Svensk brev i skuffen presser Wermelin i sag om Lynetteholm

Svensk miljøministers brevkritik af dumpning af mudder i Køge Bugt blev ikke forelagt Folketinget.

Miljøminister Lea Wermelin (S) og transportminister Trine Bramsen (S) indkaldes i et nyt samråd om byggeriet af Lynetteholmen, efter at et kritisk brev fra Sveriges tidligere miljøminister ikke blev forelagt Folketinget.

Torsdag blev de to ministre på et samråd afkrævet svar på, hvorfor brevet ikke blev delt. Men svarene var ikke gode nok, og derfor er de to indkaldt igen - umiddelbart efter påske.

- Vi fik ikke tilfredsstillende svar. Allerede nu står det klart, at det er en meget uacceptabel proces, siger Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen (V).

Det helt centrale ifølge ordføreren er, at Folketinget skal have alle relevante dokumenter og specielt i forbindelse med en lovgivningsproces.

Lea Wermelin sagde på og efter samrådet, at ansvaret reelt ligger hos transportministeren. Hun henviste til, at anlægsloven og den følgende dialog med Folketinget var forankret i Transportministeriet.

Svensk regering vil undersøge konsekvenser

Men det giver Kristian Pihl Lorentzen ikke noget for. Det var miljøministeren, som modtog brevet, og som sad ved bordenden i dialogen med Sverige.

Der er umiddelbart lagt op til, at der vil blive udtalt kritik i forlængelse af samrådet efter påske.

Den tidligere svenske miljøminister, Per Bolund, skrev ifølge DR i maj 2021 et brev til Wermelin, hvori han bad Danmark om at indstille klapningen af slam fra anlæg af Lynetteholmen i Køge Bugt midlertidigt.

Klapning, som er betegnelsen for dumpning af opgravet havbund fra havne og sejlrender, kan forurene og skade havmiljøet.

Derfor ville Sveriges regering have undersøgt konsekvenserne af klapningen, før den eventuelt kunne fortsætte.

Professor i miljøret ved Københavns Universitet Peter Pagh har tidligere over for DR sagt, at det er problematisk, at brevet ikke blev delt med Folketinget.

- Vi har ikke fulgt reglerne, sådan som det ser ud efter de papirer, jeg har set. Fordi så skulle vi have ventet. Det er sådan set det helt centrale, sagde Pagh til DR i marts.

Mens Wermelin ikke fremsendte brevet, så er det dog blevet nævnt i Folketingssalen. Men det er ifølge Kristian Pihl Lorentzen ikke tilstrækkeligt.

Brevet skulle være udleveret til Folketinget.

Annika Strandhäll, som siden har afløst Bolund som svensk miljøminister, har i år skrevet til Lea Wermelin, at klapningen bør stoppe.

Lynetteholmen er et anlægsprojekt, der også er tænkt som kystsikring, på en kunstig ø i Øresund ud for København.

Øen, som skal huse 35.000 borgere, ventes først helt færdig i 2070.

Efter store protester mod at dampe store mængder havneslam ved Køge Bugt er der nu sat gang i en undersøgelse for at finde alternativer. Nedenfor kan du høre to eksperters bud på, hvad løsningen kan være.

Se TV 2 Lorrys indslag om alternativerne til at dumpe slammet ved Køge Bugt

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik