Politikere i nabokommune er utilfredse med manglende p-pladser i København

En nyligt vedtaget plan for et boligbyggeri på Nuuks Plads i København får nabokommunens konservative politikere til at protestere. De frygter parkeringskaos på villaveje.


Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Er der noget, der kan dele vandene på tværs af venstre-højre-skellet i københavnsk kommunalpolitik, så er det spørgsmålet om parkeringspladser i byen.

Mens dele af den røde blok i København havde nedlæggelse af store dele af byens parkeringspladser som det store slagnummer ved det seneste kommunalvalg, gik dele af den blå blok sjovt nok til valg på det modsatte og talte om parkeringspladser som velfærd.

Nu blander konservative politikere i nabokommunen Frederiksberg sig i debatten og råber vagt i gevær, fordi et nyt københavnsk boligbyggeri på grænsen til kommunen ifølge politikerne skubber kampen om stadigt færre parkeringspladser i København over på Frederiksberg.

- Vi frygter, at det store problem, som vi i forvejen har med, at københavnere parkerer deres biler på Frederiksberg, kun bliver endnu større, skaber et yderligere parkeringspres og gør det sværere for Frederiksbergs borgere at parkere ved deres boliger, siger Nikolaj Bøgh (K), politisk ordfører og rådmand.

Opsigtsvækkende parkeringsnorm

Konkret drejer det sig om en ny lokalplan, der giver grønt lys til et større boligbyggeri på Nuuks Plads på grænsen på Nørrebro, som et rød-grønt flertal i Københavns Kommune vedtog i starten af december.

Problemet – ifølge Konservative, Venstre og Nye Borgerlige, der stemte imod planerne i Københavns Borgerrepræsentation – er imidlertid, at et kommende byggeri bestående af ungdoms- og familieboliger og serviceerhverv med et etageareal på 10.000 kvadratmeter kan opføres helt uden medfølgende parkeringspladser, en såkaldt 0-parkeringsnorm.

Netop denne 0-norm har været det springende punkt i den politiske debat omkring Nuuks Plads-byggeriet og har været i høring ad flere omgange, hvilket har kastet flere kritiske svar af sig fra beboere i området, der frygter parkeringskaos.

En 0-norm betyder, at der ikke skal etableres parkering til ny bebyggelse, udover parkering til renovation, varelevering og afsætning samt handicapparkering. Med de generelle bestemmelser om parkering ville boligbyggeriet ellers forudsætte cirka 43 parkeringspladser.

Samtidig fører projektet til, at der nedlægges 12 allerede eksisterende parkeringspladser i området omkring Florsgade og Hiort Lorenzens Gade.

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Fotoet viser det afgrænsede område, hvor den nye lokalplan gælder, og hvor der altså kan bygges. Kommunegrænsen til Frederiksberg ses til venstre, hvor Ågade deler de to kommuner.
Fotoet viser det afgrænsede område, hvor den nye lokalplan gælder, og hvor der altså kan bygges. Kommunegrænsen til Frederiksberg ses til venstre, hvor Ågade deler de to kommuner.
Foto: Kortforsyningen/Københavns Kommune

Delte meninger blandt beboere i nærområdet

Det er dog ikke kun de borgerlige partier i København samt Konservative på Frederiksberg, der er ængstelige ved udsigten til flere indbyggere omkring Nuuks Plads med færre parkeringspladser.

Selv påpeger forvaltningen i Københavns Kommune, at lokalplanen været igennem i alt tre offentlige høringer, hvor ”mange borgere påpeger, at der er problemer med parkeringskapaciteten i området”.

Henrik Hyldgaard Schmidt, der bor på Florsgade, er en af dem, der har skrevet et kritisk høringssvar, hvori han kalder 0-parkeringsnormen endnu ”et frontalangreb på bilister i området”. Til TV 2 Lorry uddyber han:

- Det her vil betyde, at parkeringssituationen her, der i forvejen er slem, bliver endnu sværere. Min holdning er, at man skal se på de realiteter, der er. Og realiteterne er, at mange her har biler, og at nye indbyggere også har biler.

