Partier siger ja tak til ny pavillon-by for ukrainere - men har indvendinger

De Konservative stiller spørgsmålstegn ved økonomien i ny aftale om pavillon-by, mens Socialdemokratiet hellere ser ukrainere bo med mursten omkring sig.

Det bliver med tøven i stemmen for flere af partierne, når Københavns Borgerrepræsentation torsdag skal tage endelig stilling til et forslag om at bygge en pavillon-by for 330 ukrainske flygtninge på Amager.

Det gælder blandt andet for De Konservative, der stiller spørgsmålstegn ved økonomien i aftalen.

- Vi kommer til at stemme ja, men vi kommer også til at bede om en skriftlig forklaring på, hvad de økonomiske konsekvenser er ved aftalen, siger Helle Bonnesen (K), der er medlem af beskæftigelses- og integrationsudvalget.

Hun henviser til, at der i aftalen lægges op til at bruge op mod 71 millioner kroner på at bygge og leje pavilloner, der skal fungere som boliger og daginstitution for 330 ukrainske flygtninge i tre år.

De første 44 millioner kroner bliver fundet i “puljen til uforudsete anlægsudgifter” og “puljen til uforudsete serviceudgifter”. Der er mulighed for at leje pavillonerne i tre år og hertil skal de resterende millioner findes i budgettet for 2023.

- Det er en voldsom stor udgift, og der er mange regninger for tiden. Men selvfølgelig skal vi hjælpe folk, og det er svært at se, at der er andre løsninger.

quote Det er en voldsom stor udgift

Helle Bonnesen (K)

- Vi vil gerne have en forklaring på, hvorfor man beder om en treårig ordning, når særloven (Folketinget vedtog i begyndelsen af marts en særlov, der gør det muligt for ukrainere at få opholdstilladelse hurtigt og at komme i arbejde hurtigere, red.), siger Helle Bonnesen.

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Københavns Kommunes kort over, hvordan pavillon-byen kan komme til at se ud.
Københavns Kommunes kort over, hvordan pavillon-byen kan komme til at se ud.
Foto: Københavns Kommune

Flertal klar til at sige ja

Pavillonerne skal placeres som en slags flygtningelandsby på Amager Strandvej 3 og skal stå klar i udgangen af juli måned.

Samtidig skal politikerne også beslutte, om man skal sætte omkring 4,3 millioner kroner af til at planlægge midlertidige boliger til yderligere 2.000 personer.

En rundringning, som TV 2 Lorry har foretaget, viser, at der både er et flertal for forslaget i beskæftigelses- og integrationsudvalget, der behandler sagen tirsdag, og i Borgerrepræsentationen.

Således indikerer Socialdemokratiet, Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og SF, at de vil stemme for forslaget. Det samme gør De Radikale og Enhedslisten.

S vil have murstensvægge

I Socialdemokratiet er medlem af beskæftigelses- og integrationsudvalget, Andreas Keil, også klar til at stemme for forslaget. Han tænker dog i mindre grad på økonomien i aftalen.

- Det koster mange penge, men vi har en opgave, vi skal have løst. Der vil komme så mange, og vi skal ud at finde mere kapacitet, fordi vores kapacitet allerede er brugt op, siger Andreas Keil.

quote Det koster mange penge, men vi har en opgave, vi skal have løst

Andreas Keil (S)

Han mener, at pavillon-boliger lige nu er “en god løsning,” men at der også findes en bedre løsning.

- Det vil være at finde kommunale bygninger eller indgå aftaler med private aktører. Det kunne være en hotelkæde, hvor man måske kan leje en hele bygning. Det kunne også være en virksomhed. Faste mursten er de bedste, for vi ved heller ikke, hvor længe de skal være der, siger Andreas Keil.

Fakta om pavillonerne

 • Pavillonerne vil blive opført i to etager og indeholde varierende ruminddeling og indretning.


 • Der vil være tilhørende faciliteter som eksempelvis køkken, toilet, bad, vaskeri. Der vil blive afsat lidt over to millioner til indkøb og montering af diverse inventar, så som senge, borde, stole, service, dyner mm., så boligerne til de 330 personer er fuldt møbleret og indflytningsklare.


 • I forbindelse med oprettelsen af pavillonboligerne vil der være behov for bemanding af personale herunder sociale viceværter, der sørger for kontakten til beboerne, svarer på spørgsmål, håndterer akut-situationer, samarbejder med frivillige, understøtter aktiviteter med videre.


Kilde: Københavns Kommune

Større byggeprojekt i udsigt

De nye pavillon-boliger på Amager Strandvej kommer til at ligge indenfor den såkaldte risikozone fra Prøvestenen - hvor der blandt andet bliver opbevaret brændstof.

Derfor skal Hovedstadens Beredskab, Arbejdstilsynet og Københavns Politi foretage en såkaldt risikovurdering af det planlagte projekt, inden der kan gives grønt lys.

Politikerne skal som nævnt også tage stilling til, om der skal sættes knap 4,3 millioner kroner af til at planlægge boliger til yderligere 2000 flygtninge. Det kan indikere, at der skal bruges en stor sum penge i fremtiden.

“Beløbet er Byggeri Københavns standardplanlægningsbevilling for projekter, med en forventet anlægsbevilling i størrelsesordenen 150 til 250 millioner kroner,” står der således i dagsordenen til mødet i Borgerrepræsentationen.

Nogle af disse nye boliger skal også placeres på Amager Strandvej 3, mens andre kan skyde op på By & Havns grunde på Bådehavnsgade - hvor den omdiskuterede byggegrund Stejlepladsen også ligger. 


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik