Oversigt

Seneste nyt

Sag om omstridt byggeri på Amager Fælled skal i landsretten

I december besluttede Københavns Byret at indstille byggeriet på Amager Fælled med øjeblikkelig virkning, indtil en retssag mellem Miljø- og Fødevareklagenævnet og foreningen Amager Fælleds Venner var afgjort i byretten tidligst i juni i år.

Nu har Fælledby P/S gransket afgørelsen sammen med selskabets advokat. Torsdag oplyser bygherren i en pressemeddelelse, at selskabet har fået tilladelse til at lade landsretten se på afgørelsen om opsættende virkning.

- Vi glæder os over, at vi nu får lov at tale vores sag. Vi mener, at der har manglet fakta og faglige nuancer i den proces, som har ført til byrettens kendelse. Vi er som selskab fanget i et juridisk slagsmål mellem klagenævn, kommune og en borgerforening, på trods af at hele projektet blev gennemlyst og tilladelserne blev bekræftet for over et år siden. Derfor er der behov for, at vi nu træder ind i sagen, siger administrende direktør i Fælledby, Erling Thygesen, i pressemeddelelsen. 

Fælledby peger konkret på to aspekter i byrettens afgørelse fra 12. december, som de gerne vil have landsretten til at tage stilling til.

Det ene handler om "en mulig procedurefejl i klagenævnenes behandling af sagen i 2021". Fælledby kalder det et "administrativt forløb", som de ikke har haft indflydelse på. 

Fælledby blev bedt om at indsende supplerende materiale, som efterfølgende blev sendt i høring hos Amager Fælleds Venner og Dansk Naturfredningsforening København, inden kommunen gav deres tilladelse tilbage i december 2021.

Det andet aspekt vedrører påstanden om, hvorvidt miljøet lider ”uoprettelig skade” som følge af det arbejde, som selskabet udfører.

- Det er her, vi mener, at der mangler viden i retssagen. Projektets miljøkonsekvenser er undersøgt grundigt før, at tilladelsen blev udstedt, og dette arbejde førte blandt andet til krav om erstatningshabitater for padder og arbejdsfri perioder af hensyn til ynglefugle – krav, som vi har overholdt og dokumenteret til fulde. Disse indsatser er siden genbesøgt af eksterne biologer, herunder klagenævnenes egne fagfolk, og er fundet fuldt ud tilstrækkelige. Det er disse faglige vurderinger, som byretten tilsidesætter med en opsættende virkning, siger Erling Thygesen.

Selskabet forventer, at landsretten træffer afgørelse i kæresagen i løbet af foråret.