Selv har han en bil, som han bruger til at pendle frem og tilbage til Holbæk, hvor han arbejder. Dette, samt udsigten til nedlagte P-pladser på Florsgade, hvor han bor, er med til at farve hans synspunkt, erkender han.

- Men allerede nu kan man snildt bruge en halv time på at cirkle rundt og lede efter en plads, når det står slemt til. Det bliver jo kun værre, hvis man nedlægger pladser og bringer flere beboere til området, siger Henrik Hyldgaard Schmidt.

Langt fra alle er dog imod 0-parkeringsnormen, selv om de indkomne høringssvar godt kunne give det indtryk. I bunken af kritiske svar er der flere, der bifalder planen.

- På Nørrebro er vi i forvejen plaget af parkerede biler, der optager plads i vores fællesrum. Det løses ikke ved at etablere flere parkeringspladser. Udfordringen ligger i, at der er for mange biler i København, skriver en lokal indehaver af en bar.

- Det er fremragende ikke at lade biler fylde mere, når man i dag ved, hvordan biler ødelægger infrastrukturen og tager plads fra andre ting, der kunne give mening for beboere i tætbeboede områder. Hvis bilerne skal ud af byen, skal vi ikke tilskynde flere bilister til at køre eller parkere på indre Nørrebro, skriver en anden lokal beboer.

- Dårligt naboskab

Ifølge Google Maps trækkes grænsen til Frederiksberg Kommune omtrent 100 meter fra Nuuks Plads. Af denne grund er parkeringspolemikken faldet Konservative i naboenklaven for brystet.

- Det er dårligt naboskab. Det er lige op ad kommunegrænsen. Her på Frederiksberg har vi mere bilistvenlige regler, så vi er sikre på, at det vil føre til flere københavnske biler, der cirkler rundt i kvarterer på jagt efter en plads at parkere, siger Nikolaj Bøgh (K).

Hvad baserer du den formodning på?

- Vi ved, at der allerede nu er mange steder på Frederiksberg, hvor store andele af de parkerede biler er indregistreret i København. Vi har for eksempel lavet optællinger på Værnedamsvej, der viser, at 30 procent af bilerne af fra Københavns Kommune, siger Nikolaj Bøgh.

Lille fodnote, stor bevågenhed

Sammen med partifællerne Laura Lindahl og Anders Storgaard har Nikolaj Bøgh (K) stillet forslag om, at Frederiksberg Kommune offentligt indgiver en klage til planklagenævnet over den nye lokalplan i nabokommunen.

Netop denne detalje er ikke uvæsentlig. 

Muligheden for at lave 0-parkeringsnormer nemlig et nyt fænomen, som de rød-grønne partier i København med et snævert flertal fik indført for tre år siden i den såkaldte kommuneplan.

Men – og det har Magasinet KBH tidligere skrevet om – 0-normen er aldrig før blevet anvendt og efterprøvet juridisk. Derfor er der ifølge Københavns Kommunes egen forvaltning en vis risiko for, at man vil tabe en eventuel klagesag i Planklagenævnet, skrev Magasinet KBH sidste år.

Først skal Konservatives forslag om at klage dog samle et flertal på Frederiksberg, og det kan vise sig at blive svært. Et spinkelt politisk flertal (15 mod 14) i Frederiksberg Kommune udgøres nemlig af partierne, der i København har stemt for 0-normen.

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Her ses en visualisering af boligbyggeriet omkring Nuuks Plads, sådan som det tidligere er blevet foreslået.
Her ses en visualisering af boligbyggeriet omkring Nuuks Plads, sådan som det tidligere er blevet foreslået.
Foto: Entasis arkitekter

TV 2 Lorry har forholdt Line Barfod (EL), teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune, kritikken.

Fagborgmesteren oplyser til TV 2 Lorry, at hun ikke ønsker at udtale sig, før de politiske drøftelser om Konservatives forslag er overstået på Frederiksberg Rådhus, og en eventuel klagesag er besluttet.Vis mere
Jacob Mark

Jacob Mark: "Pludselig kunne jeg ikke længere se hendes øjne"

clara_tik_tok_LOCA

Kommune bandlyser TikTok - ifølge ekspert burde de tage Facebook og Instagram med i faldet

Vis mere