14 buslinjer omlægges til el i 2022 – heriblandt to travle ruter i København

En stribe af Movias buslinjer, der kører gennem otte forskellige kommuner, bliver omlagt til el i løbet af 2022.


Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Politikere på tværs af kommunalbestyrelser og regionsråd i hovedstadsområdet har haft travlt med at vedtage grøn omstilling af busdrifter, som kører over kommunegrænserne.

Således kan Movia torsdag annoncere, at flere nabokommuner samt de to sjællandske regioner har vedtaget, at 72 nye elbusser i 2022 skal indsættes og betjene 14 forskellige buslinjer.

Det meddeler trafikselskabet i to pressemeddelelser.

Den ene omlægning drejer sig om linjerne 6A og 7A, der kører gennem København, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe og Rødovre og årligt betjener 10,6 millioner kunder.

Her er politikerne på tværs af kommunerne blevet enige om at udskifte flåden, så 46 elbusser fra februar 2022 skal køre på de to ruter mellem Nørreport og Buddinge (6A) og mellem Rødovre Hallen og Ny Ellebjerg (7A).

- Det er rigtig, rigtig fedt som borgmester i København at se, at vi tager endnu et ryk frem mod, at den kollektive trafik skal over at køre på fossilfri energi, siger Københavns Kommunes overborgmester, Lars Weiss (S), til TV 2 Lorry.

Endnu et skridt på vejen

Ifølge Movia vil omlægningen føre til en årlig reduktion fra bustrafikken på flyvske 3.600 tons CO2, 5 tons NOx og 22 kilo partikler.

Mere vigtigt er det dog, at omlægningen er endnu et skridt på vejen mod fossilfri busdrift, påpeger Københavns overborgmester.

- 46 elbusser giver i sig selv ikke den store reduktion, men at vi nu efterhånden har fået flere og flere busser over på alternative drivemidler er med til at bygge en infrastruktur op, så vi senest i 2025 er i mål i forhold til at få samtlige busser til at køre på el eller biogas, siger Lars Weiss (S) med henvisning til Københavns Kommunes klimamål om at være CO2-neutral i 2025.

Med omlægningen til el slutter de to A-buslinjer sig til linje 1A, der også bliver omlagt til el i 2022, mens 2A allerede er skiftet til elbusdrift.

Det siger de andre borgmestre om 6A og 7A:

Simon Aggesen (K), borgmester i Frederiksberg Kommune:

- Frederiksberg er hovedstadens grønne hjerte, og vi tænker klima og bæredygtighed ind i alle sammenhænge. Vi har en ambition om at være elbilby nummer ét, og det arbejde omfatter også den kollektive trafik. Jeg ser frem til et 2022, hvor først linje 7A i februar og senere på året linje 1A i juni går over til el; det er nogle vigtige milepæle i bæredygtighedsbestræbelserne og vil ydermere komme beboerne langs linjerne til gavn fordi elbusser både støjer mindre og er helt uden forurening.


Trine Græse (S), borgmester i Gladsaxe Kommune:

- I Gladsaxe har vi stor fokus på bedre bymiljø med mindre støj og luftforurening i vores arbejde for grøn omstilling. Derfor glæder det mig, at vi nu får nogle nye klima og støjvenlige elbusser i vores by.


Britt Jensen (S), borgmester i Rødovre Kommune:

- Omstilling til grøn trafik er den eneste vej frem, hvis vi vil passe på vores miljø og klima. Men det har også stor betydning, hvis vi skal sikre et godt og sundt nærmiljø for vores borgere her i Rødovre Kommune. Både luftforurening og trafikstøj påvirker vores sundhed, og i Rødovre har vi mange lungepatienter, som vi skal passe på. Her gør elbusser og anden grøn trafik en vigtig forskel.


Karen Riis Kjølbye (K), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Gentofte Kommune:

- I Gentofte Kommune er vi glade for, at bustrafikken bliver mere grøn og derved bidrager til en sundere by med renere luft og mindre støj. Samtidig falder elbusser godt i tråd med vores ambition om at gøre det nemmere for borgerne at leve klimaansvarligt.

Første regionale elbusser

Samtidig kan Movia også meddele, at kommunerne Frederikssund, Lejre og Roskilde sammen med Region Hovedstaden og Region Sjælland ligeledes er nået til enighed om at omlægge 12 buslinjer i området og indsætte 26 nye elbusser til driften i december 2022.

Her er der tale om linjerne 98N, 207, 221, 226, 227, 230R, 231, 315, 316, 317, 318, og 380R.

Med buslinjerne 230R, 380R og 98N vil være de første regionale elbusser på Sjælland og formentlig også i Danmark.

- Jeg er rigtig glad for, at vi kommer i gang med omstillingen. Det viser også tydeligt, at en omstilling til nulemission også er realistisk på de længere regionale ruter, og det er en meget vigtig milepæl for os i forhold til at nå vores ambitiøse målsætning om emissionsfri busdrift i 2030, siger regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S).

For omlægningen af de 12 buslinjer i Midt- og Nordsjælland mener Movia at reducere 1.900 tons CO2, 7,6 tons NOx og 35 kilo partikler.

Når de i alt 72 nye elbusser på kommer i drift i 2022 vil 284 af Movias busser køre på el på hele Sjælland. Det svarer til 20 procent af Movias samlede antal busser.

Movia og dets 45 sjællandske ejerkommuner samt de to regioner har et mål om, at alle omtrent 1.300 busser på Sjælland skal køre fossilfrit i 2030, heraf mindst halvdelen på el.

Det siger borgmestrene om de 12 buslinjer:

Thomas Breddam (S), borgmester i Roskilde Kommune:

- Roskilde Kommune besluttede i 2018 at gå over til 100% el på alle de busser, som kører internt i kommunen. Det har vi kun haft positive erfaringer med. Derfor er det et logisk skridt for os, at vi nu går med i udbuddet om de linjer, der kører mellem flere kommuner. CO2-udledningen kender hverken kommune- eller landegrænser.

John Schmidt Andersen (V), borgmester i Frederikssund Kommune:

- I Frederikssund Kommune har vi en ambitiøs klimastrategi, der skal gøre kommunen som virksomhed uafhængig af fossile brændsler i 2030. Derfor ligger det i fin forlængelse af vores egne indsatser, at Movia fremadrettet medvirker til at gøre den kollektive personbefordring mere klimavenlig. Jeg ser med stor glæde frem til at byde nye busser med nulemission velkommen i gadebilledet i vores kommune.


Carsten Rasmussen (S), borgmester i Lejre Kommune:

- Jeg glæder mig over, at der nu er el-busser på vej til Lejre kommune. Det er første skridt henimod, at alle busser bliver elektriske. Transportsektoren står for omkring halvdelen af al CO2-udledning i Lejre Kommune, så det er vigtigt, at den offentlige transport også bliver endnu mere klimavenlig. I øvrigt har el-busserne jo den ekstra fordel, at de ikke forurener med motorstøj eller dieselpartikler.Vis mere
ANDERS

”Bevar Irma”:
Kunder vil danne ring om butikkerne og madanmelder samler underskrifter

Søs, Freja og Alvilda

Søs, Freja og Alvilda skal stå i spidsen for omstridt socialt medie i kommune

Vis mere