Kæmpe kokainsag trækker i langdrag: Ligger stille i retssystemet i mere end et år

Ventetiderne i retssystemet er generelt "uacceptabelt høje", mener præsidenten i Østre Landsret.

Det trækker ud med at få en endelig afgørelse af, om de tiltalte i en af hidtil største narkosager i Danmark er skyldige eller ej.

Sagen, som politiet har efterforsket under navnet "Operation Goldfinger", kommer til at ligge stille i næsten 14 måneder, fra Københavns Byrets dom og indtil Østre Landsret kan tage fat på ankesagen.

Byretten afsagde dom i december 2021. Men først i februar 2023 kan landsretten sige velkommen til de tiltalte, deres forsvarere, anklagerne og tolkene.

I månederne frem til oktober 2023 har Østre Landsret fastlagt over 50 retsmøder.

I landsretten lægger præsident Carsten Vollmer vægt på, at det er en omfattende sag med mange aktører. Den lange ventetid skyldes især landsrettens ressourcer og kapacitet, oplyser han.

- Det afspejler meget godt landsrettens situation, at vi får et stigende antal store sager, både civile sager og straffesager, som kan være vanskelige at få behandlet tilstrækkeligt hurtigt.

- Berammelsestiderne er generelt uacceptabelt høje i forhold til, hvad man bør kunne forvente i et retssamfund, siger Carsten Vollmer.

Også i civile sager er der en forholdsvis lang ventetid.

- Hvis du kommer med en civil ankesag nu, kan den først komme for næste sommer, bemærker landsrettens præsident.

I foråret gav årsrapporten fra Danmarks Domstole et dystert billede af udviklingen.

Det gælder blandt andet tempoet i de straffesager, som behandles i byretterne af en dommer og to domsmænd. I 2017 var sagsbehandlingstiden 4,1 måneder. Sidste år var den kommet op på 7,3 måneder.

Den tidligere justitsminister indså i vinter, at der er et problem. Nick Hækkerup (S) sagde, at det ville være en af de vigtigste opgaver for ham at sikre en solid flerårsaftale for domstolene. Den ventes at komme til verden til efteråret.

Tiltalen i "Operation Goldfinger" handler om smugleri af store mængder kokain fra Belgien, Holland og Tyskland. Stoffet blev fordelt især i Danmark og Sverige.

I byretten talte anklagerne om en stramt styret kriminel virksomhed med en slags direktør i spidsen. Under falsk navn levede han i en villa på Oliefabriksvej i Kastrup.

Byretten idømte ham en rekordlang straf - 19 år og fire måneder. Han blev gjort ansvarlig for 920 kilo.

I en særskilt sag er en buschauffør blevet dømt for at have kørt mindst 30 millioner kroner til Tetovo i Nordmakedonien. Byretten blev overbevist om, at noget af fortjenesten på kokain blandt andet blev investeret i en kyllingefarm og i nogle ferierækkehuse i Albanien.

I alt er 13 mænd tiltalt i ankesagen. Tre af dem beskyldes for i souvenirbutikker i det indre København at have håndteret millioner af kroner i forbindelse med veksling af penge for netværket.

I byretten blev de tre "kun" dømt for hæleri. Anklagemyndigheden kom ikke igennem med påstanden om, at de havde overtrådt straffelovens paragraf om narko.

/ritzau/

TV 2 Lorrys YouTube-redaktion gik tilbage i december måned i dybden med Operation Goldfinger. Se videoen 'Sådan flyder narko og penge gennem København' herunder:


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik