Omdiskuterede udeserveringsregler igen til debat: Politikere vil lukke dele af byen tidligere

Mandag skal Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune igen tage stilling til, hvornår byens udeserveringer skal lukke.

Nattero eller et levende byliv om aftenen er modpolerne i den debat, som længe har fundet sted på Københavns Rådhus om udeservering. 

Med de nuværende regler skal al udeservering i hele byen stoppe ved midnat, men et nyt forslag - med blandt andre SF som afsender - vil ændre reglerne således, at udeserveringen i stedet skal stoppe klokken 22 af hensyn til naboerne.

Forslaget havde i første omgang et smalt flertal, men da Alternativet pludselig skiftede mening, blev forslaget aldrig til virkelighed.

Nu er forslaget så blevet revurderet og genstillet i en form, hvor udeserveringen kun skal stoppe klokken 22 i de tættest beboede områder.

I resten af byen kan den som nu fortsætte til klokken 24.

Forslagets fem punkter

3-årige frem for 1-årige tilladelser. Det skal give forvaltningen bedre mulighed for at sanktionere restauratører, der ikke overholder reglerne. Ved gentagende overtrædelser vil forvaltningen i sidste ende kunne inddrage en tilladelse til udeservering.  

Lokalt differentierede åbningstider: I hovedreglen vil forvaltningen give tilladelse til at have udeservering til kl. 24.00 alle dage. Sådan er det også i dag. Men forvaltningen foreslår at lave differentierede åbningstider søndag til torsdag, så steder, hvor der er mange udeserveringssteder i dag vil skulle lukke allerede kl. 22.00 søndag til torsdag

I andre områder vil der derimod i en forsøgsperiode i sommerhalvåret kunne gives tilladelse til at have udeservering helt til kl. 02.00 – det gælder områder i byen, hvor der ikke er tæt udeservering i dag, hvor der er længere til beboelse, og det sker efter en undersøgelse fra forvaltningen og anbefaling fra lokaludvalgene. I Metropolzonen, Kødbyen og i Nyhavn vil der kunne gives tilladelse til udeservering alle dage til kl. 02.00. Sådan er det også i dag.

Genindførsel af gebyr for udeservering og øget håndhævelse: Det betyder, at restauratøren skal betale for at reservere en del af det offentlige rum til udeservering. Det skal bl.a. finansiere et øget tilsyn med udeserveringer.

Øget fremkommelighed: Det betyder, at det fremover ikke vil være muligt at have udeservering på smalle fortove, det skal sikre, at mennesker med bevægelsesudfordringer og barnevogne kan færdes i byen. Konkret betyder det, at der skal friholdes minimum 0,8 meter til færdsel på fortovene i byen.

Opmærkning: Forvaltningen har kørt et forsøg med tydelig opmærkning af udeserveringsarealet ved restaurationer enkelte steder i byen. Det skulle skabe bevidsthed blandt gæster om, hvor langt man kan trække en stol eller et bord ud på fortovet, så gangarealet ikke blev blokeret. Hvis administrationsgrundlaget

Kilde: Københavns Kommune

Men selvom forslaget ikke gælder hele byen, så møder det stor modstand fra flere brancheforeninger.

- København skal være en levende og fantastisk by at komme til. Den vil fuldstændig blive ødelagt ved det her. Det er en bombe under hele Indre By og handles- og kultursted, Michael Gatten, der er direktør for KBH Commerce & Culture.

- Helt konkret så frygter vi, at det vil skabe en tendens til, at man vil lukke byen ned i yderligere omfang, end man allerede gør med blandt andet bevillinger. Så når vi hører, at man kigger på at lukke Middelalderbyen ned klokken 22, så mener vi, det er en katastrofal udvikling, rådhuset er på vej ind i, siger Jeppe Møller-Herskind, der er kommerciel direktør i Horesta.

- Man skal tage hensyn

Det er hele middelalderbyen og dele af indre Nørrebro, hvor man vil indføre kortere åbningstider for udeservering. 

(Artiklen fortsætter efter kortet.)

Her kan du se et kort over de foreslåede nye lukketider i København.
Foto: Københavns Kommune

- Det er de bydele, der er med til at give København et billede af at være en levende og mangfoldig by, som man nu vil lukke klokken 22, og det mener vi er katastrofalt, lyder det fra Jeppe Møller-Herskind, der er kommerciel direktør i Horesta.

Men spørger man en af politikerne bag forslaget, så er det altså nødvendigt at se på forholdene for udeservering. 

(Artiklen fortsætter under boksen)

Spørg Os - Formular

_


SF's Astrid Aller, der sidder i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har tidligere fortalt til TV 2 Kosmopol, at der skal være plads til alle:

- København skal være en by, hvor vi fortsat har folk der bor lige ved siden af barer, men hvis det skal holde ved, så er vi også nødt til at sørge for, at hvis man har et job, hvor man skal møde tidligt om morgenen, så skal man kunne gå i seng på et fornuftigt tidspunkt i hverdagen.

Men det er et hensyn som brancheorganisationen er parat til at tage.

- Man skal i den grad tage hensyn til beboerne, for København skal i den grad være en by, man kan gå ud og spise i, men også hvor man kan bo i. Det er også derfor vi anbefaler politikerne at kigge konkret og individuelt på de sager, der er, lyder det fra Jeppe Møller-Herskind.

TV 2 Kosmopol har forsøgt at få en kommentar fra Astrid Aller (SF) og Lars Weiss (S), der begge var med til at stille forslaget i første omgang.

Ingen af de to har stillet op til interview.

En rundringning til flere af repræsentanterne i kommunens Teknik- og Miljøudvalg viser, at flere partier finder dele af forslaget problematisk. 

Hvor Konservative på den ene side mener, at forslaget er for slapt - og at alt udeservering burde lukke klokken 22, mener Enhedslisten omvendt, at klokken 22 er for tidligt.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik