Københavns længe ventede fjernbusterminal står snart færdigbygget – men kan først bruges i 2024

En forsinkelse på det system, der skal styre trafik og passagerinfo skyder den forventede ibrugtagelse af den kommende fjernbusterminal med næsten et år.

Busrejsende og cyklister må leve med de kaotiske og længe udskældte forhold ved den nuværende holdeplads for fjernbusser ved DGI-Byen langs Ingerslevsgade i København endnu et år.

For nok står den længe imødesete opgradering i form af en spritny og moderne fjernbusterminal næsten færdigbygget ved Dybbølsbro, men ibrugtagelsen af denne bliver nu godt et år forsinket.

Vejdirektoratet oplyser til TV 2 Kosmopol, at fjernbusterminalen – der nu har fået navnet Københavns Busterminal – først bliver klar til at tage imod busser fra forsommeren 2024, og ikke fra sommeren i år, som det ellers hidtil har været annonceret.

Det skyldes ifølge Vejdirektoratet en forsinkelse på det styresystem, der skal levere trafikstyring og passagerinformation.

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen.)

Københavns Busterminal

 • Den centrale busterminal anlægges ved Dybbølsbro og samler de mange fjernbusser, der hver dag kører ind og ud af København.

 • Her skal den betjene de de cirka 1,4 millioner årlige fjernbuspassagerer.

 • Projektet er efter budgetskred nu oppe på en pris på 146 millioner kroner - og står nu til at blive 15,1 millioner kroner dyrere.

 • Staten bidrager med 20 millioner kroner, mens Københavns Kommunes andel er 126 millioner kroner - indtil videre.

 • Københavns Busterminal blev vedtaget i 2020 og skulle efter første udbudsrunde stå klar i foråret 2023. Dette blev siden til sommeren 2023, indtil ITS-forsinkelsen skød tidslinjen, så ibrugtagelse nu er forsommeren 2024.

 • Her skal terminalen på et hverdagsdøgn kunne servicere cirka 195 busser.

 • Der anlægges 15 busholdepladser, hvoraf 12 er til 15-meter busser og tre er til 18-meter busser.

 • Hertil etableres taxaholdepladser, Kys & Kør-zone og op til 200 cykelparkeringspladser.

 • Der etableres elevator til Dybbølsbro samt handicapparkeringspladser.

 • Der opsættes tydelig wayfinding og trafikinformation på terminalområdet

 • Ved terminalbygningen bliver der ventefaciliteter, toilet og mulighed for en kiosk.

To mislykkedes udbud

I Dansk PersonTransport, der er en brancheforening for bus- og taxivognmænd i Danmark, ærgrer sektorchef Lasse Repsholt sig over forsinkelsen.

- Vi er kede af, at vi ikke kan tage terminalen i brug nu her med de forsinkelser, der er blevet skitseret for os, siger han til TV 2 Kosmopol.

Forsinkelsen bunder i mislykkedes udbud. Der er nemlig ingen leverandører af styresystemet – i fagsprog ITS (intelligent transportsystem) – der har vist interesse ved de første to udbudsrunder.

Nu har Vejdirektoratet så åbnet en tredje udbudsrunde i håb om at skaffe nødvendige system, så busser og passagerer kan indtage fjernbusterminalen.

Vejdirektoratet har ansvaret for opførelsen af Københavns nye busterminal på vegne af Københavns Kommune. De har ikke haft mulighed for at stille op til interview.

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Lasse Repsholt, der er sketorchef i busselskabernes brancheforening, Dansk PersonTransport, argumenterer for, at busterminalen godt kan tages i brug, før det omtalte trafikstyresystem er implementeret.
Lasse Repsholt, der er sketorchef i busselskabernes brancheforening, Dansk PersonTransport, argumenterer for, at busterminalen godt kan tages i brug, før det omtalte trafikstyresystem er implementeret.
Foto: Emil Linnemann/TV 2 Kosmopol

Brancheforening håber på tidlig ibrugtagelse

Dermed risikerer resultatet at blive en færdigopført busterminal uden infotavler og trafikafviklingssytem, der så skal stå gabende tom et helt år, før busser og passagerer kan benytte den.

Et sådant scenarie står busselskabernes brancheforening uforstående over for.

- Det, vi faktisk har et ønske om i branchen, er at se på, om vi ikke alligevel kan tage denne her terminal i brug allerede til sommer, når den står klar, og så lade IT-styringen følge senere, siger Lasse Repsholt fra Dansk PersonTransport.

Men dette ønske går stik mod en anbefaling fra Vejdirektoratet og det offentlige trafikselskab Movia.

Over for Københavns Kommune – der ejer terminalen og finansieret størstedelen af den – anbefaler de to parter, at man venter med at tage terminalen i brug, før styresystemerne er på plads. Det sker med argumentet, at prisen for det samlede projekt derved holdes lavere, og at anlægget hurtigere vil kunne stå helt færdigt.

Selve byggeriet at fjernbusterminalens fysiske rammer skrider fremad, og stationen vil for det utrænede øje se færdigbygget ud til sommer.
Selve byggeriet at fjernbusterminalens fysiske rammer skrider fremad, og stationen vil for det utrænede øje se færdigbygget ud til sommer.
Foto: Emil Linnemann/TV 2 Kosmopol

Netop Københavns Kommune oplyser til TV 2 Kosmopol, at forsinkelsen vil betyde en merudgift, som skal bevilliges, før byggeprojektet kan afsluttes helt. 

Og for at holde denne lav, vil de efterkomme anbefalingen fra Vejdirektoratet.

- Økonomiforvaltningen er meget opmærksom på de uhensigtsmæssige forhold for buspassagererne og busoperatørerne i særligt Ingerslevsgade, men har ud fra en samlet vurdering besluttet at følge anbefalingerne. Vejdirektoratet er nu i gang med at gennemføre dette, skriver Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune i en skriftlig udtalelse til TV 2 Kosmopol.

Alligevel håber busselskabernes brancheforening at kunne få lov at tage den nye busterminal i brug tidligere.

- Vi var jo enige om, at det skulle være state-of-the-art, så styresystemet er en central del af busterminalen. Men omvendt er der tale om et år, hvor vi godt kan operere uden (styresystemet, red.) og vil kunne levere en meget bedre service til passagererne end den ved Ingerslevsgade. Og det er det, vi gerne vil have dialog om, siger Lasse Repsholt fra Dansk PersonTransport.

Hvis den ellers en dag bliver færdig, skal Københavns Busterminal se nogenlunde sådan her ud.
Hvis den ellers en dag bliver færdig, skal Københavns Busterminal se nogenlunde sådan her ud.
Foto: Arkitema Architects

Budget kørt af sporet

Københavns Busterminal var oprindeligt budgetteret til at koste 80,2 millioner kroner.

Terminalen blev vedtaget i en finansieringsmodel, hvor 20 millioner kroner fra staten, og 60,2 millioner kroner kom fra Københavns Kommune. Ydermere skulle 20 millioner kroner indhentes over en årrække via forhøjet brugerbetaling fra busoperatørerne.

Det budget viste sig dog ikke at holde. 

I forbindelse med udbudsrunder i 2022 viste det sig, at der var behov for at revidere budgettet, skrev TV 2 Kosmopol dengang.

I juni 2022 blev en ekstrabevilling på 29 millioner kroner godkendt i Københavns Borgerrepræsentation, og her hed det sig, at busterminalen nu var budgetteret til at koste 146 millioner kroner.

Finansieringsmodellen blev præsenteret som 20 millioner kroner fra staten og 126 millioner kroner fra Københavns Kommune, hvoraf 86 millioner kroner indhentes over 15 år via brugerbetaling fra busoperatørerne.

I et notat til Økonomiudvalget oplyser Københavns Kommune, at den yderligere forsinkelse på trafikstyresystemet på busterminalen resulterer i et bevillingsbehov på yderligere  15,1 millioner kroner, som skal vedtages politisk.

Det betyder, at fjernbusterminalen i så fald vil nå en pris på lidt over 161 millioner kroner.

Og så kræver det ikke en doktorgrad i matematik at regne ud, at terminalen vil være dobbelt så dyr som oprindeligt proklameret.

Spørg Os - Afstemning

_