PFOS-forurening fundet ved tidligere brandstation

Screening ved tidligere brandstation viser niveau af blandt andet PFOS, som overstiger Miljøstyrelsens grænseværdier. Drikkevandet er ikke påvirket af forureningen.

Der er fundet fluorholdige stoffer – herunder PFOS - i en række grundvandsprøver og jordprøver ved en tidligere brandstation i Valby.

Det oplyser Københavns Kommune, der har fået foretaget screeningen, i en pressemeddelelse.

- Summen af fire forskellige fluorholdige stoffer – herunder PFOS – målt i grundvandet overstiger Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier, mens alle jordprøver er under Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier.

- Den konkrete forurening har dog ikke betydning for drikkevandet, da drikkevandet i Københavns Kommune kommer fra andre kommuner, skriver kommunen.

Ifølge kommunerne viser målingerne, at summen af fire forskellige fluorholdige stoffers såkaldte PFAS-forbindelser, der er målt i grundvandsprøverne, er mellem 45 og 6.400 nanogram per liter.

Det overstiger Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier for PFAS-forbindelser, der er fastsat til maksimalt to nanogram per liter.

Flittigt brugt i brandskum

Screeningen er foretaget på Hansstedvej 7 i Valby, hvor der tidligere lå en brandstation.

Da brandstationen var aktiv, blev brugt fluorholdigt brandskum i forbindelse med øvelser.

Netop brandskum og stoffet PFOS har været i fokus, siden stoffet blev fundet i ekstremt høje koncentrationer i Korsør. Herefter er man i mange af landets kommuner – herunder Københavns - gået i gang med at få undersøgt udbredelsen af PFOS, der blev forbudt i 2011.

Indsatsen har været særligt koncentreret omkring nuværende og tidligere brandstationer, hvor PFOS tidligere har været brugt i brandskum.

Kommunen oplyser, at PFOS-forureningen på Hansstedvej er sket på et tidspunkt, hvor det var lovligt at benytte PFOS i brandskum.

Derfor har den kommunale miljømyndighed heller ikke mulighed for at udstede et påbud til Hovedstadens Beredskab, forklarer Hans Christian Karsten, der er vicedirektør i Teknik- og Miljøforvaltningen.

- I sager, hvor forureningen er sket på et tidspunkt, hvor det er lovligt at benytte et stof, er det regionerne, der er undersøgelses- og oprensningsmyndighed, og vi har derfor sendt rapporten til Region Hovedstaden, siger han i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Vi har derudover sendt rapporten til Styrelsen for Patientsikkerhed, der har den sundhedsfaglige kapacitet og kan vurdere de sundhedsmæssige aspekter.

Kommunen oplyser videre, at naboer til grunden er blevet orienteret så snart, at screeningens resultater forelå, og at man vil invitere dem til informationsmøde, når man ved mere.

Giftigt for mennesker

PFAS er en fællesbetegnelse, der dækker over en række forskellige stoffer PFOS og PFOA. Og på Miljøministeriets hjemmeside skriver de sådan her om stofferne:

"PFOS er fluorholdige forbindelser, der typisk er blevet brugt til imprægnering og andre specielle anvendelser, hvor der ønskes en vand- og/eller fedtafvisende effekt."

Derudover skriver ministeriet:

"PFOS-forbindelserne er uønskede, fordi de er svært nedbrydelige i naturen, ophobes i fødekæden, er giftige over for mennesker og dyr og kan transporteres over lange afstande."

Skadelige fluor-stoffer fundet i vandet i otte Lorry-kommuner

I begyndelse af oktober viste nye tal fra Danske Vandværker, at der var fundet PFAS-stoffer i 65 vandboringer i hele landet. 36 af dem - og dermed over halvdelen - var fordelt på otte kommuner i TV 2 Lorrys område.

Det drejede sig om kommunerne Høje-Taastrup, Ishøj, Egedal, Brøndby, Dragør, København, Tårnby og Frederikssund.

- Det er farligt for mennesker. Men det er ikke akut giftigt. Men man skal holde øje med, hvor meget, der bliver ophobet i kroppen over længere tid. Og så skal man finde ud af, hvor det kommer fra, så man kan gribe ind, udtalte Philippe Grandjean, der er professor i miljømedicin på Syddansk Universitet.

Sag begyndte i Korsør

Sagen om de skadelige fluorstoffer udspringer blandt andet fra Korsør, hvor der er fundet det problematiske og skadelige fluorstof PFOS i kroppen hos flere lokale, efter det er konstateret i et område, hvor der ligger en brandskole.

Stoffet stammer fra det brandskum, der er blevet anvendt på stedet. Et stof, der er blevet spredt i området via regnvand og spildevandsdræn.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik