Asbestfund i almene boliger: Beboere skal selv klare rengøring i beskyttelsesdragter

De må ikke opholde sig i haverne eller hoppe på trampolinerne, og de skal gøre deres eget hjem rent i beskyttelsesdragter. Asbest i taget i det almennyttige boligbyggeri Tinggården i Herfølge har forandret beboernes hverdag.

- Jeg troede aldrig, jeg skulle flytte herfra, siger Charlotte Bungaard.

Hun står blandt flyttekasser i sin lejlighed. Hun er ked af det - "altså sådan virkelig ked af det", som hun udtrykker det. 

På overfladen ser boligerne langs de snævre stræder- og de røde træbygninger hyggelige ud. Man kommer til at tænke på Sverige. Og arkitekterne bag fik da også en fin arkitekturpris for 46 år siden, da Tinggården blev bygget. 200 almene boliger, som var bygget op omkring fællesskab. Det skulle være "mere end et sted at bo".

Men asbest i byggeriets tage har ødelagt både hygge og fællesskab. Ikke mindst fordi fundet af asbest i foråret har betydet, at alle beboere er blevet opfordret til at holde sig væk fra de udendørs arealer. For nogle af beboerne er det blevet så svært at leve der, at de vælger at flytte. 

- Jeg vil bare gerne have rykket børnene ud herfra, fortæller Charlotte Bungaard, mens hun skubber til en flyttekasse. Hun bor i Tinggården med sine tre børn.

- Vi bør ikke opholde os på legepladser, udendørs i vores haver, i stræder og så videre. Vi skal bare bruge det som en entré ind og ud ad lejligheden. Det oplever jeg som meget voldsomt, fortæller den ulykkelige mor.

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Her i haven løb børnene rundt og hoppede på trampolinerne før man fandt ud af, at der er var asbest i haven. Den efterfølgende håndtering har nu fået familien til at flytte
Her i haven løb børnene rundt og hoppede på trampolinerne før man fandt ud af, at der er var asbest i haven. Den efterfølgende håndtering har nu fået familien til at flytte
Foto: Mette Ejlersen/TV2 Kosmopol

Cheflæge: Det er ikke i orden

Asbesten stammer fra tagene udenfor, men målinger viser også, at det er kommet ind i en del boliger via døråbningen og eksempelvis via beboernes sko. 

Det er ikke mindst håndteringen af situationen, siden asbesten blev fundet, der møder kritik. Beboerne er nemlig blevet bedt om selv at gøre rent indenfor efter en fire sider lang vejledning, som omfatter beskyttelsesdragter og åndedrætsværn. I "Arbejdsinstruksen ved asbestrengøring", står der blandt andet, at beboerne får følgende udleveret, som de skal iføre sig: 

"Heldækkende beskyttelses/støvdragt af type 5-6, der lukkes med tape rundt om hænder og fødder."  

Derudover vejledes beboerne i, hvordan de skal benytte en miljøboks/luftrenser, som skal danne et undertryk: 

"Der skal være etableret undertryk i arbejdsområdet med et luftskifte på 10x i timen til det fri. Dette gøres ved at montere en miljøboks. Miljøboksen etableres i vindues- eller dørhul som afdækkes af plast, med et hul til afkast-slangen", står der i arbejdsinstruksen. 

quote Man kan ikke bede almindelige mennesker om at tage heldragter og åndedrætsværn på

Jane Frølund Thomsen, cheflæge Bispebjerg Hospital

Det vil Charlotte Bungaard ikke være med til. 

- Jeg mener ikke, at jeg som privatperson eller beboer i mit eget hjem skal foretage det arbejde. Det kan jeg ikke pålægges hverken etisk, moralsk eller i det hele taget. Det er ikke i orden, siger Charlotte Bungaard. 

Og det er cheflæge Jane Frølund Thomsen enig i. Den opgave bør varetages af professionelle, mener hun. 

-  Det er ikke i orden. Man kan ikke bede almindelige mennesker om at tage heldragter, åndedrætsværn og handsker på og gøre rent på en særlig måde med at skabe undertryk. Det kan man ikke, siger Jane Frølund Thomsen, der er cheflæge på arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital.

Flere beboere er fraflyttet

Hos Lejernes Retshjælp fortæller de, at de har hørt om cirka 20 beboere, som er flyttet fra Tinggården på grund af asbesten.

- Det flytter jo ikke, fordi de ikke er glade for at bo her. De er blevet bange for at bo her, siger Anja Brinch, som er arkitekt og rådgiver hos Lejernes Retshjælp. 

Hun har flere års erfaring med at rådgive lejere, der har udfordringer med asbest i deres bolig. 

Når Charlotte Bungaard kigger ud på den tomme trampolin i deres lille have uden for stuen, bliver hun bekymret. Netop derude blev der konstateret asbest, og børnene har ikke rørt den siden, og nu ligger der bare visne blade på trampolinen. 

- Man tænker på de der bare børnetær med jord på og så op på trampolinen og så stå og hoppe en ordentlig tur. Det giver mig nogle tanker, om de så reelt har hoppet rundt i asbestfibre med asbesten flyvende omkring sig. Det kan jeg da ikke lade være med at tænke over. Og det har jeg det da rigtig skidt med, siger Charlotte Burgaard.

Og den bekymring kan cheflæge Jane Frølund Thomsen på arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital godt forstå. For asbest kan i yderste tilfælde give den dødelige lungehindekræft.

- Det er klart, at man er bekymret for det. De fleste ved jo, at asbest er skadelig. Så selvfølgelig er folk bekymret, siger Jane Frølund. 

Asbesten er udbredt

Den 12. juli skriver Styrelsen for Patientsikkerhed, at der er fundet asbest i 29 ud af 61 prøver udenfor. Men også indenfor har man målt asbest i 11 ud af 85 prøver.

Og ud af 25 prøver af primært indendørsluft viser 14 af prøverne - over halvdelen - en fiberkoncentration på over eller lig med 1000 fibre per kubikmeter. Det er væsentligt over det niveau, som Miljøstyrelsen har fastsat, at virksomheder må udlede til nærmiljøet (den såkaldte B-værdi).

- Det er jo ikke alle målinger, der viser asbest. Men man kan bare se, at der er rigtig mange steder, der er der asbestholdig støv. Så det er udbredt, konstaterer Jane Frølund Thomsen efter at have gennemgået prøveresultaterne. 

Spørg Os - Formular

_

Kritik af hastigheden på tiltag

I skrivelsen konkluderer Styrelsen for Patientsikkerhed.

”Da risiko for udvikling af sygdom ved fortsat eksponering ikke kan udelukkes, vil Styrelsen for Patientsikkerhed anbefale, at der umiddelbart igangsættes tiltag for at reducere eksponeringsniveauet”.

Hvilket Køge Kommune også har understreget overfor Tinggården, da den godkendte bestyrelsens redegørelse og plan for håndteringen af asbesten i august.

Men ifølge flere beboere er der stadig ikke sket det store i forhold til den umiddelbare reducering af eksponeringsniveauet, inden selve renoveringen af taget begynder senere på året.

- Efter min bedste overbevisning, så er der sket en lille smule nede i den ene ende af boligområdet, hvor der er kommet nogle net på tagrenden, netop for at beskytte imod, at mos-stykker falder ned. Men det er minimalt, hvad der er sket, når man tænker på, hvor lang tidsramme de efterhånden har haft, siger Charlotte Bungaard.

Derudover er oprensningen af haverne i ejendommen i følge hende først lige begyndt. 

quote Jeg kan ikke bo et sted, hvor mine børn ikke kan komme ud og lege, og hvor jeg skal sige til dem, I skal ikke gå ud og lege, fordi det er farligt at være udenfor.

Charlotte Bungaard, beboer Tinggården


Bestyrelsen er gået af

Hele situationen i Tinggården har skabt store uenigheder og konflikter blandt beboerne. Så fællesskabsfølelsen er under pres. Tinggårdens bestyrelse har trukket sig den 21. september på grund af sagen, og ingen ønskede at tage over. 

Cheflæge Jane Frølund Thomsen kan godt forstå, at det giver intern frustration i Tinggården. For når det kommer til asbest, så er det bevist, at det er farligt, men risikoen er samtidig lille. Så det handler også om, hvordan man personligt vurderer risikoen. 

- Altså der er jo et problem. Men hvor alvorligt er det i forhold til at risikere noget sygdom? Her kommer den svære opgave med at sige, at det er der en meget lille sandsynlighed for. Så der er nogle, der bliver meget bekymrede og siger, at det rammer nok lige mig, og der er andre, der siger, at det vil jeg ikke bruge mere krudt på. Og begge dele er jo sådan set forståeligt og rigtigt nok, siger Jane Frølund Thomsen. 

DAB svarer på kritikken 

Fordi Tinggårdens bestyrelse har trukket sig, henviser de derfor til DAB, som må svare på kritikken. Hos DAB kan man godt forstå frustrationen hos de beboere, som TV2 Kosmopol har været i kontakt med.  

- Ja, jeg kan godt forstå frustrationen over det. Men når man starter en opgave til, man er færdig med en opgave, vil der gå noget tid. Og det er jo ikke sådan, at vi sad på hænderne i forhold til udmeldingen i juli måned. Men opgaven skulle planlægges, igangsættes og er i gang nu, siger Dennis M. Christensen, som er udlejningschef hos DAB. 

Han tør dog ikke love, hvornår håndværkerne er færdige med den umiddelbare håndtering af asbesten. 

- Jeg håber, at vi taler om få uger, før vi er færdige, men jeg tør ikke stå og love det endelige sluttidspunkt. 

TV2 Kosmopol har også anmodet Køge Kommune om et interview i sagen, men har i stedet modtaget en skriftligt svar.   

- Det er et omfattende renoveringsprojekt, ejeren – boligselskabet - står over for. Vi holder løbende møder derude med dem, så vi som tilsynsmyndighed kan se, at der er tilfredsstillende fremdrift i arbejdet. Vi var derude tidligere på ugen, hvor vi kan se, at arbejdet skrider planmæssigt frem, skriver Stig Isaksen, som er direktør fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Vil lytte til kritikken om indendørs rengøring

Som tidligere beskrevet vækker det kritik, at beboerne selv er blevet bedt om at asbestrengøre deres bolig. Umiddelbart ser udlejningschefen hos DAB ikke et problem med vejledningen. 

- Vi har vurderet, at den løsning var den, der hurtigst kunne sikre beboerne, så de netop ikke bliver udsat for noget. Det var ikke sådan, at folk selv skulle finde det her sikkerhedsudstyr. Det bliver stillet til rådighed, siger Dennis M. Christensen, udlejningschef hos DAB.

Hvordan kan metoden være sikker, når det er helt almindelige mennesker, der skal stå og udføre en rengøringsopgave, som en professionel normalt varetager? 

- Det er rådgivningsfirmaet, der har vurderet og har lavet den metodik, der skal anvendes. Og det er jo også noget, der har været vendt med kommunen og Teknologisk Institut, siger Dennis M. Christensen. 

Ifølge cheflægen på Bispebjerg Hospital skal den slags arbejde udføres af professionelle, og den kritik er ny for DAB. 

- Det er ikke en kritik, som jeg er bekendt med, eller vi er blevet forelagt på noget tidligere tidspunkt. Så i det omfang, at vi får den kritik, så vil vi selvfølgelig forholde os til, hvad det er, der konkret menes, siger Dennis M. Christensen. 

Hos Køge Kommune forholder man sig ikke direkte til, om det er forsvarligt, at beboerne selv skal stå for håndteringen af rengøringen i hjemmene.

- Vi har som kommune ikke lov til at vurdere, om noget er sundhedsskadeligt eller ej. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der skal rådgive kommunerne på det her område. Vi har som tilsynsmyndighed kunnet vejlede ejeren af boligerne - og i den vejledning har vi også henholdt os til den rådgivning, som vi fik fra Styrelsen for Patientsikkerhed, skriver Stig Isaksen, direktør fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Efterlader lejerne i en svær situation

Hos Lejernes Retshjælp er de frustrerede over, at der ikke bliver taget et ansvar. 

- Det handler jo alt sammen om, at der dybest set ikke er nogen, der tør at tage et ansvar. I kommunen tager man ikke ansvar, i DAB tager man ikke ansvar. Man prøver hele tiden at gøre lidt og håber, at det nok går alt sammen. Men der jo bare opstået en eller anden situation, hvor tiden bare går og går og beboerne bor stadig i alt det her, siger Anja Brinch fra Lejernes Retshjælp.

Efter TV 2 Kosmopol besøgte Charlotte Bungaard har hun fået besked på, at hun ikke skal foretage dele af slutrengøringen selv, inden hun fraflytter.

Det vil professionelle saneringsfolk stå for. Det er hun lettet over. Men uanset hvad har Charlotte Bungaard fået nok. Selvom det koster hende penge hun ikke har, så flytter hun og familien nu.

- Jeg kan ikke bo et sted, hvor mine børn ikke kan komme ud og lege. Og hvor jeg skal sige til dem, at det fordi, det er farligt at være udenfor, siger hun. 


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik