Nattelivsplan skaber igen debat: Syltes 549 høringssvar?

Forud for onsdagens møde i Kultur- og Fritidsudvalget om den meget omdiskuterede Nattelivsplan er der stor uenighed blandt partierne, om hvordan man skal håndtere de 549 indkomne høringssvar.

Mere end 500 høringssvar om Nattelivsplanen 2021 risikerer at være spildte, hvis Kultur- og Fritidsudvalget onsdag godkender forvaltningens indstilling om at henvise høringssvarene til et såkaldt partnerskab.

Så kras er kritikken fra Enhedslistens gruppeformand i borgerrepræsentationen på Københavns Rådhus.

- Det er respektløst overfor de mange borgere, virksomheder og brancheorganisationer, der har indsendt høringssvar at henvise dem til et endnu ikke nedsat partnerskab, hvor der ikke reelt skal tages politisk stilling til dem, siger Karina Vestergaard Madsen til TV 2 Lorry.

Planen for det københavnske natteliv har mildest talt været omdiskuteret, og flere af nattelivets aktører har budt ind med argumenter for og imod alt fra færre udeserveringer og natbevillinger, forbud mod salg af alkohol i detailbutikker efter et bestemt tidspunkt, et ordenskorps med magtbeføjelser, og at man hæver aldersgrænsen for køb af alkohol. 

Det er Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen, der står bag indstillingen om at sende høringssvarene over i et partnerskab. 

Hvordan partnerskabet kommer til at se ud, og hvem der er med i det, er endnu ikke besluttet, men i et udkast lægges der op til at involvere repræsentanter fra Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, erhvervslivet, beboerne, kulturinstitutioner/nattelivsgæster, detailhandlen og politiet.

quote Vi skylder at tage politisk stilling til høringssvarene

Karina Vestergaard Madsen, Gruppeformand på Borgerrepræsentationen, (Ø)

Enhedslisten kalder det "en rigtig god idé" at oprette et partnerskab, der kan arbejde sammen om konkrete løsninger, forslag og initiativer. Men det er politikernes opgave at forholde sig til de over 550 høringsvar, som er indkommet - ikke partnerskabet.

- Vi vil ikke være med til at kortslutte den demokratiske proces om et emne, der er så vigtigt for så mange københavnere. Vi skylder at tage politisk stilling til høringssvarene for at se, om der er noget, vi skal have indarbejdet i Nattelivsplanen, lyder det fra Karina Vestergaard Madsen.

Radikale: Det er misforstået

TV 2 Lorry har talt med flere af medlemmerne af Kultur- og Fritidsudvalget forud for onsdagens møde om Nattelivsplanen. Både Alternativet og Radikale Venstre har i sinde at stemme for forvaltningens indstilling om at sende høringssvarene over i et partnerskab.

- Jeg læser det sådan, at vi selvfølgelig skal behandle høringssvarene politisk, men de skal også behandles i partnerskabet, siger Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å) til TV 2 Lorry.

Hun bakkes op af Radikale Venstres Christopher Røhl Andersen:

- Vi ser det ikke som et punktum, men tværtimod som et kolon. Vi skal tage de høringssvar seriøst og drøfte dem. Den del af de høringssvar, der skal skrives ind i handlingsplanen, de skal behandles politisk.

quote Hvis det var mig, der havde skrevet et høringssvar, så ville jeg føle, det kørte lidt i ring, når jeg selv skulle tage stilling til dem

Karina Bergmann, Medlem af Kultur- og fritidsudvalget, (C)

Men den forklaring køber man ikke hos de Konservative. Her er man enige med Enhedslisten i, at det vil være et nederlag for demokratiet, hvis det besluttes at sende høringssvarene videre i systemet.

- Det er det, der ligger i konceptet med høringssvar. Man skriver direkte til politikerne og ikke til et nedsat udvalg. Hvis det var mig, der havde skrevet et høringssvar, så ville jeg føle, det kørte lidt i ring, når jeg selv skulle tage stilling til dem, lyder det fra Karina Bergmann til TV 2 Lorry.

Hos Radikale Venstre mener man, at Enhedslisten og De Konservative har misforstået indstillingen.

- Jeg mener ikke, de har forstået, hvad planen er, og så er jeg bange for, at vi er i gang med at stoppe implementering (af Nattelivsplanen, red.). Det kommer til at tage langt tid at tage stilling til de enkelte høringssvar, hvis de skal frem og tilbage mellem forvaltningen, siger Christopher Røhl Andersen.

quote Det lyder lidt som om, at De Radikale ikke tør tage debatten her op til kommunalvalget

Karina Vestergaard Madsen, Gruppeformand på Borgerrepræsentationen, (Ø)

Debat venter forude

Men det argument er ikke holdbart, mener Karina Bergmann Fra De Konservative.

-  Vi er professionelle, og det er de også i forvaltningen. Det er ikke første gang, de behandler mange høringssvar. Det er hurtigst at behandle det politisk. Man kan ikke sende høringssvar over i et partnerskab, som ikke er nedsat endnu, og som i øvrigt også er dybt uenige, siger Karina Bergman.

Heller ikke hos Enhedslisten køber man argumentet.

- Det lyder lidt som om, at De Radikale ikke tør tage debatten her op til kommunalvalget, konstaterer Karina Vestergaard Madsen.

Dermed er der lagt i kakkelovnen til onsdagens møde i Kultur- og Fritidsudvalget, hvor alle involverede dog understreger, at de forventer en politisk drøftelse af forvaltningernes indstilling, inden der tages en endelig beslutning.

_

_


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik