Risikerer stor bøde: Nu er det ulovligt at opholde sig på Islands Brygge

Fra lørdag kl. 21.00 bliver det midlertidigt forbudt at opholde sig ved havnefronten på Islands Brygge i København.

Politiet har truet længe med det. Nu skete det. 

For at forhindre spredning af covid19-virus har Københavns Politi lørdag udstedt et midlertidigt opholdsforbud i et område ved havnefronten på Islands Brygge.  

Det vil sige, at det er blevet ulovligt at opholde sig i området fra den 25. april 2020 kl.  21.00 til den 1. maj 2020 kl. 23.59.

Og hvis politiet finder det nødvendigt, kan perioden kan dog forlænges.

- I går kom vi med en advarsel om, at vi ville tage skrappere værktøjer i brug, hvis borgere ikke overholder myndighedernes anvisninger og holder afstand. Den advarsel var der flere borgere, der opholdt sig på Islands Brygge, som ikke tog alvorligt. Derfor etablerer vi nu et opholdsforbud i området, siger politidirektør Anne Tønnes i en pressemeddelelse. 

Baggrunden for opholdsforbuddet er, at Københavns Politi siden 20. april har konstateret en generel stigende tilstrømning af borgere til Islands Brygge, og at disse borgere har taget ophold i området på en sådan måde og i et antal, som politiet skønner, er i strid med sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger vedrørende smittefaren fra covid-19.

Den adfærd fortsatte fredag aften efter, at politiet havde opsat advarselsskilte på Islands Brygge og to andre hotspots

Opholdsforbuddet betyder, at der ikke må tages ophold i det pågældende område.

Almindelig færden som gå- og løbeture, hundeluftning etc. i det område, hvor opholdsforbuddet gælder, er dog fortsat tilladt.

Politiet har nu opsat forbudsskilte i området. 

Hvis forbuddet ikke overholdes, kan politiet udstede en bøde på 2.500 kr.

Københavns Politi vil i de kommende dage have en markant øget tilstedeværelse på Islands Brygge, ligesom vi også vil være mere synligt til stede på andre af de områder, hvor vi har erfaring for, at mange borgere søger hen. 

Det er i område inden for den røde linie forbudt at opholde sig. 
Det er i område inden for den røde linie forbudt at opholde sig. 
Foto: Københavns Politi

Fakta om opholdsforbuddet:

Opholdsforbuddet er udstedt i medfør af § 10 i bekendtgørelse nr. 445 af 19. april 2020 om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.

§ 10. Politiet kan nedlægge forbud mod ophold på et bestemt sted, hvortil der er almindelig adgang, jf. dog §§ 12 og 13, hvis det efter politiets skøn er nødvendigt for at forhindre fare for smitte med covid-19 det pågældende sted, og reglerne i kapitel 1 og 2, herunder adgangen efter § 2 til at meddele personer påbud om at forlade stedet, skønnes ikke at være tilstrækkelige til at forhindre smittefaren. Politiet skal ved skønsudøvelsen tage hensyn til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger vedrørende smittefaren fra covid-19.
Stk. 2. Forbud efter stk. 1 meddeles for en periode på indtil 7 dage. Perioden kan forlænges, hvis betingelserne for nedlæggelse af forbud fortsat er opfyldt.
Stk. 3. Forbud efter stk. 1 omfatter ikke almindelig færden det pågældende sted.
Stk. 4. Politiet skal ved skiltning på det sted, der er omfattet af et forbud efter stk. 1, gøre opmærksom på forbuddet. Forbuddet skal endvidere fremgå af www.politi.dk.
Stk. 5. Politiet kan anvende den fornødne magt i overensstemmelse med lov om politiets virksomhed for at sikre, at forbud efter stk. 1 overholdes.

 

Spørg Os - Afstemning

_