Ni københavnske bydele frygter, at vold og hashsalg breder sig, hvis Pusher Street lukkes

Pusher Street skal lukkes, hvis det står til både justitsministeren, overborgmesteren og for første gang et enigt Christiania. Ni lokaludvalgsforpersoner bakker op - men frygter for konsekvenserne.

En lukning af Pusher Street - og dermed stofsalget på Christiania - vil ikke være uden konsekvenser for det øvrige København.

Sådan lyder det samstemmende fra lokaludvalgsforpersoner i de københavnske bydele til TV 2 Kosmopol tirsdag.

Her udtaler formændene fra lokaludvalgene, at de bakker op om christianitternes, overborgmesterens og justitsministerens ønske om at lukke Pusher Street én gang for alle, men nogle udtrykker samtidig bekymring for, at hashsalget og de voldelige bander, der kontrollerer markedet, kan sprede sig til flere bydele.

- Det bekymrer mig. For kommunen har nedtrappet vores sociale indsatser og gadeplansindsatser i vores bydel, så det vil give os nogle helt nye problemer. Det gælder både hashhandlen, som gør borgerne utrygge, men det er også voldskriminaliteten, som følger med, så længe hashen ikke legaliseres, siger forperson fra Amager Vest Lokaludvalg, Kresten Thomsen (SF), som frygter at et spredt hashmarked kan åbne op for en helt ny gruppe købere:


- Lige nu oplever vi særligt i Ørestad, at der er sociale problemer. Mange unge keder sig, fordi der ikke er noget, de kan foretage sig.

- Det kan være en farlig cocktail (hvis hashmarkedet spredes, red.). Det samme gælder på Islands Brygge, hvor havneparken tiltrækker et stort antal unge, siger han.

Herunder kan du se, hvordan de forskellige lokaludvalg forholder sig til nyheden om, at christianitterne med hjælp fra kommune og Christiansborg vil lukke Pusher Street.

TV 2 Kosmopol har rakt ud til alle 12 lokaludvalg, men det er ikke lykkes at få en kommentar fra alle før udgivelsen af denne artikel.

Kresten Thomsen, formand i Amager Vest Lokaludvalg

Hvad tænker du om, at både justitsministeren, overborgmesteren og christianitterne selv vil lukke Pusher Street?

- Jeg kan ikke forestille mig, at nogen har noget imod, at Pusher Street lukkes. Det er nødvendigt for christianitterne – de kan ikke blive ved med at leve med det her.

Tror du, at det får konsekvenser for andre bydele, hvis Pusher Street lukkes, og bekymrer det jer?

- Ja, det er der ingen tvivl om. Hashhandlen vil brede sig ud over byen, og også ind i vores bydel.

- Det bekymrer mig. For kommunen har nedtrappet vores sociale indsatser og gadeplansindsatser i vores bydel, så det vil give os nogle helt nye problemer. Det gælder både hashhandlen, som gør borgerne utrygge, men det er også voldskriminaliteten, som følger med, så længe hashen ikke legaliseres.

Har I nogle særlige steder, som er ekstra udsatte i forhold til hashsalg i jeres bydel?

- Vi har tidligere haft en omfattende handel med hash og stoffer i Urbanplanen. Og det er jeg helt overbevist om, vil ske igen. Og så har vi potentielt nye interessante markeder i Ørestad og Islands Brygge.

- Lige nu oplever særligt i Ørestad, at der er sociale problemer nu. Mange unge keder sig, fordi der ikke er noget, de kan foretage sig. Alt andet lige er der flere penge derude sammenlignet med Urbanplanen, og det kan være en farlig cocktail. Det samme gælder Islands Brygge, hvor havneparken tiltrækker et stort antal unge. Og det skulle da være mærkeligt, hvis der ikke også blev hashhandel der, hvis Pusher Street lukkes.

Hvad er den bedste løsning på problemet?

- Efter at have fulgt politiets forgæves forsøg på at komme hashhandlen til livs uden at komme nogle steder med det, så tror jeg, at der ikke er nogen vej uden om at legalisere hashen.

Susanne Møller, forperson og Lasse Rossen, næstforperson i Amager Øst Lokaludvalg

Hvad tænker I om, at både justitsministeren, overborgmesteren og christianitterne selv vil lukke Pusher Street?

- Vi synes, det er godt, at de nu alle vil gøre noget for at fjerne Pusher Street. Det er godt, at de planlægger det grundigt, så det kan blive en ændring, der virker og ikke bare flytter problemerne.

Tror I, at det får konsekvenser for andre bydele, hvis Pusher Street lukkes, og bekymrer det jer?

- Det er selvfølgelig bekymrende, hvis problemerne flytter ud i andre bydele. I Amager Øst Lokaludvalg har vi fokus på problematikken, som vi blandt andet beskriver i vores sociale bydelsplan.

- Vi mener, det er vigtigt, at man arbejder med forebyggelse og opfordrer til at støtte sociale fællesskaber og godt naboskab i alle boligområder.

Har I nogle særlige steder, som er ekstra udsatte i forhold til hashsalg i jeres bydel?

- Vi kan ikke nævne nogen specifikke steder, som er ekstra udsatte. Der har politiet nok mere fingeren på pulsen i forhold til hvilke steder, der sælges hash.

Dan Kreutzfeldt, næstformand i Bispebjerg Lokaludvalg

Hvad tænker du om, at både justitsministeren, overborgmesteren og christianitterne selv vil lukke Pusher Street?

- Det er naturligt, at christianitterne reagerer på volden i deres nabolag, og det er helt det i orden, at man forsøger at lukke et illegalt hash- og stofsalg ned.

Tror du, at det får konsekvenser for andre bydele, hvis Pusher Street lukkes, og bekymrer det jer?

- Det er en bekymring i Bispebjerg Lokaludvalg, at volden kan sprede sig til vores del af byen.

- Sidste gang det skete, blev Nordvest/Bispebjerg hårdt ramt af skudepisoder flere steder i bydelen. Derfor håber Bispebjerg Lokaludvalg, at der er opmærksomhed på de følgeeffekter, som en lukning af Christiania kan have i vores del af byen, så vi både undgår, at unge går ind i bandemiljøet og at der opstår den samme grad af utryghed som under bandekonflikten.  

Har du nogle særlige steder, som er ekstra udsatte i forhold til hashsalg i jeres bydel?

- Nej, vi har ikke nogle særlige steder i fokus pt.

Christoffer Rosenkrands, forperson for Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Hvad tænker du om, at både justitsministeren, overborgmesteren og christianitterne selv vil lukke Pusher Street?

- Det er en god idé. Jeg betragter ikke Christiania som en særlig bydel – men som en bydel som alle andre i København.

- Så havde det været ethvert andet sted end på Christiania, så havde man rykket ud og gjort noget ved det. Jeg synes, at vi skal gøre noget ved det og tage det alvorligt, når nogle mennesker siger, at det simpelthen er gået over gevind.

Tror du, at det får konsekvenser for andre bydele, hvis Pusher Street lukkes, og bekymrer det jer?

- Hashhandlen stopper ikke, selvom Pusher Street lukkes. Der er så mange brugere og så mange penge i det, at det ikke bare stopper. Det vil formentlig flyde ud til de omkringliggende områder – jeg tænker Christianshavn, Indre By og på Amager.

- Man skal ikke tro, at bare fordi man lukker Pusher Street, så holder hashhandlen op. Så hvis man vil lukke Pusher Street, skal man have en tilsvarende politiindsats, som kan dæmme op for, at den enkelte borger ikke kommer til at mærke det. Betyder det mere i skat, kan man spørge? Og ja, det gør det nok.

Har du nogle særlige steder, som er ekstra udsatte i forhold til hashsalg i jeres bydel?

- Vi har også haft problemer med handel. Jeg ved ikke, om det alene var hash, eller om det var narkotika også.

- I løbet af de seneste to år har det været for nedadgående. Og den indsats, vi har været involveret i sammen med politiet, den har virket.

- Hvis vi mener, at det er ulovligt, så er det ulovligt alle steder, og det kommer til at kræve en stor politimæssig indsats at få forfulgt det her alle steder.

- Det har været i alle dele af vores bydel. Og hver gang det bliver lukket ned ét sted, popper det op et andet sted. Så vi har ikke særlige steder, hvor vi tænker, at vi blive særligt udsat.

Hvad tror du er den bedste løsning på problemet?

- Jeg ser gerne, at det kunne købes lovligt, når man har nogle steder, hvor der virkelig tjenes mange penge illegalt– og det gør der på hashhandlen.

- Markedet ville aldrig forsvinde helt, men det kunne måske trække så mange penge ud af det, at vi ikke har de her store bandegrupperinger, som render rundt og slår sig selv og andre ihjel på grund af hashmarkedet. Jeg tror, at man skal gå efter pengene. Vi skal forsøge at afkriminalisere for at se, om det virker.

- Det kan også være, at vi skal se på erfaringer fra Holland – har det nedbragt kriminaliteten? Ellers må vi se på Tyskland, hvor man også forsøger det. Vores nabolande gør det, hvorfor skulle vi ikke kunne?

Asbjørn Kaasgaard, formand for Christianshavns Lokaludvalg

Tror du, at det får konsekvenser for andre bydele, hvis Pusher Street lukkes, og bekymrer det jer?

- Det bliver noget skidt, og det vil være en myndighedsopgave at tage sig af det.

- I starten vil hashsalget nok rykke til voldene og metroen, og så vil det nok også rykke videre mod Nørrebro, Vesterbro og Hellerup. 

Hvad tror du er den bedste løsning på problemet?

- Det kan give en tryghed, hvis det ikke længere er banderne, der står for hashsalget. Vi foreslår derfor, at apotekerne kan stå for hashsalget.

- De kriminelle holder nok ikke op med at være i bander af den grund, men hashmarkedet vil blive ved med at eksistere, så længe der er efterspørgsel på den, og på denne måde ville man kunne udkonkurrere de kriminelle.

(Citaterne kommer fra et interview med lokalformanden, som TV 2 Kosmopol bragte mandag)

Mogens Petersen, formand for Nørrebro Lokaludvalg

Hvad tænker du om, at både justitsministeren, overborgmesteren og christianitterne selv vil lukke Pusher Street?

- Så tænker jeg, at det kan jeg godt forstå, at christianitterne siger. Altså fordi det må være et helvede at leve i.

- Fra at have haft et hippie-marked, til at det lige pludselig blev til et dybt, dybt kriminelt marked, som bliver reguleret af folk, som ikke har den samme moral, som alle os andre.

- De bliver nødt til at gøre noget, fordi det er ikke til at holde ud at bo i.

- Men jeg vil se det før, jeg tror det. Altså, de har prøvet på det i rigtig mange år, og det er ikke lukket endnu.

Tror du, at det får konsekvenser for andre bydele, hvis Pusher Street lukkes, og bekymrer det jer?

- Jamen, det gør det. Det vil det jo helt sikkert, fordi salget vil flytte ud, og det vil volden sikkert også. Meget af den vold, som i dag er derude, den flytter jo med ud til der, hvor de så holder til. Og der er Nørrebro jo meget udsat.

- De her bor mange unge mennesker på Nørrebro, og der er mange, som højst sandsynligt ryger (cannabis, red.). Så det kommer herud, og så ryger det ned i nogle af de butikker, der er i forvejen.

- Og det vil sige, at vi får flyttet volden ud i vores gader. Og det giver utryghed hos vores borgere.

Har du nogle særlige steder, som er ekstra udsatte i forhold til hashsalg i jeres bydel?

- Blågårdsgade er jo et sted, hvor LTF (Loyal to Familia, red.) holder til. Så det er jo oplagt sted, at der kan vi igen komme til at opleve skudepisoder. Det har vi jo gjort før.

- Og så er der bare generelt det, når bandemænd bevæger sig rundt i bygningen, så kan de også blive udsat for attentater. Det har vi også oplevet flere gange før.

- Så vi frygter lidt, at vi ryger ind i det en gang igen.

Hvad tror du er den bedste løsning på problemet?

- Legalisering. Jeg kan ikke se andre måder. Nu har vi prøvet det andet i 50 år. Og nu står vi her igen.

- Jeg har været med her i 10-15 år efterhånden, og det er jo det samme hver gang. Det har bare gået et par år mere, og volden er blevet lidt mere kraftig.

Michael Fjeldsøe, formand for Valby Lokaludvalg

Hvad tænker du om, at både justitsministeren, overborgmesteren og christianitterne selv vil lukke Pusher Street?

- Som lokaludvalg har vi ikke nogen holdning til det. Det er ikke noget, vi har diskuteret, og så plejer vi ikke at forholde os til ting, som foregår i andre lokaludvalg.

Tror du, at det får konsekvenser for andre bydele, hvis Pusher Street lukkes, og bekymrer det jer?

- Ja, det er ret åbenlyst.

Allan Marouf, formand for Østerbro Lokaludvalg

Hvad tænker du om, at både justitsministeren, overborgmesteren og christianitterne selv vil lukke Pusher Street?

- Jeg synes, det er en glimrende idé. Det er på tide - bedre sent end aldrig.

Tror du, at det får konsekvenser for andre bydele, hvis Pusher Street lukkes, og bekymrer det jer?

- Jeg frygter, at det flytter hashsalget til andre bydele, men det har jeg ingen faktuel viden om. Det er en rolig bydel her på Østerbro, og vi har ikke det store hashsalg.

- Men jeg bliver også bekymret. For det kan ligeså godt være på Østerbro, at hashsalget flytter hen. Jeg bliver nervøs, når andre kollegaer også udtrykker bekymring. For vi har mange unge mennesker på Østerbro.

- Det har aldrig været noget, vi har snakket om i lokaludvalget.

Har du nogle særlige steder, som er ekstra udsatte i forhold til hashsalg i jeres bydel?

- Jeg tror, at politiet selv har holdt øje omkring Kildevældsparken og Vognmandsmarken, Hans Knudsens Plads og i det område tidligere.

Hvad tror du er den bedste løsning på problemet?

- Jeg kan ikke svare på, om det er at legalisere hashen eller ej – jeg ved ikke, om det løser problemet.

Thomas Egholm, forperson for Vesterbro Lokaludvalg

Hvad tænker du om, at både justitsministeren, overborgmesteren og christianitterne selv vil lukke Pusher Street?

- Jeg forstår godt, at christianitterne er trætte af det. Det er jo ofte, at de oplever mord der, så det kan jeg godt forstå.

Tror du, at det får konsekvenser for andre bydele, hvis Pusher Street lukkes, og bekymrer det jer?

- Vi frygter jo, at vi skal til at døje med bandekonflikter flere steder på Vesterbro. Vi frygter at pladser som Litauns Plads vil blive hjemsted for bander, som det var i 00'erne da Pusher Street også var lukket ned.

- Den gang stod der bandemedlemmer på hvert hjørne af pladsen og der foregik salg på pladsen. Det var enormt utrygt. Blandt andet fordi der også er en skolegård for Oehlenschlægersgades Skole.

Har du nogle særlige steder, som er ekstra udsatte i forhold til hashsalg i jeres bydel?

- Det kunne være steder som Litauns Plads.

Hvad tror du er den bedste løsning på problemet?

- Vi skal finde en ordning, som kommer Christianitterne til gode, men også os andre bydele. Derfor er man nødt til at finde en ordning på det og få styr på tingene.

- Måske man skal se på legalisering.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik