Ryger du hash? Så dyrt kan det blive for dig

Justitsminister Peter Hummelgaard fortalte på et pressemøde i dag, at politiet nu får mulighed for at indføre en såkaldt skærpet strafzone på Christiania. Dermed kan det blive en meget dyr fornøjelse at købe hash.

Regeringen er gået frontalt til angreb mod den udbredte hashhandel i Christianias Pusher Street, og en af konsekvenserne bliver, at det fremover kan blive en dyr fornøjelse for de mange mennesker, der har det med at smutte forbi Pusher Street efter en klump hash.

Midlet er en såkaldt skærpet strafzone, som politiet får mulighed for at indføre. Når den indføres betyder det, at en forbrydelse straffes dobbelt så hårdt (og i nogle tilfælde endnu hårdere), som det normalt er tilfældet. 

Og med en skærpet strafzone kæmpes der både mod pushermiljøet, men også kunderne.

Hidtil har bøderne for at være i besiddelse af hash til eget forbrug i manges øjne været til at overse - men nu skrues der på straffen.

Ifølge Retsinformation.dk og Rigsadvokaten, så har strafferammerne for besiddelse af cannabisprodukter været bygget op i forhold til mængde - og antal gange, hashbrugeren er blevet pågrebet.

Så store er bøderne

Det betyder rent økonomisk, at hvis man er i besiddelse af op til 9,9 gram hash eller canabisolie, giver det en bøde på 2.000 kroner - første gang man bliver snuppet. 

Gentages forseelsen, stiger bøden som det er i dag til 3.000 kroner og tredje gang  er bøden på 4.000 kroner. 

Med justitsministerens meldinger tidligere i dag betyder det, at bliver man  igen pågrebet med hash, så står man til en fængselsstraf.

Ved større mængder på op til 50 gram er bøderne første gang på 3.000 kroner. Den fordobles i den skærpede strafzone - og gentagelsestilfælde kan altså også udløser en fængselsstraf.

Endelig er der købere, der bliver taget med mellem 50 og 99,9 gram. Her lyder bøderne på 5.000, når man bliver taget første gang. Også her ender en gentagelse med en krav om fængsling.


Du kan ende i en celle

Men ud over bøden for førstegangs-forseelser, så åbner regeringen altså også for, at besiddelse af hash kan medføre fængselsstraf.

- Som det gælder i de skærpede strafzoner i dag, vil overtrædelser, der i dag straffes med bøde, fremover kunne medføre fængselsstraf anden gang, der sker en overtrædelse i zonen. Ligesom bøden fordobles første gang, der sker en overtrædelse, hedder det i en pressemeddelelse fra Justitsministeriet.

Er der tale om marihuana er bødestørrelserne de samme, men da stoffet er mildere, skal der flere gram til, Her arbejder myndighederne med tre kategorier - nemlig 0 til 49,9 gram for mindste forseelse, 50 til 249,9 gram for den mellemste og endelig 250 til 499,9 gram. Bødestørrelserne svarer til dem, der er nævnt om hash ovenover.

Og Justitsminister Peter Hummelgaard (S) lægger ikke skjul på, at regeringen med de nye regler også går efter køberne.

- Når vi også sætter ind mod køberne, er det for at mindske efterspørgslen af ulovlige stoffer på Christiania. Det er en del af den langsigtede strategi for en permanent lukning af Pusher Street. Samtidig er det vigtigt, at området bliver forandret fysisk. 

- Derfor bakker regeringen fuldt op om, at der skal laves en samlet plan for en grundlæggende forandring af området omkring Pusher Street. Så det tiltrækker nogle andre gæster, end dem der besøger Pusher Street i dag – det kan være lovlige butikker, almene boliger – eller noget helt tredje, lød det fra ham, da han i dag holdt pressemøde om sagen.

Skærpet strafzone

Ifølge Rigsadvokaten kan forbrydelser, der normalt straffes med bøde, ende med en fængselsstraf, når de gentages. Her gælder straffelovens § 81c om strafskærpelse.

- Når der er tale om gentagne overtrædelser begået i den samme eller en anden skærpet strafzone, skal anklagemyndigheden nedlægge påstand om fængsel, idet det med indførelsen af § 81 c forudsættes, at overtrædelser, der uden for en skærpet strafzone vil skulle straffes med bøde, fremover i gentagelsestilfælde inden for en skærpet strafzone skal straffes med fængsel. Det drejer sig f.eks. om berigelsesforbrydelser efter straffelovens §§ 276, 276 a og 281, hvor straffen er bøde, hvis der er tale om forbrydelser af mindre strafværdighed, samt besiddelse af mindre mængder euforiserende stoffer, hedder det.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik