Tidslinje: Forstå sagen om Amager Fælled på fem minutter

Sagen tager sig udspring i 1994.

Sagen om Amager Fælled bliver ved og ved. 

Så sent som mandag blev der skrevet et nyt kapital i den efterhånden mangeårige saga om det omdiskuterede byggeri, da Københavns Byret besluttede, at byggeriet skulle sættes på pause. 

Hvis du har mistet overblikket over sagen, så er du langt fra den eneste. 

For hvordan var det eksempelvis lige, at sagen om byggeriet på Amager Fælled overhoved begyndte?  

Faktisk skal vi helt tilbage til 1994 for at finde svaret på det spørgsmål. 

I tidslinjen herunder kan du se, hvordan sagen har udviklet sig, siden den første gang kom på tale for knap 28 år siden.

Forstå sagen om Amager Fælled


Kilder: TV 2 Lorrys arkiv, Fælledby, Københavns Kommune, Miljø- og Fødevareministeriet, Danmarks Naturfredningsforening, Berlingske, Ritzau.

 • Bebyggelse skal betale for opførelse af metroen

  1994

  I 1994 bliver det politisk vedtaget, at dele af Amager Fælled skal sælges for at rejse penge til at opføre metroen. Som en del af den plan skal 18,7 hektar af Amager Fælled ud for Sundby Station nord for Ørestad bebygges med mellem 2000 og 3000 boliger.

 • Protester mod bygeriet tager til

  1. juni 2016

  Flere og flere borgere viser deres utilfredshed med byggeriet på Amager Fælled. Det sker blandt andet gennem underskriftsindsamlinger og demonstrationer. I oktober 2016 har omkring 27.000 borgener skrevet under på, at de ikke ønsker det nye byggeri.

  Også kendte personer som kokken Nikolaj Kirk, sangerne Anne Dorthe Michelsen, Johan Olsen og Maria Bramsen samt reality-stjernen Linse Kessler melder sig under protesternes faner.

  Både Danmarks Naturfredningsforening og Den Blå Planet går ind i sagen. De er bekymrede for områdets dyreliv ved søer og vandhuller. Blandt andet nævnes den store vandsalamander - en art der senere bliver en vigtig del af argumentationen for at få byggeriet stoppet.

 • SF-forslag stemmes ned

  November 2016

  SF på Københavns Rådhus vil tvinge Københavns Økonomiforvaltning til at se efter en alternativ byggegrund til Amager Fælled Kvarter, der skal bygges på naturområdet Amager Fælled. Det vækker vrede hos både Venstre og Socialdemokratiet, der kalder forslaget ren proforma. Et flertal i Borgerrepræsentationen stemmer senere mod SF's forslag.

 • Overborgmester vil finde alternativ placering

  September 2017

  Kort før kommunalvalget i 2017 smuldrer den politiske støtte til de oprindelige planer om at bygge på Strandengen på Amager Fælled. Daværende overborgmester i København, Frank Jensen (S), laver en kovending og udtaler, at han vil finde en alternativ placering af byggeriet. Det vækker ikke overraskende glæde hos Amager Fælleds Venner.

  I stedet vil Frank Jensen have, at man undersøger muligheden for at bygge boligerne på nabogrunden 500 meter længere ned ad Fælleden. Et flertal i Københavns Borgerrepræsentation er enige om, at kommunen skal forsøge at finde et nyt byggefelt til det meget omdiskuterede lejlighedsbyggeri.

 • Campinggrunden udråbes til nyt byggeområde

  September 2018

  Socialdemokratiet, Radikale, SF, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at udpege Campinggrunden - også kaldet Lærkesletten - som nyt byggeområde sammen med Stejlepladsen i Sydhavnen og Selinevej på Kalvebod Fælled.

  Inden da har følgende fire områder været i spil: Amager Fælled nord-vest, Amager Fælled nord-øst, Campingareal og Sydhavnstippen.

 • Fredning ophæves

  29. marts 2019

  Fredningen af Campinggrunden bliver ophævet i foråret 2019, så byggeplanerne på stedet kan realiseres. Det sker, efter at Folketinget vedtager et nyt lovforslag om at affrede tre grønne naturområder, så der kan bygges nye boliger.

 • Utilfredsheden ulmer

  Januar og februar 2021

  Forud for et møde, hvor Københavns Borgerrepræsentation skal behandle byggeplanerne på Amager Fælled, bliver protesterne mod projektet igen tydelige.

  Foruden demonstrationer skriver gruppen Amager Fælleds Venner et åbent brev til politikerne og udtrykker, at man ikke mener ikke, at politikerne har været lydhøre nok overfor deres kritik af det planlagte byggeri.

  Samtidig viser en meningsmåling stor folkelig modstand mod byggeplanerne på Amager Fælled.

  76 procent af de repræsentativt udvalgte borgere er enten helt eller delvist uenige i, at der skal bygges på Amager Fælled. Kun 11 procent bakker op om byggeriet.

 • Politikerne vedtager byggeri

  4. februar 2021

  Planen om byggeriet på Amager Fælled bliver endelig stemt igennem i Københavns Borgerrepræsentation.

  Beslutningen bliver mødt af klager fra Danmarks Naturfredningsforening og Amager Fælleds Venner. Blandt andet udtrykker tusinde af borgere i en underskriftsindsamling, at de kræver en folkeafstemning om, hvorvidt Amager Fælled og Stejlepladsen skal bebygges.

 • Byggeplads på Amager Fælled tager form

  25. februar 2021

  By & Havn oplyser, at man begynder arbejdet med at etablere byggepladsen ved Fælledby. Det første synlige resultat af arbejdet bliver et kombineret byggeplads - og paddehegn, som skal sikre mennesker og dyr mod byggepladsens kommende aktiviteter.

  Allerede dagen efter bliver forberedelserne blokeret, da aktivister møder op og blokerer for maskinerne. Ligeledes reagerer en række grønne organisationer omgående med at foretage en politianmeldelse og indsende flere klager til Miljøstyrelsen. Begge dele bliver senere afvist.

 • Danmarks Naturfredningsforening indgiver officiel klage

  11. marts 2021

  Danmarks Naturfredningsforening indgiver en officiel klage over byggeriet til Planklagenævnet.

  Det gør naturfredningsforeningen med argumentationen, at byggeriet strider med EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fordi der slet ikke tages godt nok hensyn til padden stor vandsalamander, der har hjemme i området og sammen med arter er omfattet den strenge EU-beskyttelse.

 • Strandengen fredet

  17. april 2021

  Fredningsnævnet freder området strandengen på Amager Fælled. I afgørelsen får Københavns Kommune lov til at anlægge en sti, der skal gå over Strandengen fra det nye byggeområde på Lærkesletten til Sundby Metrostation.

 • Klagenævn stopper byggeri omgående

  8. juli 2021

  Opførelsen af boliger, skole, daginstitutioner, plejehjem og butikker på i alt 219.000 kvadratmeter af naturområdet Campinggrunden på Amager stoppes.

  Det sker, efter en række organisationer, blandt andre Danmarks Naturfredningsforening og Amager Fælleds Venner, har klaget over byggeriet til Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet, som har tillagt klagerne over etableringen af det nye Fælled By opsættende virkning. Det vækker både politisk begejstring og ærgrelse på Københavns Rådhus.

  Der går dog ikke mere end en uge, før byggeriet var genoptaget. Teknik- og Miljøforvaltningens jurister vurderer nemlig, at kommunen havde juridisk rygdækning til at lade det byggeforberedende arbejde fortsætte i Fælledby.

 • Samler penge ind til at stoppe byggeri

  August 2021

  Det får Amager Fælleds Venner til at gå til Københavns Byret for at få nedlagt et forbud.

  Amager Fælleds Venner skal stille en sikkerhed på to millioner kroner, før byretten vil nedlægge forbud mod fortsættelse af byggeriet, som By & Havn sammen med Fælledby står for.

  Det lykkedes.

 • Byggeri kan igen begynde

  December 2021

  Miljø- og Fødevareklagenævnet underkender sammen med Planklagenævnet Amager Fælleds Venners klager midt i december 2021 og gør det derved klart, at man stadfæster Københavns Kommunes tilladelse til at bygge på området Campinggrunden - også kaldet Lærkesletten - på Amager Fælled.

  Dermed kan byggeriet på Fælleden igen begynde.

 • Stævner igen

  Februar 2022

  Den 2. februar 2022 oplyser Amager Fælleds Venner, at man stævner Miljø- og Fødevareklagenævnet for Københavns Byret, da de mener, at nævnet har handlet i strid med loven ved at medtage eftersendt dokumentation fra Fælledby og Københavns Kommune, som ikke er en del af den oprindelige VVM-redegørelse.

  Hvis foreningen får rettens ord på, at nævnet har handlet forkert, skal hele sagen om byggeriet gå om.

 • Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet standser projektet

  17. juli 2022

  På Strandengen på Amager Fælled ønsker Københavns Kommune at få anlagt en fem meter bred cykelsti i forbindelse med en fredning af området. Det forslag blev godkendt af Fredningsnævnet, men i juli 2022 sætter Klagenævnet en midlertidig stopper for projektet.

  Miljø- og Fødevareklagenævnet konstaterer, at Fredningsnævnet har truffet sin afgørelse i sagen på et mangelfuldt retsligt grundlag.

 • Byggeri stoppet efter byretsdom

  12. december 2022

  Københavns Byret beslutter, at byggeaktivitet på Amager Fælled skal stoppe, indtil sagen kommer for retten i maj 2023.

  Mens Amager Fælleds Venner jubler, står Fælledby uforstående tilbage.

  Knud Erik Hansen, der er en af talspersonerne for organisationen Amager Fælleds Venner, vurderer, at byggeriet på Amager Fælled nu kan være indstillet i årevis.


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik