over for angreb på vores elnet. Hvis for eksempel Avedøreværket bliver ramt af sabotage, så har vi mange andre kraftværker at omdirigere strøm fra, forklarer Rasmus Dahlberg:


- Så længe vi har mange kraftkilder og mange alternativer med mange alternative veje, så kan vi langt hen ad vejen tage fra andre kilder. Det gør os mindre sårbare ikke kun at have et knudepunkt, siger han.


I TV2 Lorrys sendeområde har vi blandt andet H.C. Ørstedsværket, Amagerværket, Helsingør Kraftvarmeværk og Hillerød Kraftvarmeværk. 
2

Naturgas til el og opvarmning

Den har været længe undervejs, men i dag har 400.000 husstande fået udbetalt 6000 skattefri kroner. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Naturgas er forbundet med elforsyningen i forhold til både produktion og forbrug.


Nedbrud i naturgassektoren har ikke samme effekt på samfundet som brud på elnettet, men det vil påvirke elnettet alligevel, skriver Energistyrelsen.


Derfor er kritisk infrastruktur afhængig af naturgas.


Derudover er naturgas en vigtig kilde til opvarmning, som kan være en vigtig del af infrastrukturen i en kold vinter.


3

Olie til transport

Østsjællands Beredskab er en af mange kritiske funktioner, der skal kunne rykke ud til katastrofer. Foto: Østsjællands Beredskab

Råolie transporteres i rørledninger til raffinaderier, for derefter at blive brugt til transport.


Derfor er olie central for store dele af transportsektoren og dermed også vigtig for den kritiske infrastruktur. Det kan for eksempel være til brandbiler og ambulancer, men også transport af fødevarer.


For olie og gas transporteres i rørledninger eller pipelines. Også her har vi – som med elnettet – flere kilder at tage af, der gør forsyningen mindre sårbar.


- Vi har mange rørledninger til gas og olie, der forbinder Danmark med andre lande. Det gør, at vi kan transportere det ind og ud af Danmark efter behov, og fordi det er delt op på flere lande, så har vi mange muligheder for at erstatte, hvis en ledning bliver saboteret, siger Rasmus Dahlberg.


Vi har jo et dansk civilt olieberedskabslager i tilfælde af, at olielageret er truet. Det vil sige, at der er benzin og fyringsolie på lager til et par måneder.

4

Kommunikation via telefon og internet

Arkivfoto Foto: Michaela Rehle - Scanpix

At kunne komme i kontakt med hinanden og omverdenen er en vigtig del af kritisk infrastruktur.


Vi skal kunne komme i kontakt med politi og brandvæsen, lige som vi skal kunne modtage beskeder fra myndighederne.


Også her er vi heldige ikke kun at være afhængige af et net, forklarer Rasmus Dahlberg.


- Hvis vi kun havde et statsligt net, så ville vi alle sammen være ramt, hvis det gik ned. Men fordi vi har flere teleselskaber, der bruger forskellige net, så kan vi roame på et andet ned, hvis et går ned, forklarer han.
Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik