Oversigt

Seneste nyt

Lorterenden og Guldkysten kan være sundhedsfarlige: Nu går borgmestre ind i sagen

Guldkysten og Lorterenden.

Rettelse
Clock25. jan 2023, kl. 17:54
Tidligere fremgik det ikke, hvor områderne Lorterenden og Guldkysten ligger i Københavns Sydhavn. Det er nu præciseret.

To områder i den Københavnske Sydhavn der ifølge tre borgmestre i København står over for forandringer i fremtiden.

De tre borgmestre har i hvert fald inviteret beboere og lokalområdet til en åben dialog om områdernes fremtid.

Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Det er overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S), teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) og socialborgmester Karina Vestergård Madsen (EL), der inviterer til borgermøde – et borgermøde, der har til formål at beboere og lokalmiljøet selv får lov til at præge områdets fremtid.

Ifølge overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) er der i områderne i den Københavnske Sydhavn en helt særlig stemning og kvalitet, men på trods af det, skal der ske forandringer.

- Vi vil gøre, hvad vi kan for at bevare det positive, men der kommer til at ske forandringer. Området er bygget på en tidligere losseplads, jorden er forurenet, og det kan være sundhedsskadeligt at bo der, siger Sophie Hæstorp Andersen i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Flere beboere har ikke adgang til vand, varme og el. Og der er ikke styr på spildevandet. Derfor starter vi nu en dialog med beboere og lokalområde om, hvordan Guldkysten og Lorterenden skal udvikles.

Områderne kaldet Lorterenden og Guldkysten er uregulerede klondike-områder syd for Haveforeningen Musikbyen mellem Sydhavnstippen og Valbyparken.

Beboelse kan være sundhedsskadeligt 

Ifølge Københavns Kommune skal der på sigt udvikles konkrete løsninger for området med det mål, at flest muligt af de nuværende beboere, der ønsker det, kan blive boende i området, og mest muligt af områdets unikke egenart kan bevares.

Teknik- og miljøborgmester, Line Barfod (EL), mener også, at borgerinddragelsen er vigtig i denne sag.

- Jeg er generelt meget optaget af borgerinddragelse, og i dette tilfælde er det ekstra vigtigt, så vi kan skabe en udvikling, der kan værne om et selvgroet område med stor rummelighed. Samtidig er det afgørende, at vi sikrer ordentlige boliger, som man ikke bliver syg af, og hvor man ikke forurener miljøet, siger Line Barfod i pressemeddelelsen.

Københavns Kommune har de seneste år foretaget en række forskellige undersøgelser af området – eksempelvis af forurening.

Undersøgelserne viser blandt andet, at beboelse i området kan være sundhedsskadeligt, og at der kan være sket forurening af havnen og den omkringliggende natur.

Derudover er der boliger, som er opført ulovligt i området.

Socialborgmester Karina Vestergård Madsen (EL) understreger også, at nogle af dem, der har valgt at bosætte sig i Guldkysten og Lorterenden, er socialt udsatte.

- Mit fokus er at hjælpe dem med at finde de bedste løsninger – både mens udviklingen er i gang og bagefter. Derfor håber jeg også, at mange beboere vil give deres mening til kende og deltage i dialogen, så vi sikrer, at der også i fremtiden er plads til områdets rummelighed og egenart, siger Karina Vestergård Madsen i pressemeddelelsen.

Borgermødet afholdes i den anden uge af februar, og det er forventningen, at den første dialog vil vare frem til efteråret.

Herefter skal der ses på konkrete løsninger, og der skal afsættes penge i kommunens budget.

Københavns Kommune vurderer, at der bor cirka 40 personer i Lorterenden og cirka 20 personer på Guldkysten fast om vinteren og omkring 60 personer om sommeren.