Kommentator om ministers Lynetteholm-udmelding: "Det kan hun ikke slippe afsted med"

Transportminister Trine Bramsen (S) forventer ikke mere dumping af slam i forbindelse med Lynetteholm-projektet. Men ifølge politisk kommentator Hans Engell skubber hun blot problemet.

Det er ikke mange rosende ord, politisk kommentator Hans Engell sender i retning af transportminister Trine Bramsen (S), efter hun mandag aften sagde, at hun ikke forventer mere dumping af slam i forbindelse med Lynetteholm-projektet.

For hvad vil ministeren så gøre, med de mange kubikmeter slam, der skal graves op af Københavns Havn i forbindelse med anlægningen af Københavns nye bydel? 

Det står ifølge Engell ganske uklart.

quote Det her er jo ikke en lille sag. Det er mange tons af noget forbandet skidt, der skal deponeres.

Hans Engell, politisk kommentator

Ubesvarede spørgsmål

- Hun (Trine Bramsen red.) har aldrig talt tydeligt om alternativer for deponeringen. Det kan hun ikke slippe afsted med. De andre partier må forlange at få svar, siger Hans Engell til TV 2 Lorry og fortsætter:

- Det her er jo ikke en lille sag. Det er mange tons af noget forbandet skidt, der skal deponeres. Og jeg vil gerne se, hvilke kommuner i nærheden af København, der vil lægge depot til det her. Det bør jo nok være København selv, men hvor har de plads til det?

TV 2 Lorry har onsdag formiddag forsøgt at få et interview med transportministeren, men har blot fået følgende skriftlige svar:

- Jeg er selvsagt meget opmærksom på de bekymringer, der er rejst omkring Lynetteholm, hvorfor jeg allerede har bedt om, at klapning stoppes. Desuden har jeg indkaldt forligspartierne til en drøftelse af yderligere initiativer, der kan adressere den kritik, der er rejst.

"Skubber problemet"

I alt skal der - ifølge planerne - dumpes 2,3 millioner kubikmeter slam i Køge Bugt i forbindelse med anlæggelsen af halvøen Lynetteholm. Det svarer til 70.000 fyldte skibscontainere.

Dumpningen af slam sker kun i de mørke måneder, hvor den gør mindst skade på havmiljøet, så der sejler ikke skibe lastet med havbunden fra Nordhavn før til efteråret igen.

Til trods for det mener Hans Engell, at transportministeren lige nu bare "skubber problemet".

Derfor besluttede politikerne at bygge

 • Lynetteholm er en vision om en ny bydel i København anlagt på en kunstig ø ud mod Øresund i Københavns Havn i området nord for Refshaleøen og syd for Nordhavn.


 • Lynetteholm skal blive en bydel på 2,8 kvadratkilometer med 35.000 indbyggere. Øen skal tilsluttes metroen og være bindeled i en østlig ringvej rundt om København.


 • Samtidig anlægges Lynetteholm som kystsikringsprojekt, der som en dæmning skal beskytte København mod fremtidige stormfloder.


 • Endelig er det planen, at projekt Lynetteholm skal være det sted, hvor overskudsjord fra eksempelvis metrobyggeri i fremtiden skal deponeres.


Kilder: TV 2 Lorry og By & Havn

Desuden mener han også, at der er tale om en klar indrømmelse.

- Man kan godt kalde det en indrømmelse. For når de hele tiden har holdt fast ved, at der intet miljømæssigt problem er ved det her (dumpingen af slam red.), hvorfor fortsætter man så ikke? 

Gentagende kritik

Byggeprojektet har været genstand for løbende kritik. Særligt i den seneste periode, hvor DR blandt andet har skrevet, at projektets miljøvurdering er baseret på en 40 år gammel artikel fra USA.

På grund af den tiltagende kritik har ministeren tirsdag indkaldt de resterende partier i forligskredsen til at drøfte kritikpunkterne ved projektet torsdag den 12. maj.

I den forbindelse udtalte Trine Bramsen til Ritzau, at "der er kritikpunkter, som bliver ved med at blive rejst":

- Det handler blandt andet om borgerinddragelsen i projektet, og så er der forskellige miljøaspekter, hvor det ville være ansvarligt at tage en diskussion, lød det endvidere fra Trine Bramsen.

Ministre i samråd

Onsdag er transportministeren sammen med miljøminister Lea Wermelin (S) kaldt i samråd om netop Lynetteholm. 

Transportudvalget har spurgt, om ministrene mener, at de har levet op til ministeransvarlighedslovens krav om aktiv oplysningspligt og om at afstå fra vildledende fortielser i forhold til sager, som ministre selv fremlægger i Folketinget i forbindelse med lovgivningsprocessen for lov om anlæg af Lynetteholmen.

Derudover skal samrådet også handle om den manglende oversendelse til Folketinget af et centralt brev fra den svenske miljøminister.


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik