Ukrainske flygtninge skal bo på forurenet grund - men det kan godt lade sig gøre, mener ekspert

Det må ikke være muligt for eksempelvis legende børn at komme i kontakt med forurenet jord. Beskæftigelses- og integrationsborgmester mener, at grunden er oplagt til beboelse.

Når 330 ukrainske flygtninge flytter ind i en række beboelsespavilloner i København til juli, kommer de til at bo oven på en grund, der indeholder giftig jord.

Den såkaldte ukrainerby, der blandt andet skal bestå af boliger, fællesområder og en daginstitution, skal placeres på Amager Strandvej 3. 

Men på den grund er der omfattende forurening, der stammer fra det nu nedlagte Sundby Gasværk. 

Det bekræfter Region Hovedstaden over for TV 2 Lorry.

Forureningen “består af tjære (PAH’er), cyanid, tungmetaller, olie og toluen,” skriver Region Hovedstaden i en rapport fra 2021.

Ifølge Mette Martina Broholm, der er lektor i jord- og grundvandsforurening ved DTU, kan det dog godt lade sig gøre at bygge på denne type forurenede grunde.

Men kun hvis man tager de nødvendige forholdsregler.

- Det største problem på gasværksgrunde kan være, at man kan komme i kontakt med forurening, hvis det er overfladenært, siger Mette Martina Broholm.

Hun fremhæver eksempelvis, at man skal gøre noget for at forhindre, at børn kommer i kontakt med jorden, hvis der på området skal være en daginstitution med en legeplads. 

Det kan ske ved at fjerne det øverste lag jord, lægge ny jord eller lave sandkasser med bund i eksempelvis.

quote Det største problem på gasværksgrunde kan være, at man kan komme i kontakt med forurening, hvis det er overfladenært

Mette Martina Broholm, lektor i jord- og grundvandsforurening ved DTU

Den anden type problem drejer sig om såkaldt “afdampning til indeklima”.

- Men jeg kan ikke forestille mig, at man vil stille en pavillonby direkte på den forurenede jord. Man kan forestille sig, at man ville sørge for at få noget naturlig ventilation under pavillonen, siger Mette Martina Broholm.

Hun pointerer, at selve bunden af pavillonerne kan have betydning for, hvor stor eksponering personer vil blive udsat for.

Problematiske stoffer

Endelig har den konkrete placering af pavillonbyen også betydning. 

Københavns Kommune opbevarer i dag materiale til vintertjeneste og hittegods på den 45.000 kvadratmeter store grund på Amager Strandvej 3 - og det er således planen, at boligerne til de ukrainske flygtninge skal placeres på en mindre del af området.

- Bygningen skal stå ovenpå det forurenede jord, før noget kan dunste op (slippe op, red.), siger Mette Martina Broholm.

Alle nævnte stoffer på grunden er problematiske, men nogle af dem vil først være alvorlige for helbredet, hvis man er udsat for dem i længere tid, forklarer lektoren. 

Eksempelvis er tungmetallerne kun giftige, hvis de er samlet i høje koncentrationer. Det vil kunne give eksem.

- Tjæren er lidt mere hidsig, hvis man rører ved det. Det vil også være skidt at indtage, siger Mette Martina Broholm.

Region Hovedstaden vurderer, at forureningen på grunden lige nu truer overfladevandet i Københavns Havn, og at det vil koste mere end 10 millioner kroner at rense grunden.

Brug for hurtig løsning

På Københavns Rådhus forsvarer beskæftigelses- og integrationsborgmester, Jens-Kristian Lütken (V), beslutningen om at rejse pavilloner på den forurenede grund. 

Han kalder grunden for en “fornuftig placering”.

- Vi har brug for at opføre noget hurtigt til de mange fordrevne ukrainere, og der kigger vi på, hvor der er ledige grunde, som vi råder over. Og så afventer vi jo også den endelige høring hos relevante myndigheder i forhold til placering og sikkerhed, siger borgmesteren.

I overborgmesterpartiet kan gruppeformand, Lars Weiss (S), godt forstå bekymringen for at bygge pavilloner på en forurenet grund.

- Men med den situation, vi står i nu, er det de forhåndenværende søms princip. Vi står med ukrainere i tusindtal, der er på vej til København, og de skal have tag over hovedet, siger Lars Weiss til TV 2 Lorry.

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Grunden udset til at huse de ukrainske flygtninge ligger på en forurenet grund i nærheden af Prøvestenen på Amager.
Grunden udset til at huse de ukrainske flygtninge ligger på en forurenet grund i nærheden af Prøvestenen på Amager.
Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Kommune ser ingen risici

Grunden på Amager Strandvej 3 ejes af Københavns Ejendomme, som er en del af Københavns Kommunes Økonomiforvaltning. 

Her ser forvaltningen dog ikke risici forbundet ved at etablere pavillonbyen på grunden trods dokumenteret forurening.

- Københavns Kommune har fra tidligere kendskab til, at der er noget forurening på grunden. Københavns Kommune vil foretage de fornødne afværgeforanstaltninger ud fra en konkret vurdering i forbindelse med planlægningen af pavillonbyen i samarbejde med miljømyndighederne, skriver Økonomiforvaltningen i et skriftligt svar til TV 2 Lorry.

I stedet lader det til, at kommunen i højere grad har fokus på at sikre mod potentiel eksplosionsfare fra grundens placering tæt på industriområdet Prøvestenen, der huser store mængder benzin i siloer.

- Der er ikke nogen øget risiko ved at opføre pavillonboliger og bo på Amager Strandvej 3, når boligerne er sikret mod trykpåvirkning fra en eventuel ulykke på Prøvestenen. En ekstern rådgiver har foretaget en konkret risikovurdering og en vurdering af, hvordan boliger kan placeres hensigtsmæssigt og sikres mod eventuel trykpåvirkning fra en ulykke. Risikovurdering vil hurtigst muligt blive sendt i høring hos risikomyndighederne. Hvis myndighederne har bemærkninger, bliver der taget hånd om dem i planlægningen af byggeriet, skriver Økonomiforvaltningen til TV 2.

Hvilke forholdsregler vil I tage jer i forhold til opsætning?

- I forbindelse med opsætningen vil vi sikre, at de pavilloner, der bliver opført på grunden, kan afværge de risici, der er forbundet med placering tæt på Prøvestenen. Det gælder eksempelvis foranstaltninger som tryksikring af vinduer, og at vi sikrer den mest hensigtsmæssige placering af pavillonerne på grunden. Øvrige tiltag vil blive koordineret af sikkerhedsmyndighederne. Derudover vil vi foretage de fornødne afværgeforanstaltninger vedrørende forureningen i jorden.

TV 2 Lorry besøgte torsdag naboer til den forurenede grund. Det kan du se mere til i videoen herunder: 

Naboer til den kommende pavillionby på Amager undrer sig over placeringen.Spørg Os - Afstemning

_