Stort antal p-pladser fjernes i det indre København for at begrænse biltrafikken

Et forsøg med færre biler i Middelalderbyen vil snart kunne ses i Københavns gader. Forsøget skal vise mulighederne i at bruge byrummet til andre formål end trafik og parkering

Snart vil du se langt færre biler parkeret ved kantstenene i Middelalderbyen i det indre København.

I en forsøgsperiode på fire måneder vil Københavns Kommune midlertidigt fjerne 166 parkeringspladser fra syv udvalgte strækninger i området. 

Målet er blandt andet at undersøge en reduktion af parkering med op til 90 procent for at skabe bedre forhold for bløde trafikanter samt flere grønne byrum.

- Ved at reducere biltrafikken til det absolut nødvendige kan vi skabe en bydel, der er meget mere attraktiv. Med forsøgene bliver det konkret, og jeg ser frem til at blive klogere på, hvordan vi kan gøre det rarere at bo og færdes i Middelalderbyen, lyder det i en pressemeddelelsen fra Københavns teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL).

Se hvilke strækninger, der er tale om, her:

Nogle steder, som for eksempel i Skindergade, lægges der op til at lave gågade med kørsel tilladt.

Lokaludvalg glæder sig 

Formand for Indre By Lokaludvalg, Bent Lohmann, har sammen med forskellige aktører siddet med i følgegruppen til projektet. 

Han håber, at forsøgene kan give en roligere og grønnere by samt få folk til at tænke over, hvordan man bedst kan bruge byrummene.

- Får vi den tunge trafik ud af Middelalderbyen, vil det blive mere fredeligt at bo her, og det synes jeg er fint, siger han til TV 2 Lorry.

- På sigt er der selvfølgelig nogle udfordringer om at få løst butikkernes varelevering og beboernes parkering.

Bent Lohmann håber dog på, at de manglende parkeringspladser kan medvirke til, at besøgende og pendlere til Indre By vil gøre større brug af den offentlige transport.

Udfordring for erhvervet

Men begrænsningen af biltrafikken kommer ikke uden udfordringer.

Handelsstandsforeningen i det indre København, KBH Commerce & Culture, sidder også med i følgegruppen på forsøgene. 

De er bekymrede for timingen af forsøgene, da erhvervene allerede er hårdt ramt af coronakrisen. 

Handelsstandsforeningen frygter derfor, at den reducerede trafik vil få færre mennesker til at benytte området.

- Vi mener, at byen skal være tilgængelig og være nem at komme til, uanset om du skal have leveret varer, skal på besøg, på arbejde eller vil ind og nyde byens mange muligheder. Vi mener, at det her forsøg kan blive en kæmpe udfordring for de ting, siger Maja Tini Jensen, der er direktør i KBH Commerce & Culture, til TV 2 Lorry.

Direktør i KBH Commerce & Culture, Maja Tini Jensen er beykymret for den indvirkning de manglende p-pladser vil have på erhvervslivet i området
Direktør i KBH Commerce & Culture, Maja Tini Jensen er beykymret for den indvirkning de manglende p-pladser vil have på erhvervslivet i området
Foto: Peter Hjelvang / TV 2 Lorry

Handelsstandsforeningen er desuden bekymrede for vareleveringen til de erhvervsdrivende.

- Jeg ved, at de erhvervsdrivende gør, hvad de kan, for at få leveret varer, så det er til mindst mulig gene for omgivelserne. Men vi har bare virksomheder, der har så store mængder af vareleveringer, at det er svært at gøre på andre måder.

Forsøgene skal først endelig godkendes mandag den 15. marts på det kommende møde i Teknik- og miljøudvalget. 

Derefter skal forsøgene gennemføres i en fire-måneders periode fra juni til september i år.Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik