Naboerne kæmper imod: Familier står til udsmidning efter Paludan-demo

Den 4. august går en gruppe beboere fra fsb Blågården til ekstraordinært afdelingsmøde i et forsøg på at forhindre, at tre familier smides ud af boligselskabet.


Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Palmesøndag 2019 blev en af den slags dage, hvor Nørrebro levede op til sit ry for at være en urolig og letantændelig bydel.

Ilden blev tændt, da lederen af Stram Kurs, Rasmus Paludan, forsøgte at gennemføre en af sine berygtede antimuslimske demonstrationer i Nørrebros hjerte - på Blågårds Plads.

For der gik ikke mange minutter af partilederens demonstration, før lokale beboere følte sig så provokeret, at de gik til modangreb.

Politiet greb ind for at beskytte ham, og derefter udviklede situationen sig til gadekampe, ildspåsættelser og voldsomme optøjer. Flere blev efterfølgende idømt ubetingede domme - blandt andet for vold mod politiet - og her startede så den sag, der endnu ikke er afsluttet. 

For flere af de dømtes familier blev opsagt fra deres lejemål, og nu kæmper nogle af familiernes naboer for, at opsigelserne skal kaldes tilbage.

Paragraf 90

De har derfor fået indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde i fsb Blågården, som er den boligafdeling, hvorfra tre børnefamilier er blevet opsagt fra deres lejligheder.

Boligselskabet fsb har brugt paragraf 90 i almenlejeloven.

quote I loven står der, at udlejeren kan hæve aftalen. Der står altså ikke, at udlejeren skal hæve aftalen.

Jette Møller, Nørrebro-beboer

Den siger at selskabet kan opsige beboere i bestemte situationer - og at opsigelsen også kan omfatte deres familier. Det gælder når:

"Lejeren eller medlemmer af lejerens husstand er idømt en ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter for overtrædelse af §§ 119, 119 b, 134 a, 180, 181, 192 a, 216, 237 eller 244-246, § 252, stk. 1, §§ 260, 266, 276 a, 281 eller 288 eller § 291, stk. 2, i straffeloven eller i medfør af § 3 i lov om euforiserende stoffer for at have besiddet euforiserende stoffer med henblik på videreoverdragelse, og når overtrædelsen er begået inden for 1 km fra den ejendom, hvor lejemålet er beliggende."

- I loven står der, at udlejeren kan hæve aftalen. Der står altså ikke, at udlejeren skal hæve aftalen. Fsb har foretaget en administrativ afgørelse. De har end ikke kigget på sagerne. Vi vil gerne have, at beboerne stemmer for, at opsigelserne skal trækkes tilbage, lyder det fra Jette Møller, der er beboer i området.

Aldrig straffet for noget

Hun bor ikke selv i fsb Blågården, men i en naboejendom, og hun kender flere af de implicerede. Blandt andet har hun været natteravn sammen med flere af dem. Hun understreger, at de dømte ikke før har været dømt og siger samtidig, at de 16 familiemedlemmer, der smides ud - alene fordi de er i familie med de dømte - aldrig har været straffet for noget.

- Der er sågar ni unge piger blandt dem, der skal smides ud, fortæller hun.

Fsb er Københavns største almene boligorganisation og ejer cirka 13.000 familie, ungdoms- og ældreboliger i hovedstaden. De bekræfter det ekstraordinære afdelingsmøde den 4. august - og at temaet er udsættelse af familier i Blågården.

- Det er beboernes demokratiske ret, at der holdes et sådan møde, så længe det sker efter almenboliglovens regler og de formalia, der er i den forbindelse.

- Det hjælper vi dem selvfølgelig med, forklarer Helle Sinding-Jensen, der er udviklings- og kommunikationschef i fsb i en mail til TV 2 Lorry.

Fsb: Endelig afgørelse ligger hos domstolene

Hun skriver videre, at selskabet holder sig til lovgivningen i sagen og nævner, at lovgivningen  kræver, at selskabet skal sikre god ro og orden og skabe tryghed for alle beboere i deres boligområder. 

quote Beslutningerne på mødet er i hvert fald en meningstilkendegivelse over for Regering og Folketing

Helle Sinding-Jensen, udviklings- og kommunikationschef, fsb

- Det ansvar har Boligministeriet indskærpet over for os, og det skal vi leve op til. Vi følger kort sagt de love, som vi er underlagt, skriver hun og forholder sig dermed ikke til, at lovgivningen siger, at selskabet kan opsige beboere - ikke at det skal.

Til gengæld understreger hun, at den endelige afgørelse ligger hos domstolene.

- Det er op til domstolene at vurdere, om ophævelsen af et lejemål er berettiget – medmindre beboerne selv vælger at flytte. Hvad der sker på mødet, må vi se. Det vil stadig være domstolene, der skal beslutte om ophævelsen af et lejemål er berettiget. Men beslutningerne på mødet er i hvert fald en meningstilkendegivelse over for Regering og Folketing, lyder det fra Helle Sinding-Jensen.

Det ekstraordinære afdelingsmøde er kun for beboerne i fsb Blågården og afvikles på Scandic Falkoner Hotel på Frederiksberg 4. august.

Jette Møller kæmper for de familier, der er ved at blive sat ud og mener, at boligselskabet har foretaget en rent administrativ afgørelse uden at sætte sig ind i sagen.
Jette Møller kæmper for de familier, der er ved at blive sat ud og mener, at boligselskabet har foretaget en rent administrativ afgørelse uden at sætte sig ind i sagen.
Foto: Naderah Parawani

Du har læst en artikel fra TV 2 KosmopolSpørg Os - Afstemning

_


Vis mere
Sjællands Universitetshospital

Egen stue med udsigt – første etape af Region Sjællands supersygehus er klar

Sådan skal du affaldssortere

Københavnerne dumper:
Disse ting må du aldrig smide ud

Vis mere